Har Norge også drevet et dobbeltspill i Ukraina?

0
Norske militære samarbeider tett med den nazistiske Azov-brigaden i Ukraina. Faksimile fra Azov-brigadens nettsider

Av Eva Thomassen.

Merkel desember 2022

Tidligere forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, innrømmet i et intervju med Die Zeit at hennes intensjon med å undertegne Minskavtalen I og II i 2014/15, var å kjøpe tid slik at det ukrainske militæret kunne bygge seg opp til krig mot Russland. Hun har gått bak ryggen på Putin og det internasjonale samfunnet, riktignok ikke NATO-landene, og tilsynelatende ført et diplomatisk samarbeid om fred i Donbass og et Ukraina som skulle slutte fred med Russland. I stedet var hun aktiv med å bygge opp Ukraina som en militær stormakt hvis hensikt var krig mellom USA/NATO og Russland. På ukrainsk jord.  

Merkel august 2015

Merkel sier at alt må gjøres for å implementere fredsavtalen i Minsk 24. august 2015 BERLIN (Reuters) – Kansler Angela Merkel sa mandag at våpenhvileavtalen i Øst-Ukraina ikke ble respektert og alt må gjøres for å fullt ut implementere den bredere fredsavtalen som ble oppnådd i Minsk i februar. – Våpenhvileavtalen er ikke fullt ut implementert, og det betyr at det har blitt flere og flere ofre, sa Merkel på en pressekonferanse i Berlin med Frankrikes president Francois Hollande og Ukrainas president Petro Poroshenko. «Den første og fremste betingelsen er at alt gjøres for at våpenhvileavtalen skal bli en realitet. Oppgaven som ligger til grunn betyr at det vi ble enige om i Minsk, må respekteres.» Merkel la til: «Vi er her for å implementere Minsk-avtalen, ikke for å stille spørsmål ved den.» Mer enn 6500 mennesker, inkludert hundrevis av sivile, er drept i konflikten. Begge sider har trukket tilbake et stort antall tunge våpen fra konfliktsonen i tråd med Minsk-avtalen, men sporadiske sammenstøt tar fortsatt liv. ( pr. februar 2022 er 14 000 drept i Donbass, min komm.).

https://news.yahoo.com/merkel-says-must-done-implement-minsk-peace-deal-172724439.html?guccounter=1

NATOStoltenberg juli 2022

Stoltenberg sa i forbindelse med NATO-møtet i Madrid i juni 2022, at NATO har vært i Ukraina siden 2014 – for å bygge opp den ukrainske hæren til krig mot Russland

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa onsdag til journalister at økninger i militærutgifter og økende antall troppeplasseringer i Øst-Europa siden 2014 ble utført i påvente av en konflikt med Russland.

Etter et møte med NATO-medlemmer og partnerstater i Madrid, anklaget Stoltenberg Moskva for å «bruke makt i den østlige Donbass siden 2014», til tross for at Kievs styrker har beskutt byer i regionen helt siden folkerepublikkene Donetsk og Lugansk ble erklært uavhengighet fra Ukraina det året.

Likevel sa Stoltenberg at den USA-ledede militærblokken bestemte seg i 2014 for å begynne å øke slagkraften til styrkene sine i Øst-Europa.

«Realiteten er også at vi har forberedt oss på dette siden 2014,» sa han. «Det er grunnen til at vi har økt vår tilstedeværelse i den østlige delen av alliansen, hvorfor NATO-allierte har begynt å investere mer i forsvar, og hvorfor vi har økt [vår] beredskap.»

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220627-def-exp-2022-en.pdf

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2011746/5-things-to-know-about-the-us-ukraine-defense-relationship/

YouTube player

President Porosjenko juni 2022

I nylig intervju fortalte den forrige presidenten Porosjenko, at han undertegnet Minskavtalen i 2014 for å kjøpe seg tid.

Petro Porosjenko har innrømmet at våpenhvilen i 2015 i Donbass, som han forhandlet frem med Russland, Frankrike og Tyskland som president i Ukraina, bare var en distraksjon ment å kjøpe tid for Kiev til å gjenoppbygge militæret. At Minskavtalen betød ingenting. Var ikke verdt annet enn papiret den var skrevet på. Han tar imidlertid æren for at det er han som har bygget opp det ukrainske militæret.

https://www.rt.com/russia/557307-poroshenko-comments-minsk-agreement/

President Porosjenko har vært en gavepakke for NATO. Han undertegnet Minskavtalene, for som han sier i nylige intervjuer, å kjøpe seg tid til å bygge opp en militærstyrke til krig mot Russland. Inn kom NATO, CIA, leiesoldater, såkalte militære «rådgivere», OSSE. Tonnevis med våpen. Våpen ment til krig mot Russland. Den ukrainske hæren ble trent til NATO-standard og er i dag en av Europas sterkeste hærstyrker.

Han samarbeidet heller med nazister på alle nivåer i sivilsamfunnet, staten og i militæret. Han var rett og slett NATOs stedlige representant og en korrupt oligark.

Azov-terrorist mai 2022

Her bekrefter en av lederne av nazigruppa Azov-bataljonen i mai i år det Stoltenberg sier. De har forberedt seg på denne krigen siden 2014. Og, det er NATO- styrker som har trent han og de andre terroristene i Ukraina. Krotevych er en av dem som kapitulerte og overga seg til de russiske styrkene i Mariupol. Merk: Den samme Krotevych sitter sammen med norske soldater på bildet under.

IMF og EU

Daværende president Janukovitsj (2010- 2014 ) ,ble stadig mer frustrert over vilkårene som EU og IMF stilte som betingelse for lån. Han mistet kontrollen over suvereniteten av Ukraina. Ved å takke nei til EU og IMF betød også at USA ikke fikk uttelling for alle milliardene de hadde investert i landet siden 90-tallet.

Her noen av vilkårene IMF stilte som var bakgrunnen for det Janukovitsj takket  nei til. Etter kuppet i 2014 har den nye lederne i Ukraina takket ja til IMF/EU. Vi ser i dag hvor lurt det var.

Salg av statseide virksomheter og eiendeler

Avslutte pensjonsutbetalinger

Kutt i trygd

Senke minstelønnen

Heving av pensjonsalderen

Redusere finansiering og ytelser til utdanning og helsetjenester

Eliminere kollektive forhandlinger

Tillater vestlige firmaer å utnytte Ukrainas ressurser og arbeidskraft

YouTube player

https://www.dagsavisen.no/kultur/2014/03/27/en-varslet-ukraina-krise/

2014

USAs initierte statskuppet. Det såkalte Maidan-opprøret.

Med Nei til EU og IMF som narrativ startet USA det som skulle bli det Ukraina vi ser i dag.
Fra første dag med protester på Maidan har det vært lite tvil om hvem Vesten har heiet på. Kanskje ikke så rart med tanke på at USA har brukt milliarder av dollar på å støtte opposisjonspolitikere som har vært mer vestvendt. Kuppregimet i Kiev har allerede underskrevet en asossieringsavtale med EU som underlegger mye ukrainsk økonomisk politikk Brussels makt. Dette har blitt ytterligere forsterket gjennom en låneavtale Det internasjonale pengefondet (IMF) har undertegnet med Jatsenjuk. “Vi vil imøtegå alle IMFs krav. Den enkle forklaringen er at vi ikke har noe annet valg”, sa Ukrainas statsminster før forhandlingene startet. NATO har også vært i forhandlinger med regjeringa hvis forsvarsminister representerer et fascistparti.

Da Janukovitsj ble styrtet og måtte flykte landet startet protestene mot det ny regimet.

Anti-Maidan-protester begynte å eskalere rundt om i landet, spesielt i majoritetsrussisktalende områder. I mai ble 40 anti-Maidan-demonstranter — mest etniske russere — brent levende i en fagforeningshall i Odessa av nynazister. Nazister skjøt folk mens de hoppet fra vinduer for å unnslippe flammene, og overlevende ble slått i hjel i gatene.

https://www.codepink.org/the_usa_caused_the_war_in_ukraine_and_only_the_usa_can_end_it

 Over 40 drept i Odessa-massakre – slik er fascismen

https://www.dagsavisen.no/kultur/2014/05/30/valg-i-ukraina-en-farse-for-a-legitimere-den-nye-eliten/

Minsk-avtalene 2014/2015

Minskavtalene skulle skape fred i Donbass. Fremforhandlet av Tyskland, Frankrike, Russland, Ukraina og FN.

Minsk-avtalene fra 2014 og 2015 hadde som formål å stanse voldshandlingene som oppsto i Øst-Ukraina som følge av Ukraina-krisen.

Minsk I  2014

Den første avtalen fra 2014 kalles Minskprotokollen – eller Minsk I – og ble utarbeidet av den trilateriale kontaktgruppen for Ukraina, bestående av Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), Russland og Ukraina.

Avtalen inneholder tolv punkter. Partene forplikter seg til øyeblikkelig våpenhvile, og avtalen sier at makten i Ukraina skal desentraliseres.

Til tross for avtalen fortsatte kamphandlinger. Både russisk og ukrainsk side brøt våpenhvilen. Etter at separatister erobret den internasjonale flyplassen i Donetsk, ble avtalen satt ut av kraft.

Minsk II 2015

11. februar 2015 kom det derfor i stand en ny avtale – Minsk II – mellom Russland, Ukraina, Folkerepublikken Donesk og Folkerepublikken Luhansk.

Avtalen ble forhandlet frem av Russland ved president Putin, Ukraina ved president Poroshenko og Frankrike president Hollande, samt Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Hovedinnholdet er i hovedsak den samme som Minsk I: Enighet om våpenhvile, opprettelse av en buffersone, fangeutveksling, OSSE-overvåkning av fronten og 300 dagers frist for Ukrainas nasjonalforsamling til å innføre selvstyre for visse områder i Donesk og Luhansk.

Minsk II har blitt brutt en rekke ganger. Det har ikke blitt satt i verk noen reform som gir områdene i Øst-Ukraina særstatus, og det har ikke blitt avholdt frie valg i de separatistkontrollerte folkerepublikkene.

Ukraina har ikke gjenvunnet kontroll over statsgrensene, slik Minsk-avtalene tok sikte mot.

Donbass’ selvstendighet er nøkkelen

For den russiske presidenten har det vært viktig å få på plass en løsning for Donbass-området i tråd med Minsk-avtalene fra 2014 og 2015.  

https://www.highnorthnews.com/nb/langt-fram-til-fred-i-europa-isfronten-mellom-ost-og-vest-fortsetter

FNs Sikkerhetsråd

Hvis et land ratifiserer en internasjonal avtale, forplikter landet seg til å følge det som står i den. 

FNs sikkerhetsråd bidrar til å lage folkerett. I motsetning til Generalforsamlingen kan Sikkerhetsrådet fatte bindende vedtak. Det betyr at FNs medlemsland må gjøre som Sikkerhetsrådet sier. Sikkerhetsrådet behandler bare saker som gjelder internasjonal fred og sikkerhet.

FN skal passe på at folkeretten følges

FNs hovedansvar er å bevare internasjonal fred og sikkerhet. FN-pakten gir derfor FN myndighet til å sørge for at statene følger folkeretten.

Sikkerhetsrådet er det mektigste organet i FN, og det eneste i verden som kan bestemme at man kan bruke militærmakt for å stanse en bestemt konflikt.

Den internasjonale domstolen er FNs hovedorgan for folkerettslige løsninger på konflikter mellom stater.

Ingen har lov til å blande seg inn i andre lands interne anliggender (suverenitetsprinsippet).

https://www.fn.no/tema/konflikt-og-fred/folkerett

Minskavtalen I – 2014

Ratifisert av FNs sikkerhetsråd 20 juni 2014

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UA_140607_Peaceful_Settlement-Situation-Eastern-Ukraine.pdf

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UA_140919_MemoImplementationPeacePlan_en.pdf

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UA_150212_MinskAgreement_en.pdf

Minskavtalen II ratifisert av Sikkerhetsrådet i FN 17, februar 2015

https://press.un.org/en/2015/sc11785.doc.htm

https://cartagocat.wordpress.com/2022/02/07/minsk-ii-avtalet/

FNs Sikkerhetsråd 17. februar 2022

USA advarte Russland

USA sa at partene måtte respektere Minsk-avtalen og at diplomati er løsningen under møtet i Sikkerhetsrådet. Men utenriksminister Anthony Blinken var tydelig på at USA ville reagere dersom Russland angriper Ukraina militært. 

— Som president Biden sa vil dette være en valgt krig. Og om Russland tar det valget har vi vært tydelige, sammen med våre allierte og partnere på at vår reaksjon vil være skarp og bestemt, sa USAs utenriksminister Anthony Blinken

Norges innlegg

I sitt innlegg ba Norges FN-ambassadør Mona Juul Russland om å respektere folkeretten i tråd med forpliktelsene landet har, og holde seg til det diplomatiske sporet. Det skriver NTB. 

Hun kalte Russlands beslutning om å sende styrker grunnløs og uansvarlig og sa den bare øker spenningen. Hun berømmet også Ukraina for tilbakeholdenhet trass i stadige provokasjoner og forsøk på destabilisering.

Norge og de europeiske landene I Sikkerhetsrådet kom med en felles uttalelse til pressen etter møtet der de ber om full implementering av Minsk-avtalen og at partene deltar i forhandlinger for å løse konflikten.

Pressemelding 17. februar 2022

https://www.fn.no/nyheter/dette-sier-fn-og-sikkerhetsraadet-om-ukraina-konflikten

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/47KlwV/ukrainas-president-vi-er-ikke-redde-for-noen

https://www.tv2.no/nyheter/utenriks/sikkerhetsradet-om-putins-fredsbevarende-operasjon-i-ost-ukraina-dette-er-tull/14593622/

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/KzRzoo/ukrainas-fn-ambassadoer-sammenlignet-russland-med-nazistene

Norges dobbeltspill

Man kan ikke støtte Minskavtalen samtidig som man ruster opp Ukraina til krig mot Russland. Men både Norge og NATO har drevet krigsopprustning samtidig som de formelt har støttet Minskavtalen.

Samarbeid med nazister

Norge visste at Azov-bataljonen besto av nazister. USA visste det.

For hvordan kan man ellers samarbeide med nazister ? Nazistene i Azov-bataljonen? Erklært som nazister av Norge. Nazister som massakrerte befolkningen i Donbass. Som begikk krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Fantes det ikke soldater fra den regulære hæren i Donbass Norge kunne samarbeide med eller ble Azov-bataljonen ansett på som del av hæren? Det kan Norge ikke ha trodd. Alle visste at denne nazi-bataljonen var del av nasjonalgarden under innenriksdepartementet – en slags privat milits – skreddersydd til kamp mot den russiske befolkningen. Både politisk og militært.

Det kan vel ikke være sånn at om Norge har deltatt som del av Minskavtalen i Donbass så er jo det helt umulig å gjøre i samarbeid med nazister? Å samarbeide med bødlene om å redde ofrene?

Fra nettsiden til Azov-bataljonen

24. mars (2015) besøkte en multinasjonal inspeksjonsgruppe fra Norge  gruppen «Azov», som opererer i fremre stillinger i OOS-sonen. Denne gruppen inkluderte i tillegg til norske offiserer også representanter fra Danmark og Canada. Inspeksjonsgruppen ankom OOS-sonen på invitasjon fra den ukrainske regjeringen som en del av en inspeksjon av de angitte områdene. Delegasjonen opererer i samsvar med Wien-dokumentet fra 2011 «Om tiltak for å styrke tillit og sikkerhet» innenfor rammen av å etablere samarbeid mellom Ukraina og OSSEs medlemsland. Inspeksjonen gjennomfører sine turer med det formål å bli kjent med aktivitetene til de væpnede styrker, nasjonalgarden og rettshåndhevelsesbyråer i Ukraina.

Hovedoppmerksomheten til overvåkingsgruppen i dag er konsentrert i området der OOS holdes, det er grunnen til at representantene for gruppen anså det som nødvendig å besøke «Azov»-regimentet, som har en stor og ansvarlig del av fronten på bakken null. Delegasjonen i «Azov» ble møtt av den høyere kommandoen for enheten, sjefen for den 30. OMBr Ivan Garaz, offiserer fra Ukrainas væpnede styrker og NGU. Under møtet rapporterte sjefen for «Azov» Denys Prokopenko (en venn av Redis) til den multinasjonale delegasjonen operasjonell informasjon fra utplasseringsstedene til enheten, fortalte kort kamphistorien til regimentet og nevnte dagens arbeidsretninger.

Lederen for inspeksjonsgruppen, oberstløytnant Sven Svenson i den norske hæren, gratulerte kommandoen til «Azov» og deltakerne på arrangementet med følgende ord:

«Dette er ikke første gang vi har samarbeidet med Azov, så gruppen kom hit med stor glede. Takk for at du er vert for oss og holder en orientering for enheten din. Vi har allerede besøkt deg i Mariupol, og da gikk alt perfekt. Jeg er gledelig imponert over resultatene av aktivitetene dine sammen med den 30. OMBr, som du jobber med i dag.»

Ifølge resultatene av arbeidet skal Norge i løpet av de neste to ukene utarbeide en offisiell rapport om situasjonen i Øst-Ukraina, som vil bli distribuert blant alle OSSE-deltakerland.

På dette bildet sitter  Krotevych ved siden av en norsk soldat.

19. mars (2015) mottok AZOV-regimentet en multinasjonal delegasjon, hvis formål er å overvåke aktivitetene til militære formasjoner i Ukraina og løse krisesituasjonen i Donbas.

Høytstående embetsmenn fra militæravdelingene i Norge, Danmark, Canada og Latvia ble æresgjestene til regimentet. Leder for gruppen er oberst Joar Eidheim fra Norge. Under møtet med kommandoen for regimentet diskuterte partene spørsmål knyttet til enhetens deltakelse i antiterroroperasjonen, formasjonstilstanden, underordningsrekkefølgen, kamptrening, kampbruken av logistisk støtte, analysen og bruken av den ervervede erfaringen av underordnet personell, behovet for logistisk bistand fra statene – partnere. (googleoversatt fra ukrainsk)

Her sitter lederen av Azov-bataljonen, Propopenko, og åpenbart er sjefen for møtet

https://azov.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/MG_4573.jpg

Både Krotevych og Propopenko overga seg til den russiske hæren i Mariupol etter å ha holdt sivile som levende skjold i Azovstal. Begge er senere dekorert som helter av Ukraina av president Zelensky.

LIST OF SWEDISH AND NORWEGIAN INSTRUCTORS WHO TRAINED UKRAINIAN SOLDIERS

17/04/2020

https://www.donbass-insider.com/2020/04/17/list-of-swedish-and-norwegian-instructors-who-trained-ukrainian-soldiers/

Listen over militærinstruktører fra de skandinaviske landene, som trente ukrainske soldater som kjempet i Donbass, ble stilt til disposisjon for Svarshiki’ Telegram Channel.

Siden de første dagene av det væpnede kuppet i Ukraina, har NATOs medlemsland jevnlig oppskalert støtten til Ukrainas væpnede styrker (AFU). Hovedfokuset er på opplæring av personell til å utføre kampoperasjoner. For det formål utplasserer alliansens ledelse jevnlig nye rådgivere for å jobbe i Ukraina.

Deltakelsen av instruktører fra Forsvaret i Sverige og Norge i å demonstrere og trene AFU og nasjonale bataljoners militære personell om «europeiske verdier, humanisme og vestlig toleranse» kan betraktes som et slående eksempel på denne prosessen. For tiden har disse ekspertene fast personale i Ukraina, som utfører opplæring på forskjellige områder: fra kommandotrening til snikskytter- og branntrening.

Nåværende militært personell fra den norske og svenske hæren er involvert i opplæring av ukrainsk militær. Da er hovedfokuset på AFU og nasjonalistiske bataljoners enheter som enten er utplassert i frontlinjen eller forbereder seg på å bli sendt til Joint Forces Operation zone (kostbart kalt ATO – Anti-Terrorist Operation). Et slående eksempel på dette er de såkalte NATOs kampretningslinjer publisert på ukrainsk på ulike informasjonsplattformer. Bilder av ukrainske soldater med utenlandske instruktører legges også jevnlig ut på nettet.

Slike AFUs opplæringsaktiviteter under tilsyn av instruktører fra Norge og Sverige bidrar til spredning av lovløshet, vold og ytterligere fiendtligheter i Donbass. 119 barn har allerede omkommet og 310 har fått skader i Donbass som følge av krigsforbrytelsene begått av de ukrainske styrkene, trent av NATO-instruktører.

Norge og Folkeretten

Har Norge brutt folkeretten? Brutt internasjonale lover? 14 000 mennesker er drept i Donbass siden 2014. Hva har Norge gjort for å hindre det? Vil Norge bli stilt til ansvar for krigsforbrytelser som er begått mot befolkningen i Donbass? Norge forpliktet seg  gjennom vedtak i Sikkerhetsrådet å skape fred i Donbass gjennom implementeringen av Minskavtalen. Norge brukte Minskavtalen som «våpen» under hastemøtet i Sikkerhetsrådet 17 februar.

 Norge har samarbeidet med to presidenter som aktivt undergravde Minsk-avtalene? Norske soldater har aktivt samarbeidet med Azov-bataljonen? Trent til krig mot  Russland og befolkningen i Donbass

Invasjonen 24. februar 2022

Putin hadde rett

Den russiske invasjonen ble delvis begrunnet med at Kiev-regimet og deres garantister hadde brutt og ikke fulgt opp Minskavtalen. Putin hadde rett. Putin ba gjennom en rekke kontakter gjennom 2021 og før 2022 om å få sikkerhetsgarantier mot at NATO ikke innlemmet Ukraina i NATO. Putin fikk i stedet en kald skulder av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. I stedet fortalte Stoltenberg at NATO rustet opp i Ukraina og i landene rundt.  Stoltenberg klarte til og med å si at NATO er en forsvarsallianse.

Internasjonal straffedomstol

Det russiske utenriksdepartementets talsperson sier at tilståelsene til den tyske eks-kansleren Angela Merkel om Minsk-avtalene gir grunnlag for å etablere en internasjonal straffedomstol.

https://english.almayadeen.net/news/politics/moscow-finds-the-merkel-confessions-concrete-grounds-for-a-t

Krigen mellom USA og Russland

Det vi ser i dag er at NATO overhodet ikke er interessert i forhandlinger eller å bruke Sikkerhetsrådet til å få slutt på krigen. Norge som har setet i Sikkerhetsrådet fram til nyttår 2022 har valgt å ikke bruke det. Det er vel et godt nok bevis på at det var krig og ikke fred Norge og andre ønsker i Ukraina.

Har Putin rett når han sier det er ingen i vesten man kan stole på? Han er den eneste som har ført og insistert på diplomati. De  andre lederne har løyet og rustet til krig mot nettopp Russland

Europa i fritt fall

Man kan si det så sterkt at det vi er vitne til i dag er en villet politikk fra vestmaktene. Godt hjulpet en Angela Merkel som har vært en sentral politiker i 16 år. Som har formet den europeiske politikken. Som har ført til ødeleggelsen av Europa. En fordumming av europeisk politikk og derav utklekking av en generasjon europeiske politikere som ikke evner å se egen befolkning. Som selger Europa til spottpris. Alt for å tekkes et irrasjonalt hat USA har hatt mot Russland helt siden NATO ble etablert. Uten USA hadde ikke Europa hatt fiender.

Ødeleggelse av alt diplomatisk samarbeid mellom vesten og resten av verden.  Alle handelsforbindelser mellom Europa og resten av verden er ødelagt.

Hva gjenstår? Pr. 2022 styres vesten av Kinderegget: Stoltenberg, Zelensky og Von der Leyen. Hvem drar i trådene?  Arkitekten bak: USA in- Russia out- Germany down

Forrige artikkelDet er seksuell trakassering at kvinner skal måtte godta menn som lesbiske
Neste artikkelEtikk og moral – har det mistet sin verdi?