Bill Gates planlegger en ny katastrofal pandemi

0

Av Dr. Joseph Mercola
Oversatt av Northern Light

Det blitt klart at den globalistiske kabalen som søker å implementere en verdensregjering, forteller oss hva de er i ferd med å gjøre. Pandemi-simuleringer for eksempel, er en form for generalprøve.

I 2017 holdt Johns Hopkins Center of Health Security en coronavirus-pandemi-simulering, kalt SPARS Pandemic 2025-2028-scenario. I oktober 2019 arrangerte Bill & Melinda Gates Foundation Event 201, i samarbeid med Johns Hopkins og World Economic Forum. Som i SPARS Pandemic-scenario, dreide Event 201 seg om et utbrudd av et svært smittsomt koronavirus, men det primære fokuset for øvelsen, var hvordan man kan styre informasjon og holde «feilinformasjon» i sjakk. 23 oktober 2022 arrangerte Gates, Johns Hopkins og Verdens helseorganisasjon «en global utfordringsøvelse» kalt «Catastrophic Contagion», som dreide seg om et nytt patogen kalt «severe epidemic enterovirus respiratory syndrome 2025» (SEERS-25), som først og fremst rammer barn og tenåringer.

Enterovirus D68 er vanligvis assosiert med forkjølelse og influensalignende sykdommer hos spedbarn, barn og tenåringer. I sjeldne tilfeller har det også vært kjent å forårsake viral meningitt og akutt myelitt, en nevrologisk tilstand som resulterer i muskelsvakhet og tap av reflekser. Viruset i Catastrophic Contagion-simuleringen, ligner på enterovirus D68, men er verre. Over tid har det blitt klart at den globalistiske kabalen som søker å implementere én verdensregjering, forteller oss hva de er i ferd med å gjøre. De holder generalprøver i form av skrivebordsøvelser, og de har avslørt planene sine i ulike rapporter og hvitbøker gjennom årene.

Covid generalprøver

I oktober 2019, mindre enn tre måneder før covid-utbruddet, arrangerte Bill & Melinda Gates Foundation i samarbeid med Johns Hopkins og World Economic Forum Event 201 (1). Sensur på sosiale medier spilte en fremtredende rolle i Event 201-planen, og i begivenhetene i 2020 til nå, har nøyaktig informasjon om vaksineutvikling, produksjon og skader blitt effektivt underslått over hele verden, takket være sosiale medieselskaper og Googles sensurering av motstridende synspunkter.

Vi vet nå at denne sensuren ble ulovlig ledet av amerikanske myndighetspersoner, inkludert Dr. Anthony Fauci (2). Begge disse simuleringene, SPARS og Event 201, viste hva som skjedde under covid-pandemien, så når Gates er vertskap for nok en pandemiøvelse, er det verdt å legge merke til detaljene.

‘Catastrophic Contagion’

23. oktober 2022 arrangerte Gates, Johns Hopkins og WHO «en global utfordringsøvelse» kalt «Catastrophic Contagion» som dreier seg om et nytt patogen kalt «alvorlig epidemisk enterovirus respiratorisk syndrom 2025» eller SEERS-25. (3,4) Enterovirus D685 (5) er vanligvis assosiert med forkjølelse og influensalignende sykdommer hos spedbarn, barn og tenåringer. Enterovirus A71 og A6 er kjent for å forårsake munn- og klovsyke (6), mens poliovirus, det prototypiske enteroviruset, forårsaker polio, en potensielt livstruende type lammelse som først og fremst rammer barn under 5 år.

Les også: Ny scenarioøvelse forbereder neste pandemi – Bill Gates & co er på’an igjen

Opplæring av afrikanske ledere til å følge narrativet

Talende nok fokuserte Catastrophic Contagion-øvelsen på å få lederskap i afrikanske land involvert og bli opplært i å følge manuset. Deltakerne inkluderte 10 nåværende og tidligere helseministre og høytstående offentlige helsetjenestemenn fra Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India og Tyskland, og Gates selv. Afrikanske nasjoner gikk tilfeldigvis «utenom manus» oftere enn andre under COVID-pandemien, og fulgte ikke i fotsporene til utviklede land. Som et resultat står vaksineprodusenter nå overfor problemet med å ha en enorm kontrollgruppe, ettersom covid-vaksiner på det afrikanske kontinentet ble bare gitt til 6 %. (7) Ikke overraskende har Afrika klart seg langt bedre enn utviklede land som har høy covidsmitte og relaterte dødsfall. (8)

Nå spår Catastrophic Contagion-øvelsen SEERS-25 vil drepe 20 millioner mennesker over hele verden, inkludert 15 millioner barn, og mange som overlever infeksjonen vil sitte igjen med lammelser og/eller hjerneskade. Med andre ord, «signalet» som er gitt, er at den neste pandemien sannsynligvis vil målrettes mot barn i stedet for eldre, slik tilfellet var med covid. Det er en interessant «tilfeldighet», å se hvordan antallet småbarn som er innlagt på sykehus med influensa og respiratorisk syncytialvirus (RSV) allerede øker.

Covid-vaksiner ødelegger folks immunsystem

Forskere har i løpet av det siste året advart om at covid-vaksiner kan ødelegge folks immunsystem, og gjøre dem sårbare for alle slags infeksjoner. I følge en studie publisert i mai 2021, (9) omprogrammerer Pfizer/BioNTech covid-vaksine både adaptive og medfødte immunresponser, og forårsaker et svekket immunforsvar.

I august 2021 advarte franske eksperter på infeksjonssykdommer hos barn, også om at «immunitetsgjeld» forårsaket av mangel på eksponering for vanlige virus og bakterier under COVID-nedstenginger og skolestengninger, kan disponere barn for flere infeksjoner i fremtiden. (10) De spådde at reduksjonen i viral og bakteriell eksponering som styrker barnets immunsystem, kan resultere i at de lettere får flere typer smitte, inkludert influensa og RSV, som er nøyaktig det vi nå ser. Hvis et modifisert enterovirus blir lagt til blandingen, er det ikke vanskelig å se hvordan foreldre kan bli skremt nok til å begynne å stille barna i kø for flere vaksiner – inkludert foreldre i afrikanske land.

Hvorfor produserte pandemier vil fortsette

På dette tidspunktet er det helt klart at «biosikkerhet» er det påskuddet som den globalistiske kabalen har til hensikt å bruke for å ta makten over verden. WHO arbeider med å sikre enerett over pandemi-respons globalt, gjennom sin internasjonale pandemitraktat som, hvis den implementeres, vil frata alle medlemsnasjoner suvereniteten. Til syvende og sist har WHO til hensikt å diktere all helsehjelp. 13 desember 2022 kunngjorde WHO at Sir Jeremy Farrar, leder av Wellcome Trust, som samarbeidet med Dr. Anthony Fauci for å undertrykke påstanden om covid som en lekkasje fra et laboratorium, er blitt valgt som nye sjefforsker. (11)

WHOs pandemitraktat er inngangsporten til et globalt, toppstyrt totalitært regime, med én verdensregjering. Men for å sikre makten, trenger de flere pandemier. Covid var ikke nok til å få alle ombord med en sentralisert pandemiberedskapsenhet, og det visste de sannsynligvis fra starten. Så grunnen til at vi kan være sikre på at det vil komme flere pandemier, enten de er konstruert med enten frykt, eller et faktisk biovåpen laget for nettopp dette formålet, er fordi overtakelses-planen, også kjent som The Great Reset, er basert på forutsetningen om at vi trenger global biosikkerhets-overvåking og en sentralisert respons.

Biosikkerhet er på sin side påskuddet for et internasjonalt vaksinepass, som G20 nettopp har signert, og det passet vil også bli alles digitale identifikasjon. Den digitale ID-en vil da være knyttet til sosiale kredittpoengsum, personlig karbonfotavtrykk-sporing, medisinske journaler, kjøpehistorikk, bankkonti, og en programmerbar digital sentralbankvaluta (CBDC). Når alle disse brikkene er fullstendig koblet sammen, vil du være i et digitalt fengsel, og herskerklassen, enten den er en offisiell verdensregjering eller ikke, vil ha total kontroll over livet ditt fra vugge til grav.

Som bemerket av professor Robinson Ph.D, i videoen med Asia Pacific Today, er covid utvilsomt den største, mest sofistikerte propagandaoperasjonen i historien. Psykologiske teknikker ble mye brukt i løpet av 2020 for å skremme befolkningen, mens andre overtalelsesstrategier ble brukt for å få folk til å støtte og forsvare covidtiltak som maskering, isolasjon, sosial distansering, nedstengninger og vaksinemandater. Faktisk er propaganda det som tillot drakoniske og uvitenskapelige covidtiltak å bli implementert. Uten propaganda og samtidig sensur av kritikk, ville lite av det vi har vært gjennom vært mulig.

Bruken av statlig propaganda i utgangspunktet som et nødvendig middel for å oppnå et folkehelsemål, å beskytte mennesker mot covid-relatert sykdom og død, viste seg raskt klart å ikke være tilfelle. Covid har i stedet blitt brukt til å frata oss grunnlovsfestede rettigheter og sivile friheter, og blir fortsatt brukt til å fremme sosiale, politiske og økonomiske restrukturerings-mål, helt utenfor demokratiske prosesser og offentlig gransking. Vi vet også at det ikke handler om folkehelse, siden covid nå ikke er mer enn en luftveisinfeksjon, omtrent som en forkjølelse, og covid-vaksiner forhindrer ikke smitte eller spredning av viruset, noe som gjør vaksinepass helt unødvendig, men de blir fremmet uansett.

Hvordan ble Gates ypperstepresten i covid-narrativet?

Politico publiserte nylig en spesialrapport (14) som beskriver hvordan Gates, som ikke har noen medisinsk ekspertise overhodet, endte opp med å kontrollere den globale covid-responsen. I de tidligste dagene av pandemien slo fire ikke-statlige organisasjoner (NGOer) seg sammen med vaksineprodusenter, for å gjøre «målrettede investeringer i utvikling av tester, behandlinger og vaksiner».

Disse NGOene var Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi (en Gates-organisasjon som leverer vaksiner til utviklingsland), Wellcome Trust (en britisk forskningsstiftelse ledet av Farrar, nå valgt til å være WHOs hovedforsker), og Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), en internasjonal vaksineforsknings- og utviklingsgruppe som ble grunnlagt av Gates og Wellcome i 2017. I samarbeid med WHO lagde disse fire frivillige organisasjonene, hvorav tre ble grunnlagt av Gates, en global distribusjonsplan for testene, stoffene og injeksjonene de hadde investert i.

Gates på den tiden var også den største giveren til WHO, ettersom daværende president Trump hadde trukket USA ut av WHO og stoppet finansieringen. Det er vanskelig å forestille seg en situasjon med større interessekonflikter. De fire gruppene smurte også regjeringer. Til sammen brukte de mer enn 8,3 millioner dollar til lobbyvirksomhet rettet mot lovgivere og tjenestemenn i USA og Europa. En rekke amerikanske og EU-tjenestemenn, samt WHO-representanter, har også vært ansatt i en eller flere av disse frivillige organisasjonene.

En rekke organisasjoner som er aktive i utviklingsland, inkludert Leger uten grenser, har motsatt seg at vestlig dominerte grupper tar avgjørelser på liv og død for fattige nasjoner. «‘Hva gjør Bill Gates kvalifisert til å gi råd til den amerikanske regjeringen, om hvor de bør sette inn de enorme ressursene?’ spurte Kate Elder, senior vaksinepolitisk rådgiver for Leger uten grenser’» skriver Politico. (15)

Et konsortium som tar seg selv til rette styrer vår respons på pandemier

«Nå reiser kritikere betydelige spørsmål om gruppens svar på pandemien, og de alvorlige begrensningene ved å outsource pandemiens tiltak til ikke-valgte, privatfinansierte grupper. «Jeg tror vi bør være dypt bekymret,» sa Lawrence Gostin, professor ved Georgetown University som spesialiserer seg på folkehelserett. « Penger kjøper innflytelse, og dette er den verste typen påvirkning. Fordi penger ikke skal diktere politikk, men også fordi penger gir fortrinnsrett, bak lukkede dører». Slik makt, selv om den drives frem av gode intensjoner og ekspertise, er «antidemokratisk, fordi den er usedvanlig ugjennomsiktig og ugjennomsiktig» og «utelater vanlige mennesker, lokalsamfunn og sivilsamfunn». (16)

Men helsespesialister stiller spørsmål ved om gruppene er i stand til å gjennomføre de systematiske obduksjonene som er nødvendige for å bygge et sterkere globalt responssystem for fremtiden. «Ingen holder disse skuespillerne til ansvar,» sa Sophie Harman, professor i internasjonal politikk ved Queen Mary University of London. «Og det er de som virkelig former vår evne til å respondere på pandemier».

Uten at regjeringer går inn for å ta ledelsen når det gjelder pandemiberedskap, er de fire organisasjonene, sammen med deres partnere i det globale helsesamfunnet, de eneste som er i posisjon til å lede i verdens respons på et ødeleggende utbrudd. «De er finansiert av seg selv, fond o g truster. Men når de går inn i multilaterale saker, hvem holder da tilsyn med dem?» sa en tidligere høytstående amerikansk tjenestemann. «Jeg vet ikke svaret på det, det er ganske provoserende».

Tanker til slutt

Så til syvende og sist har vi allerede en verdensregjering, i form av Gates’ NGOer. De tar beslutninger om helsevesenet som skal overlates til individuelle nasjoner, og de tar beslutninger som bare vil strekke seg til deres egne bankkonti, uavhengig av hva som skjer med folkehelsen. De koordinerer og synkroniserer pandemisk kommunikasjon under disse simulerte øvelsene, og når en virkelig situasjonen skjer, følges det forhåndsplanlagte manuset ordrett. Afrikanske nasjoner klarte ikke å følge manuset under covid, og det er derfor de fokuserer på afrikanske ledere i den siste simuleringen. De må kvitte seg med den afrikanske kontrollgruppen ved å få dem med på massevaksinering og alt det andre. Til slutt, mellom G20-erklæringen om å implementere et internasjonalt vaksinepass i regi av WHO, og WHOs pandemitraktat, er alt klart for å ta styringen over den neste pandemien, og på den måten ytterligere sikre grunnlaget for en verdensregjering.

Fotnoter:

Notes

1 SPARS Pandemic Scenario

2 Anthony Fauci Deposition Transcript November 23, 2022

3 Catastrophic Contagion

4 Catastrophic Contagion Videos

5 CDC Enterovirus D68

6 CDC Enteroviruses

7 First Post November 19, 2021

8 Yahoo News November 19, 2021

9 medRxiv May 6, 2021

10 Infectious Diseases Now August 2021; 51(5): 418-423

11 Twitter Helen Branswell December 13, 2022

12 Asia Pacific Today August 4, 2022

13 Twitter Robert Malone August 7, 2022

14, 15, 16 Politico September 14, 2022

Oversatt av Northern Light for Derimot.no

Forrige artikkelSannheten om Covid McCarthyismen
Neste artikkelPutin sier at jo tidligere konflikten i Ukraina tar slutt, jo bedre