– Rødt går i Arbeiderpartiets fotspor, driver ut folk som tenker annerledes

0

Rødts leder Bjørnar Moxnes krysset et par linjer en toppolitiker burde være forsiktig med å gjøre da han gikk offentlig ut og tok avstand fra nominasjonen av partiveteranen Per-Gunnar Skotåm på førsteplass på partiets liste til fylkestingsvalget i Nordland. Dette bryter både med prinsipper for partidemokrati og respekt for lokaldemokratiet.

Les: Bjørnar Moxnes trår over streken

Skotåm er styreleder og aksjonær i Mot Dag AS, som eier nettavisa steigan.no. Og det er det som har fått partiledelsen i Rødt til å gå i spagat.

Og som man måtte anta fikk partikontoret det som de ville. Per-Gunnar Skotåm trakk seg som kandidat, både til topplasseringa og til lista som sådan. Rødt må altså ha svært god råd når partiet kvitter seg med så dyktige og erfarne folk, som både er ønsket av eget lokalparti og har god forankring i lokalsamfunnet.

Her forklarer Skotåm norsk kraftpolitikk:

https://www.facebook.com/Roedt/videos/514152349352766/

I Rødt er det ikke noe forbud mot at tillitsvalgte kan ha aksjer i våpenindustrien, GMO-industrien eller selskaper som profitterer på ødeleggelse av regnskogen eller profiterer på barnearbeid.

Men det er de facto forbud mot å ha aksjer i eller en aktiv rolle i selskapet som eier nettavisa steigan.no.

I prinsipprogrammet til Rødt heter det om det sosialistiske samfunnet partiet vil skape:

«Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ, er grunnleggende for et sosialistisk samfunn. Retten til å kritisere og til å være uenig med myndighetene må gjelde for alle.»

Når Rødt ikke klarer å praktisere dette overfor sine egne 14.000 medlemmer, hvilken garanti har vi for at partiet vil klare å praktisere det overfor 6 millioner innbyggere?

Og hvordan kan Rødt si at partiet er for pressefrihet og ytringsfrihet i Norge i dag når de driver en så hardhendt kampanje mot ei politisk nyhets- og kommentaravis?

Basert på løgn og uvitenhet

– Koblingen mellom Rødt og Steigan.no blir nå skapt igjen. Det er noe Rødts medlemmer, velgere og tillitsvalgte landet rundt blir konfrontert med. Jeg forutsetter derfor at alle de involverte tenker seg grundig om og tar hensyn til landsstyrets vedtak og de tilbakemeldingene som kommer, skrev Moxnes i en tekstmelding til NRK tidligere i uka.

Daværende partisekretær Benedikte Pryneid Hansen sa i vår:

– Det er naturleg at dette blir ei sak i sentralstyret. Då vil vi ta stilling til om ein kan ha tillitsverv i partiet og samstundes vere involvert i selskapet Mot Dag. – I tillegg har eg bedd om ei tilbakemelding frå dei folkevalde som er medeigarar i selskapet. Der ber eg om svar på om dei framleis støttar innhaldet på denne bloggen. Vi har sett ei utvikling med ekstrem konspirasjonstenking, og no sist ei einsidig dekking av krigen i Ukraina. Våre medlemmar bør tenke over om dei kan stå inne for, og vere med på å gje legitimitet til dette innhaldet, seier Hansen.

Marie Sneve Martinussen sa i et intervju i Dagsavisen:

– Rødt er ikke for sensur. Folk må få skrive hva de vil på internett. Men Steigan.no er jo et politisk prosjekt, som må tåle politisk kritikk. På samme måte som jeg kritiserer Resett for å være idioter, så må vi også kunne kritisere Steigan, sier Martinussen.

– Folk i Rødt er ellers de fremste kritikerne av Steigan.no. De ser den utbredte rasismen, hvor skadelig disse korona-konspirasjonsteoriene er, og sist, men ikke minst: Steigan har videreformidlet russisk propaganda.

«Utbredt rasisme», «skadelige konspirasjonsteorier», «videreformidle russisk propaganda» – det er ganske sterke anklager.

I en kommentar til uttalelsen sendte sjefredaktør Pål Steigan i steigan.no følgende kommentar til Dagsavisen:

steigan.no er ikke et prosjekt, det er ei uavhengig nettavis. Vi har ingenting imot kritikk fra noen, ei heller fra Rødts ledelse. Men det de gjør er ikke å kritisere. De dokumenterer ikke en eneste påstand. De prøver å kneble oss ved å tvinge medlemmer til ikke å støtte oss. Det er angrep på den frie pressa! De sprer sjikane om «utbredt rasisme», noe som er en sjofel løgn, og som ikke blir sannere av å bli gjentatt.

Rødts ledelse har støttet alle «koronatiltak» fra Solberg og Støre, også lockdown og maskepåbud, som det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for. De støtter også EUs sanksjonspolitikk mot Russland, noe som vil drive millioner ut i arbeidsløshet, fattigdom og sult. I motsetning til Rødts ledelse støtter vi ikke USA/NATOs stedfortrederkrig mot Russland, og vi sprer ikke russisk propaganda. Rødts ledelse angriper oss fordi vi er den fremste opposisjonsavisa i Norge og at vi tar hull på de rådende fortellingene. 

Vi har tilbudt både Moxnes og Martinussen så mye plass de måtte ønske til fritt å forsøke å dokumentere sine påstander. De har ikke slått til på tilbudet.

Som ledelsen i Arbeiderpartiet pleide å gjøre

En kommentator på Facebook skriver:

Moxnes gjer den same feilen som Oscar Torp gjorde for godt og vel nitti år sidan. Torp, som leiar for AP, blanda seg direkte i Drammen AUFs planar då det var snakk om å la den heller radikale ungdomen Evensmo få tale på eit partimøte. Seinare gjorde dei det same sentralt for å kneble Willy Brandt. Moxnes ter seg dermed som ein typisk gamaldags AP-pamp nett no.

En veteran fra AKP-tida skriver:

En interessant forskjell fra AKP-tida var at det var mulig å slåss om politikk så fillene føyk i partiet, men folk blei ikke kasta ut på grunn av politisk uenighet.

Les også: Det er nettopp derfor steigan.no trengs

Per-Gunnar Skotåm: Imperialisme på norsk (1)

Forrige artikkelUkraina-regningen har økt til nesten 14 milliarder kroner – hvor skal det skjæres ned?
Neste artikkelSaueunionen