Pelsdyrnæringa – kompensasjon for avvikling

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Nå kommer endelig kompensasjon etter vedtak om avvikling av pelsdyrnæringa.

Av Romy Rohmann.

Nesten 300 familier har venta i 4 år på erstatning etter at levebrødet deres blei vedtatt avvikla etter Jeløya erklæringa og Venstre gikk inn i Solbergregjeringa.

Nå har 258 pelsdyrbønder levert krav om erstatning, fristen for dette var 1.oktober. Totalt kan dette avviklingsvedtaket koste staten opp mot 2,6 milliarder kroner, hvorav 420 millioner kroner allerede er utbetalt. Bondebladet skreiv 4.oktober:

Direktoratet begynte å sende ut tilbud til de berørte bøndene i uke 39. Fristen for å godta tilbudet er tre uker. Bønder som ikke godtar tilbudet, vil kunne ha krav på dekning av kostnader til nødvendig juridisk bistand for å vurdere statens tilbud.

− Alle søknader er grundig behandlet. Først hos statsforvalterne som forbereder sakene, og deretter av Landbruksdirektoratet som til slutt beregner erstatningen, gir tilbud og sørger for utbetaling når det er inngått avtale mellom staten og søker, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet.

Som grunnlag for behandling av sakene tas det, i tillegg til lov og forskrift, blant annet utgangspunkt i rapporter og anbefalinger fra Nibio, samt takster innhentet av staten og den enkelte søker.

I juli 2022 ble det vedtatt en forskrift som reviderte kompensasjonsordningen med bl.a. utvidelse av reglene slik at flere kunne få rett til erstatning.

https://www.bondebladet.no/aktuelt/kompensasjon-til-pelsdyroppdrettere-klar/

8.juli 2022 kom det endelig på plass ei forskrift for kompensasjon.

https://www.nationen.no/nyhet/har-fatt-pa-plass-nye-forskrifter-om-pelsdyravviklinga/

14.juni 2019 ble det flertall på Stortinget mot SP og APs stemmer å avvikle pelsdyrnæringa innen 1. februar 2025. Mandag 3. oktober 2022 vil de første pelsdyrbøndene få tilbud om erstatning, det var rundt 300 bønder som har krav på denne erstatningen.

Nationen skrev 25.september:

https://www.nationen.no/nyhet/na-far-pelsdyrbondene-kompensasjon/

«Endelig får bøndene erstatning etter at Solberg-regjeringen la ned forbud mot pelsdyrnæringen for fem år siden. Bøndene har ventet altfor lenge. Derfor er det bra at vi nå får ut tilbudene etter den endelige erstatningsordningen som Sp, Ap, Frp og SV sikret flertall for på Stortinget våren 2021, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, i en epost til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men erstatningen har latt vente på seg. I mai 2021 vedtok Stortinget en rekke forbedringer av erstatningsordningen. Det er disse som nå følges opp og som ligger til grunn for oppgjørene.

– Fryktelig spent

Foreløpige og usikre anslag fra regjeringen viser at ordningen vil gi erstatning til pelsdyrbøndene på 2,6 milliarder kroner. Pelsdyrbøndene kan velge om de vil ha erstatning basert på bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi.

Da denne næringa ble vedtatt avviket var erstatninga til pelsdyrbøndene alt annet enn tilfredsstillende det var til og med slik at regjeringen (Solbergregjeringa) foreslo i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at pelsdyrbøndene i skulle gevinstbeskattes av denne kompensasjonen. De skulle gevinstbeskattes for å avvikle livsgrunnlaget sitt.

Dette har tatt så lang tid å få på plass så vi får håpe at bøndene som nå får tilbudet om erstatning kan bli fornøyd.

Forrige artikkelNy lov i Australia åpner for tvangsvaksinering
Neste artikkelUSAs eventyr om sabotasjen mot rørledningene blir stadig mer absurd