Det er nettopp derfor steigan.no trengs

0

Av Per-Gunnar Skotåm.

Avisa Nordland har i utgaven 19. desember et kort intervju med undertegnede som styreleder for Mot Dag as som er eier og utgiver av nettavisa steigan.no. I en oppfølgende kommentar fra Stein Sneve den 22. desember følges intervjuet opp med vurderinger av min rolle og oppgave som styreleder.

Først er jeg stolt med hva undertegnede har vært med på å få til. Jeg har støttet praktisk og politisk samt bidratt sterkt økonomisk til å få prosjektet i gang. Utgivelsen opprettholdes nå ved mer enn tusen små frivillige bidrag årlig fra leserne som setter pris på nettavisa. Tilgang til steigan.no er gratis. Min innsats er utelukkende basert på dugnad og jeg mottar ingen godtgjørelser av noe slag. Min rolle som styreleder er å ivareta selskapets interesser og forpliktelser gjennom at lovpålagte regnskaps- og rapporteringsforpliktelser følges, ivareta våre ansatte og bidra til strategiutvikling for medievirksomheten.

Avisa Nordland forsøker å lage et poeng ut av at jeg ikke ser grunn til å kommentere enkeltartikler og leserbrev i nettavisa. Det ville i så fall i medie-Norge være veldig spesielt om jeg gjorde. Like lite som det er slik det fungerer i AN eller andre aviser. Styreleder i AN legger seg aldri opp i hva redaktøren setter på trykk, hvilke leserbrev som publiseres og hva hver enkelt journalist skriver. Det er redaktørens ansvar i AN og sjølsagt også i steigan.no. Om det ikke forholder seg slik, men at styreleder i AN er med å detaljredigerer avisa, opplys det gjerne. Det vil i så fall sende sjokkbølger gjennom medie-Norge.

Det er positivt at Stein Sneve tar utfordringa jeg nevner i intervjuet fra den 19. desember om at steigan.no er opptatt av de sivilrettslige sidene i debatten om vaksinering. Hans drøfting av problemstillinga oppfatter jeg som en åpning for at han og kanskje AN som avis vil ivareta dette bedre framover.

Det gjøres et poeng av påståtte konspirasjonsteorier. Nå har det blitt sånn i den politiske debatten i Norge at om man møter synspunkter man ikke liker, ikke er enig med eller ikke forstår, så finnes det en økende tendens til å stemple meninger som konspirasjonsteorier. Da slipper man å argumentere imot, men begrenser seg til å utdefinere enkelte standpunkt og påpekning av sammenhenger som lite relevante og ingen mening i å lytte til. Det fungerer i stor grad som en hersketeknikk fra myndighetene og deres talerør. Stein Sneve berømmer steigan.no i sin kommentar for påpekning av regjeringens hemmelighold av hvilke konkrete vurderinger som ligger bak ulike innskrenkende tiltak. Ja, steigan.no har stilt spørsmålet direkte til Regjeringen om hva skjedde i mars 2020 og hvorfor skal alt det som skjedde hemmeligholdes i 60 år? Vi har aldri fått svar på det.

Definisjon på en konspirasjon er om 2 eller flere personer legger en plan som de holder skjult for omgivelsene og offentligheten. Sånt sett mangler det ikke på eksempler. Kapitalistiske forretningsmessige strategier har jo dette som kjennetegn og utslag av dette oppleves daglig. På politisk basis ser jeg kapitalismen som en konspirasjon med henblikk på å berike de få på bekostning av de mange under et tåketeppe om at alle er tjent med det.

Om Avisa Nordland vil angripe konspirasjoner, finnes det nok å ta av innafor forretningsverdenen og politikken. Jeg bistår gjerne. AN kan jo ta opp den samme tråden Stein Sneve berømmer om hemmeligholdet til regjeringen og hamre løs på hva som ligger bak.

Heller det, enn å kritisere at noen er bekymret for det økende omfanget av innsektdød og småfugldød og setter dette i sammenheng med økende grad av elektromagnetisk stråling fra mobilnettet-fra 2G til 5G. De kan ha rett eller feil, men er det ikke flott at de får sine leserinnlegg på trykk i steigan.no. Og desto mer beklagelig at de ikke ville sluppet til i AN. Det er nettopp derfor steigan.no trengs.

Denne artikkelen ble publisert som leserbrev i Avisa Nordland 27. desember 2021.

Forrige artikkelProject Veritas seiret over New York Times
Neste artikkelHar krigen i Etiopia tatt en dramatisk vending?