York Universitet: Biodiversiteten til Europas pattedyr er enda rikere enn for 8000 år siden

0

En ny studie som sammenligner det biologiske mangfoldet til ville pattedyr i Europa for 8000 år siden med nåtiden, har funnet ut at flere arter har oppstått enn har gått tapt på kontinentet.

Kart over artsrikdom, fylogenetisk mangfold og funksjonelt mangfold for hver region. Paneler viser estimerte verdier for 8000 år siden, endring assosiert med ekstirpasjoner (tap), endring forbundet med introduksjoner, reintroduksjoner og andre rekkeviddeutvidelser (gevinster), og total endring (netto endring). Kartlinjer avgrenser studieområder og viser ikke nødvendigvis aksepterte landegrenser.

Studien, publisert i Global Change Biology og ledet av University of York, fant at nylig artsgjenoppretting og introduksjon av ikke-innfødte arter har økt mangfoldet med tilsvarende eller mer i mange europeiske regioner, til tross for tap av habitat og lokal utryddelse i mange områder.

Redaksjonen i Sott.net har kommentert noe av innholdet i artikkelen i deres publisering av den:

Kommentar: Legg merke til hvor mange påstander om «utryddelse» som senere har vist seg å ha vært falsk alarm, som her: Et annet «utdødd» dyr funnet i live, denne gangen er det Galápagos-skilpadden

«Hvis dagens momentum for bevaring og rewilding-prosjekter fortsetter, sammen med prosjekter for å gjeninnføre pattedyr som en gang ble drevet fra Europas elver, skoger og fjell – som ulv, bever og gaupe – er det potensiale for å øke mangfoldet utover nivåene som ble sett for 8000 år siden i de fleste regioner», sier forskerne.

Kommentar: Er det klokt å prøve å gjøre det? Er mer biologisk mangfold alltid bra? Hva med livskvaliteten hvis mennesker må lide for å nå disse målene?

«Mens noen øypattedyr nå er utryddet, har bare to arter som streifet rundt på fastlandet for 8000 år siden gått tapt permanent globalt – Aurochs (en vill versjon av ku) og europeisk vill-esel.

Dr. Jack Hatfield fra Leverhulme Center for Anthropocene Biodiversity ved University of York, sier: «Selv om studien vår ikke ser på gevinster og tap i antall dyr innen arter, gir den en håpefull visjon for fremtiden. Det store flertallet av Europas pattedyr er fortsatt her, og hvis løftene om å gi mer land til naturen blir opprettholdt, kan nivået av biologisk mangfold øke utover nivåene våre forfedre opplevde.»

Kommentar: Dette bringer tankene til Storbritannias [og flere land red anmrk.] regjeringer ganske uhyggelig forvirrende agenda som vil at bønder skal legge produktivt jordbruksland brakk midt i voksende matmangel: Englands bønder skal betales for å la jordbruksland bli “vilt”, til tross for skyhøye matkostnader og forsyningsproblemer

«Mange studier har vist store nedganger i enkelte populasjoner, så det er overraskende hvor godt naturen kan tilpasse seg menneskeskapte endringer i regional skala.

Medforfatter av studien, professor Chris Thomas, direktør for Leverhulme Center for Anthropocene Biodiversity, la til, «selv om det ikke er mulig å få tilbake det naturlige miljøet til slik det var for 8000 år siden, er ikke alle endringer dårlige og vår studie fremhever muligheten for en positiv fremtid for vårt forhold til Europas pattedyr.»

«Studien sammenlignet dagens data med data fra arkeologiske registreringer som identifiserte tilstedeværelsen av pattedyr for 8000 år siden, da det bare var anslagsvis fem millioner mennesker på planeten og gryende landbruk spredte seg over Europa.

Forskerne valgte denne tidsperioden som et sammenligningspunkt da klimaet nylig hadde blitt mer stabilt, noe som gjorde det lettere å skille mellom menneskeskapte påvirkninger på arter og naturlig forekommende endringer. Arter som hårete neshorn og mammuten hadde allerede forsvunnet på slutten av siste istid.

Forskerne understreker at selv om studien deres tegner et håpefullt bilde for Europas pattedyr, er det ikke sikkert at det samme er tilfelle i andre deler av verden hvor rask ødeleggelse av habitat finner sted.»

Mer informasjon: Jack H. Hatfield et al, Lost, gained, and regained functional and phylogenetic diversity of European mammals since 8000 years ago, Global Change Biology (2022). DOI: 10.1111/gcb.16316

Informasjon om publikasjonen: Global Change Biology 

Forrige artikkelStreikekampene er i gang over hele Europa
Neste artikkelEr du klar for en ny lockdown?