Milliardærklubben: – Vår allianse skaper styring av smarte byer

0
Shutterstock

Milliardærklubben World Economic Forum, som er fellesorganisasjonen for de 1000 rikeste selskapene i verden, har etablert en allianse som de kaller G20 Global Smart Cities Alliance.

Dette er et dystopisk framtidsprosjekt som handler om å gjøre framtidas byer til høyteknologiske fengsler styrt av kunstig intelligens og underlagt en global teknokratisk elite som ikke ar valgt av noen, men utpekt av seg sjøl.

Ta ikke våre ord for det. Vi overlater ordet til WEF sjøl:


Alliansen vår skaper styring av smarte byer

  • Data samlet inn ved hjelp av IoT-teknologier hjelper byer med å bekjempe kriminalitet og redusere forurensning.
  • G20 Global Smart Cities Alliance etablerer globale policynormer for datainnsamling og bruk, åpenhet og offentlig tillit.
  • Fra mai 2022 leder alliansen initiativer for smart bystyring i mer enn 36 byer rundt om i verden.

Virkningen på å beskytte innbyggerne i smarte byer

Ledet av World Economic Forum er G20 Global Smart Cities Alliance on Technology Governance det største globale initiativet som tar sikte på å sikre ansvarlig og etisk bruk av smartbyteknologier.

Den utvikler, tester og implementerer globale standarder og retningslinjer for å sikre at data som samles inn på offentlige steder, brukes trygt og etisk, reduserer potensielle risikoer og fremmer tillit hos befolkningen.

Alliansen representerer mer enn 200.000 byer og lokale myndigheter, selskaper, oppstartsbedrifter, forskningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner, og leder en rekke initiativer i mer enn 36 pionerbyer rundt om i verden med fokus på smart bystyring gjennom mobilitet, administrasjon, infrastruktur, energi, samt kulturelle og kreative næringer.

Istanbul , Kampala , Milan og Newcastle , for eksempel, sponser Dig Once-initiativet for å sikre at digital infrastruktur integreres i byggeprosjekter, øke hastigheten på installasjonen og redusere ulempene for innbyggerne.

Mexico City og Milan øker sitt cyberansvar for å sikre åpenhet og bygge innbyggernes tillit til cybersikkerhetstiltak iverksatt av den offentlige administrasjonen.

Apeldoorn , Bogota og Istanbul implementerer nye modeller for vurdering av personvernpåvirkning for å sikre at innbyggernes personopplysninger beskyttes og behandles sikkert.

Hva er utfordringen for smart bystyring?

For å støtte deres blomstrende urbane befolkning, kommer mange byer til å stole på tingenes internett (IoT) – det vil si verdens stadig voksende nettverk av tilkoblede enheter – for å samle inn, dele og analysere sanntidsdata om urbane miljøer. Dataene som samles inn ved hjelp av IoT-teknologier hjelper byer med å bekjempe kriminalitet, redusere forurensning, redusere trafikkbelastning, forbedre katastrofeberedskap og mer. Det vekker imidlertid også økende bekymring for personvern og sikkerhet.

Uten riktig styring utgjør disse smartbyteknologiene betydelige utfordringer. Men til tross for det økende antallet smarte byer rundt om i verden, eksisterer det ikke noe globalt rammeverk for å regulere hvordan data skal samles inn i offentlige rom (f.eks. med trafikkkameraer eller Wi-Fi-hotspots) og deretter brukes.

Vår tilnærming til smart bystyring

Verdens ledere kunngjorde lanseringen av Global Smart Cities Alliance on Technology Governance på G20-toppmøtet i 2019 i Osaka, Japan. Som den internasjonale organisasjonen for offentlig-privat samarbeid ble World Economic Forum valgt til å være sekretariatet for G20 Global Smart Cities Alliance.


Kommentar:

Legg merke til dette. Et ikke-valgt forum, G7, velger et ikke-valgt forum, WEF, til å styre gjennomføringa av et system for styring av verdens innbyggere helt utenom vanlige demokratiske institusjoner, valg, nasjonalstater, lokalsamfunn og demokratisk kontroll. Det hele skal være basert på digital-ID, ansiktsgjenkjenning, sporing av all bevegelse og alle handlinger og integrering med digitale overvåkingssystemer basert på AI.

Noe av dette er beskrevet i en annen WEF-dystopi: Shaping the Future of Urban Transformation

Mens verden forbereder seg på å bygge tilbake sterkere og bedre, har vi nye verktøy tilgjengelig for å støtte denne innsatsen. En voksende pakke med tilkoblede enheter og smarte teknologier, ofte referert til som tingenes internett (IoT), tilbyr et middel til å nytenke og transformere fysiske rom – våre hjem, kontorer, fabrikker, gårder, helsetjenester og offentlige rom – for å bli mer adaptive, tilpassede og til og med forutse nye behov før de oppstår. Nye modeller for offentlig-privat samarbeid og felles samfunnstjenester endrer også måten byer yter tjenester til innbyggere og næringsliv på, og visker ut grensene mellom myndigheter og privat sektor.

World Economic Forums plattform for å forme fremtiden for urban transformasjon jobber med mer enn 100 globale partnere for å sikre at disse endringene gir en fremtid som er mer bærekraftig, robust og velstående for alle. Dette inkluderer for eksempel initiativer med regjeringen i Brasil for å støtte små og mellomstore bedrifter og fremme sosial mobilitet, samarbeid med G20 for å modernisere bytjenester, og partnerskap med selskaper som lager bærbare enheter for å hjelpe til med å håndtere og avverge spredningen av COVID-19 .

Hvis man ikke ser at dette er sjukt, er det fordi man sjøl er så infisert av sjukdommen at det har gått ut over fornuft og logiske evner.

Les: Vi kan gå i fella med Smart Cities, IoT og Big Data

I steigan.no har vi skrevet om Smart Cities.

Les for eksempel: Smarte bynettverk skal undergrave nasjonalstatene og fremme kapitalens agenda

Les også: ICLEI – Local Governments for Sustainability

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelRusslands tilbaketrekning fra Kherson er taktisk
Neste artikkelEn målrettet krigføring