Den neste «NAV-skandalen» skal hete «DSA-skandalen». Bli med, du óg!

0
Politician swearing an oath with fingers crossed behind back

Av Einar Flydal.

Denne teksten ble først publisert den 11.11.2022 på http://einarflydal.com

I et brev til FHI gjør fire forskere oppmerksom på det tilsvarende på strålevernområdet. Igjen handler det om byråkrater og politikere uten oversikt og innsikt, og noen som bevisst velger å lager regler som passer bedre med politiske mål – og med næringsinteresser. På bekostning av folkehelse og miljø.

Igjen gjør man slik en statssekretær sa til meg om den norske «veto-retten» innen EØS: «Nettopp fordi vi vet at vi ikke har den, insisterer vi så kraftig på at vi har den!»

Både tingretten og lagmannsretten sviktet i hovedspørsmålet i AMS-saken: helsevirkningene ble ikke behandlet. Derfor må vi få anket AMS-dommen til høyesterett, slik at saken må behandles på ny – utfra EØS-lovgivning og forskningsfakta.

Den neste «NAV-skandalen» skal hete «DSA-skandalen». Og det kan du bidra til:

1. Det rakner for DSAs påstand: «Ingen helsefare påvist!»

Strålevernets latterlig slakke grenseverdier er under angrep både fra forskere, gravejournalister og ved domstoler verden rundt. Grenseverdiene opprettholdes av sterke interesser, i samarbeid med miljøer preget av uvitenhet og en osteklokke med et tenkesett som gikk ut på dato tidlig på 1960-tallet. Den biologiske og medisinske forskningsfronten er et annet sted.

Her i Norge har fire forskere nylig sendt et brev til Folkehelseinstituttet der vi gjør oppmerksom på at kunnskapsoppdateringen som Helsedirektoratet og Strålevernet har bestilt fra FHI, har rammebetingelser som gjør at svaret er gitt på forhånd: «Ingen helsefare er påvist! Mer forskning trengs.»

Denne oppdateringen av FHI-rapporten fra 2012, der ICNIRP-folk og deres likt-tenkende hadde ansvaret for de viktigste delene, blir derfor kun et spill for galleriet – eller en hvitvasking basert på uvitenhet.

Brevet kan du lese selv nedenfor, eller laste ned: BREV-fra-EFlydal-m-fl-om-EMF-til-FHI_20221107.pdf. Jeg får alt eposter fra medisinere som ser poenget med all tydelighet og heier på oss. Forskere og medisinere verden over har da også advart lenge mot dette vernet av strålingen som ødelegger livene til mange, og belaster folkehelsa og miljøet. Men kritikken preller av. Derfor må vi bry oss.

2. Først gjøre opp regningen, så må vi videre!

Helsevirkningene av menneskeskapt stråling må prøves for retten, siden man ikke når gjennom på andre måter. AMS-målerne utgjør et særdeles gunstig tilfelle: Mange er ofre med tydelige medisinske utslag, bevisene er gode, og jussen er gunstig.

Vi har derfor spleiset millioner av kroner for å komme dit vi er nå. Vi har gått på tap og må gjøre opp for helt uvanlig store kostnader fra saksøktesiden. Det pågår en dugnad, og svært mange stiller opp og tøyer sin økonomi. Og vi nærmer oss:

Per fredag morgen mangler vi kr. 298 350 på å gjøre opp for oss, så vi kan gå videre, og kreve pengene tilbake. Takk til alle dem som bidrar!

For å bidra bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226.

(Bruker du VIPPS, trekkes det 2,25%. Send oss da navn, epost, adresse, tlf.nr., og beløp HER, så det blir mulig for oss å betale tilbake til giverne (pro rata) om vi vinner pengene tilbake.)

3. AMS-saken må videre oppover!

Vi har en rekke grunner for å klage dommen i tingretten inn for høyesterett. Og grunnene er gode. Hovedspørsmålet – helseinnvendingen som skal gjøre at nettselskapene ikke kan true med å kutte strømmen om man ikke vil ha en AMS-måler – er ikke behandlet. Det er også flere andre betydelige mangler. Følgen er at enn så lenge fortsetter nettselskaper landet rundt å true kundene fordi helseinnvendingene ikke har fått gjennomslag.

En sak for høyesterett er billig i forhold til hva vi har brukt til nå: Det meste er alt gjort. Nå har vi også fått tilgang på toppkompetanse på EU-/EØS-jussen – gratis. Derfor står vi nå styrket i få saken opp for høyesterett: Den har prinsipiell interesse og betyr mye for samfunnet.

Men heller ikke dette er gratis. Til nå har vi samlet inn tilsagn for kr. 256 798 (som skal innfris innen 1.4.2023) og kr. 224 840 som garantier om det skulle bli tap eller underskudd. Det betyr at vi nærmer oss halvparten – på bare 4 dager, men at tida er knapp.

Vi tør bare gå videre om vi innen 20. november får inn tilsagn om innbetalinger på kr. 800 000 (som betales innen 1.4.2023), og like mye i garantier (som bare betales om saken tapes eller går i minus). 

Så om du mener noe om strålingen og AMS-målerne, så støtt opp! Meld deg på med skjemaet i bloggposten!

Anken organiseres av aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!. Innkomne beløp håndteres av Foreningen for EMF-reform (org.nr. 922848467). Ved seier i retten og tilbakebetaling av sakskostnader, vil alt overskudd gå tilbake til bidragsyterne pro rata.

Ingen personopplysninger vil bli offentliggjort, bare summer og antall.

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!


Einar Flydal, den 11. november 2022

PS. Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer sitt regnskap til Brønnøysund.

Forrige artikkelVaccinetvivl – er frygtboblen bristet?
Neste artikkelNy boligfattigdom med «klima» som påskudd