Skandale på skandale etter vettlaust vedtak i 2019 og pelsdyrbøndene venter!

0

Hvorfor blir arbeidet til det mest anerkjente takseringsfirmaet innen landbrukstaksering underkjent?

Av Romy Rohmann.

Politisk nestleder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Vegard Vigdenes vil at alle korta blir lagt på bordet i saken om taksering. Vi må få vite hva som har skjedd og hvorfor takseringa har stoppa opp.

Endelig skulle bøndene få erstatninga de har venta på etter at levebrødet deres blei vedtatt avvikla etter Jeløya erklæringa og Venstre gikk inn i Solbergregjeringa, skreiv vi på Steigan.no i oktober:

Direktoratet begynte å sende ut tilbud til de berørte bøndene i uke 39. Fristen for å godta tilbudet er tre uker. Bønder som ikke godtar tilbudet, vil kunne ha krav på dekning av kostnader til nødvendig juridisk bistand for å vurdere statens tilbud.

Men slik gikk det ikke, bare seks uker etter denne «gladmeldinga» kom dette: som vi skreiv om på Steigan.no 16. november:

Tirsdag 8.november uttalte Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet til Nationen at takseringene har stoppet opp fordi direktoratet har oppdaget mangler ved grunnlagsmaterialet for takseringen.

Landbruksdirektoratet la seinere ut ei pressemelding om at de er i dialog med Norsk Landbrukstakst om avtaleforholdet og den 11.november gikk de ut med følgende melding:

Landbruksdirektoratet har i et møte i dag varslet Norsk Landbrukstakst om at samarbeidet om taksering av pelsdyranlegg avsluttes.

Dette vil føre til forsinkelser i erstatningsoppgjøret til mange pelsdyroppdrettere.

I et intervju med Nationen sier politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Vegard Vigdenes:

Viss arbeidet til det mest anerkjente takseringsfirmaet innan landbrukstaksering her i landet ikkje blir godkjent, vil det få betyding for all taksering av landbrukseigedom her i landet.

Vigdenes fortsetter:

Viss det er slik som nokre rykte seier, at taksten på pelsdyrfarmane har blitt høgare enn det styresmaktene såg for seg, får det konsekvensar for resten av landbruket.

Stoler ikke regjeringa på det mest anerkjente takseringsfirmaet innen landbrukstakst?

Forrige artikkelSparke nedover: Hvordan «antidesinformasjon»-bevegelsen jobbet med Big Tech for å beskytte Big Pharma
Neste artikkelFor 80 år siden ble 532 jøder ført om bord på Donau