Insektene kan forsvinne helt i løpet av 100 år

16
Monarksommerfuglen i Mexico er blant de truede insektartene på grunn av tap av habitat. Foto: Shutterstock.

Verdens insekter er på vei mot utryddelsen. Mer enn 40 prosent av verdens insektarter synker i antall og en tredel er truet sies det i en ny rapport. Tempoet i utryddelsen av insektene er åtte ganger høyere enn for pattedyr, fugler og krypdyr.

Den vitenskapelige rapporten har tittelen «Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers».

Forskerne sier at den totale massen av insekter reduseres med 2,5 prosent i året. I denne sammenhengen er dette nærmest fritt fall. Fortsetter det i dette tempoet vil alle insekter være utryddet innen 100 år.

Illustrasjonen viser truede insektarter. Kilde The Guardian.

Dette er en del av det som faretruende nok, men dessverre realistisk kalles den sjette store utryddelsen.

Den sjette store utryddelsen er i gang – biologisk mangfold halvert på 40 år

– Livet i havet halvert på drøyt førti år

Insektene er den mest tallrike og mest varierte syrearten. De spilller helt grunnleggende roller i økosystemet i pollinering, som mat for andre arter og som ledd i resirkulering av næring.

Francisco Sánchez-Bayo fra universitetet i Sydney sier at «hvis ikke tapet av insektsartene kan stoppes vil det ha katastrofale virkninger for hele planeten og for menneskenes evne til å overleve.»

Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. AnneBrit says:

  Selv om jeg ikke tviler på alvoret, er jeg temmelig lei av denne ekstrapoleringen. Det går ikke an å si noe om hva som vil skje om hundre år - alt vi kan si noe om er at fortsetter den linja som de utvalgte data viser, og disse er representative, så kan det bli utfallet.

 2. Johnny says:

  Det viktigste er vel å finne årsaken til at insektene forsvinner! Klimaendringer har ingenting med dette å gjøre, men leser man artikkelen i VG ser man at de prøve å linke dette til klimaendringer. I artikkelen til VG er det flettet inn flere linker til klimarelaterte artikler, og dette gjøres for at leserne ubevisst skal forbinde insekts-død med klimaendringer.

  1. Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning!
  2. NASA overrasket av gigantisk hulrom i isbre!
  3. Forskere kan påvise menneskeskapte klimaendringer fra 1600-tallet!
 3. Fikk bare en assosiasjon til et annet tema relatert til økologi;

  • Med en aldri så liten omskriving -’‘Som det blir redd opp - ligger man’’ . . . . . .
 4. SHO says:

  Verden er på vei mot noe slikt som 9 milliarder mennesker hvor det store flertall ønsker vestlig levestandard. Dette legger et et helt enormt stort press på verdens ressurser. Det høres ut som det kan bli en ganske guffen verden å leve i.

  -Global oppvarming kan eventuelt føre til at Golfstrømmen stopper pga stor smelting av is i nordområdene, og da starter det en ny istid.
  -Det internasjonale enrgibyrået advarer om at verden kan oppleve mangel på (billig) energi i år 2021, det vil kunne skape en stor økonomisk krise (og fører til stort fall i CO2 utslipp).
  -Mangel på insekter, fosfor og vann kan skape hungersnød og krig.
  -En atomkrig kan feks gjøre Europa (og spesielt Norge?) ubeboelig i 100.000 år.

 5. AnneBrit says:

  Det tar femti år fra siste observasjon og til en art er regnet som utdødd. Hvor mange ganger har klassifisieringer og kategorier blitt endert i denne tiden? Kom å snakk til meg om tretti år - det er stor fare for at jeg lever fortsatt.
  En statistikers liv er full av feller:

  https://www.youtube.com/watch?v=sFk_bDFnj4U
 6. Johnny says:

  Her er vi enige. :slight_smile:
  Overbefolkning er et stort problem, men naturen har en egen evne til å rydde opp når presset på miljøet blir for stort. En global pandemi fikser overbefolkningen på et blunk.

  Dette er skremselspropaganda!

  Skremselspropaganda, for at du og andre lettskremte skal gjøre som eliten ønsker!

  Skremselspropaganda!

  Norge og Europa? Tror vi tar med resten av kloden også. :wink:

 7. Det er nok sikkert flere enn en årsak til massedøden av dyr som skjer over hele kloden og har aksellerert etter årtusenskiftet.

  La ved noen linker i dette innlegget også om temaet geoengineering, nå som Harvard og David Keith har kommet ut av skapet og gått offisielt ut er det på tide at vi stiller grundig spørsmålstegn ved denne teknologien og hvordan den skal brukes.

 8. Johnny says:

  En atomkrig mellom NATO og Russland/Kina blir svært omfattende, en kombinasjonen av mørke (atomvinter), drepende kulde, høye doser radioaktiv stråling, pestlignende sykdommer, pandemier, ingen sykehus, ingen medisiner, forgiftet vann, forgiftet mat og ingen strøm vil påføre menneskeheten lidelser ingen kan forestille seg.

  Det er ikke bare atomvåpen som vil bli brukt i en slik krig, både kjemiske og bakteriologiske våpen vil drepe mange selv etter at krigen er over! Og, Tsjernobyl er slett ingen naturperle, og heller ingen målestokk på hva som skjer hvis en atomkrig bryter løs. :slightly_smiling_face:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere