Etikk og moral – har det mistet sin verdi?

0
Bakgrunn: Skjermdump fra nettsidene til Oljefondet

John-Erik Aadland, leserinnlegg

Ifølge Finansdepartementet er det Norges Bank og Oljefondets Etikkråd som praktiser «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland» § 4 punkt g – Grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet.»

Det er en kjent sak at de største selskapene innen legemiddelindustrien, f.eks. Pfizer, baserer sin drift på grov korrupsjon og grov kriminell virksomhet, uten hensyn til de helsemessige konsekvenser det måtte få for brukere av produktene. Dette ser vi enda mer tydeliggjort i løpet av «pandemien» i form av offentliggjorte raporter fra uavhengige jounalister og nyhetskanaler.

Korrupsjonen skjer gjennom korrupte politikere/myndigheter, finansiering av forskningsmiljøer og «kjøp» av leger og forskere – for  å nevne noen! Dette er så tydelig og velkjent at det synes litt rart at Etikkrådet ikke tidligere har vurdert dette som brudd på gjeldene retningslinjer!

Som svar på min henvendelse til Etikkrådet angående disse forholdene, redegjorde Yngvar Tveit i Etikkrådet bl.a. følgende den 21. juni 2022:

Vi har forståelse for at situasjonen du beskriver oppleves som frustrerende. Samtidig er terskelen for utelukkelse fra Statens Pensjonsfond Utland svært høy, og de omtalte forholdene gir ikke grunnlag for nærmere undersøkelse fra vår side.»

Jeg henvendte meg på nytt til Etikkrådet, denne gang med utgangspunkt i et tidligere vedtak gjort av Etikkrådet med spørsmål om hvordan vurderingen av Pfizer forholder seg til denne saken:

Basert på retningslinjenes §4, pkt.g, ble følgende vedtak besluttet av Etikkrådet  7. mars 2022:

Hovedstyret har besluttet å sette selskapet Bombardier Inc under observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for grov korrupsjon, jf. det atferdsbaserte kriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 4 første ledd bokstav g). Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 22. oktober 2021.

Ikke overraskende, så er denne henvendelsen ikke besvart!

Hvordan kan man si at terskelen for utelukkelse er meget høy, slik at grov korrupsjon og kriminell virksomhet aksepteres i legemiddelindustrien, men uakseptabel risiko for medvirking eller ansvar for korrupsjon utelukkes i våpenindustrien?

Det er vanskelig å forstå at de på etisk grunnlag kan akseptere investeringene i f.eks. Pfizer når Etikkrådets egne retningslinjer klart sier det motsatte!

Basert på fakta og god dokumentasjon, så vet vi at Pfizer og de andre store legemiddelselskapene driver sin virksomhet basert på korrupsjon, svindel, løgn og rene mafiametoder. Dette har også medført at tusenvis av mennesker har mistet livet, men det betyr ikke noe for disse selskapene, det handler mer om penger enn helse.

Men som så ofte før, så ser vi at etiske og moralske hensyn blir tilsidesatt på bekostning av utsiktene til store økonomiske gevinster. Da hjelper det ikke engang å ha et eget etikkråd!

Opplysninger innhentet september 2022:

Fondets investeringer:

Pfizer:                         Kr. 28 885 503 519 = 0,99 % eierandel

Pfizer, India              Kr. 64 878 035 = 0,24%

Moderna                    Kr.   6 643 229 486  = 0,74%

Johnson & Johnson  Kr.  35 875 076 614 = 0,90 %

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/nA9Ela/vaksine-rush-i-farmasibransjen-saa-mye-eier-oljefondet

Dersom Statens pensjonsfond utland trekker seg ut av investeringene i disse selskapene, så vil det forhåpentligvis sende positive signaler til andre investorer og til befolkningen, om at Norge ikke ønsker å bidra til denne måten å drive virksomhet på!

Forrige artikkelHar Norge også drevet et dobbeltspill i Ukraina?
Neste artikkelEn kommende eksplosjon i tvangssalg av hus og hytter