Ny boligfattigdom med «klima» som påskudd

0
Shutterstock

EU skal vedta et nytt direktiv om energieffektivisering av boliger, erfaringsvis varer det ikke lenge før Norge også implementerer dette. – Kan bety millionregning til norske boligeiere

Av Romy Rohmann

EU-rådet har nettopp blitt enige om et forslag til revidert direktiv om bygningers energiytelse, «Energy Performance of Buildings Directive». De har i tillegg til dette forslått et krav om at blant annet alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra 2030.

Det foreslås strenge krav til eksisterende boligmasse, alle typer private boliger, Et av kravene er at alle boligbygg skal ha minst energiklasse D innen 2033.

Innen 2050 skal hele bygningsmassen være renovert til nullutslippsbygg. Det endelig vedtak er ventet før nyttår.

Dersom dette også implementeres i Norge, noe det ikke er overraskende om det gjør da vi er «ganske så flinke og raske» på å implementere EUs krav, vil det få konsekvenser for svært mange boligeiere. Dette er en lovgiving for å få på plass Parisavtalen, og vår regjering er helt klar på at vi skal oppfylle den.

Norge er forpliktet av disse direktivene etter EØS-avtalen. Dermed kan forskriften, om den blir vedtatt, medføre at norske boligeiere tvinges til å energioppgradere boligene sine – og da vil det først og fremst ramme eldre boliger – og det kan ramme hardt:

Saksgangen i EU er slik: EU-kommisjonen kommer først med forslag, så skal EU-rådet og deretter EU-parlamentet bli enige.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0802&qid=1641802763889

https://epb.center/epb-standards/energy-performance-buildings-directive-epbd/

Carsten Pihl i Huseierne sier til Vi.no at dette vil kunne gjelde hver fjerde norske bolig:

Hvor mange norske boliger som må oppgraderes og hvor fort det må skje, er ennå uklart, sier Pihl, men han forteller at Huseierne regnet på hvor mange boliger det ville være snakk om med utgangspunkt i EU-kommisjonens opprinnelige forslag:

De endte på cirka 200 000 norske eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, som forslaget ville gjelde.

Han forteller at det ligger en klausul i forslaget fra Rådet, som åpner for at de enkelte landene kan bestemme å ha unntak for eneboliger så lenge de ikke selges leies ut eller doneres eller overtas ved arv – som åpner for at disse må oppgraderes til energiklasse D innen fem år.

Han sier videre:

Men det vi vet, er at mange norske eneboliger, tomannsboliger og for så vidt også rekkehus, er bygget på ei tid da bygningsreglene var slik at du ikke trengte å putte så mye isolasjon i veggen. Det er egentlig fra 2010, med Tek10, at det virkelig begynte å monne.

Han forteller at du med Tek10 har energiklasse C nærmest automatisk – og om du setter på en varmepumpe eller solcelleanlegg i tillegg så har du energiklasse B.

Til Nettavisen sier Pihl:

– Det kan bety 1 million for en vanlig enebolig. Jeg er særlig bekymret for utkantboligene, der en vanlig boligeier kan måtte ta alt selv. I et sameie og borettslag er det flere å fordele kostnadene på, sier Pihl.

Forrige artikkelDen neste «NAV-skandalen» skal hete «DSA-skandalen». Bli med, du óg!
Neste artikkelPentagon utnytter lover etter 9/11 for å føre «hemmelige kriger» over hele verden: Rapport