– Lyset skal skinne, vi skal vinne

0

I Eidskog er det en markant folkelig protest mot strømprisene og dagens kraftregime. Eidskog Markedsforening har holdt et protestmøte og daglig leder i foreningen, Line Billerud, har sendt oss et innlegg som er bygd på et innlegg hun holdt på dette folkemøtet. Det er en tydelig tendens til at stadig flere oppdager at steigan.no er ei viktig avis, også for dem.

Red.

Av Line Billerud, daglig leder i Eidskog Markedsforening.

Eidskog Markedsforening har etter dialog med lokale bedrifter valgt å arrangere dette oppropet for å gi et klart signal til dere som ansvarlige politikere: Jeg er bedt om å være deres stemme.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre.

Vi henvender oss til dere som ansvarlige politikere. Innspillet fra oss er politisk nøytralt. Forankret i troen på av VI kan bidra til å gjøre en forskjell.

Vi hørte noe om at det var vanlige folks tur…     Her i Eidskog er det bare vanlige folk. Vi, vanlige folk, vi ser hva som skjer og engasjerer oss. I dag kommer en kraftsalve fra skogen.

Strømmen er vår

STRØMPRISEN må ned NÅ

Vi må ha faste lave priser og forutsigbarhet.

Vi må ha norsk strøm til norske priser.

VANN, SOL og STRØM. Vi som bor i Norge, eier strømmen. Våre politikere har ikke rett til å selge og frarane oss fellesskapets ressurser. Kraftselskapene soper inn penger, mens vi blir raka fant. Vi har sagt NEI til EU, to ganger. Likevel styres vi av EØS-avtalen, nærmest som fullverdige medlemmer, som lydige hunder. Nå er myndighetene i ferd med å signere den 4. energipakken, Flere mener å hevde den er i strid med Norges Grunnlov. Gjennom den mister vi kontrollen til å regulere strømprisene. Vi, vanlige folk – vi finner oss ikke i at dere signerer denne avtalen. Strømmen er VÅRT FELLESEIE og skal IKKE selges ut!

Det er mange typer kraft. Vi eidskoginger er et kraftlag i oss selv og vi innehar stor grad av værekraft.  Værekraft er viktig for oss. Vi engasjerer oss fordi vi har det fint her og ønsker fortsatt å ha det slik. Vi 6142 eidskoginger har et unikt fellesskap sammen. Kanskje er det derfor vi også engasjerer oss i denne saken? VI bryr oss om hverandre. Det er viktig at naboen har det bra. Værekraft er roten til alt godt!

Eidskog er et småsamfunn hvor hardt arbeid, nøysomhet og enkle gleder har lang tradisjon. Vi har et stort sosialt fellesskap. Her i bygda er det registrert 99 aktive lag og foreninger. Frivilligheten står fortsatt høyt i kurs. Vi liker å hjelpe hverandre og skape god stemning. Gjennom å bli kjent og være sammen skapes gode relasjoner. Vi er trygge på hverandre. Vi kan diskutere så busta fyker, men vi blir alltid venner igjen. Mange er opptatt av strømprisen. Flere er oppbragt over strømprisen. Noen vurdere å stenge på grunn av strømprisen. Vi ønsker imidlertid å beholde det næringslivet vi har. Uten næringsliv – intet arbeidsliv. Uten jobb – dårlig med penger. Uten penger – ingen mat.  Vi sitter ikke stille når det er kriser i bygda. Vi stiller opp for hverandre. Nå stiller vi opp som staute trær i skogen og sier – politikere – dere driver flathogst på næringslivet med uforutsigbare rammer og høye strømpriser.  VI FINNER OSS IKKE I DET!

I Norge lever vi i et kaldt og langstrakt land. Konkurransefordelen vår har vært billig, ren strøm. Dersom strømmen selges til høystbydende, vil den som byr høyest eller sikrer seg en god deal bli vinner. De rause utbyttene som er betalt fra vårt felleseie er umoralsk. Strømmen er et felles gode, det er nedfelt i konsesjonslovene fra mer enn 100 år tilbake. Strømmen er vår!

Gi våre bedrifter og våre hjem en strømpris vi kan leve med. Richard Lutz i Deutsche Bahn kom eksempelvis særdeles gunstig ut av en tiårig strømavtale med Statkraft. De betaler 30 øre kilowatt timen de neste 10 årene. Sett med våre eidskog-øyne burde ALLE norske bedrifter og husholdninger blitt tilbudt en tilsvarende avtale.

Våre politikere er våre tjenere, ikke våre herrer.  Dere er satt til å styre dette landet til beste for oss som bor og driver virksomhet her. Infrastrukturen i samfunnet må kontrolleres av staten og forvaltes til fellesskapets beste.  Hvor er forresten ROS analysene? Hvem ivaretar og ser konsekvensene for Norges bedrifter og borgere?

Strømprisene var opprinnelig basert på at prisen for strømmen skulle dekke kostnaden av produksjonen. Det hadde vært priser det….

Noe enklere hadde det vært å stå her nå dersom strømprisen i dagens marked var historisk høy. Akkurat nå er prisene lave, men vi vet av erfaring at strømprisene vil variere. Vi vet også at strømprisene kan svi kraftig og bidra til konkurser eller nedleggelser. Dersom ikke tiltak gjøre umiddelbart, kan konsekvensene lede til et utarmet lokalsamfunn.  Mørke gater, stengte butikker, nedlagte fabrikker og heller dystre utsikter.

Heldigvis er det mange bedrifter i Eidskog som går veldig bra. Men det er også mange som sliter.

Vi må forutsigbarhet. Høye og varierende strømpriser skaper store utfordringer blant mange av våre lokale bedrifter. Det sier seg selv at med strømpriser mellom 0 og 8kroner pr kwt blir det nærmest umulig å planlegge og drive næringsvirksomhet.

Når det gjelder fremtidsutsiktene er det Ifølge den siste rapporten fra NHO størst pessimisme blant bedriftene i Innlandet.  Derfor er det ekstra viktig å støtte opp rundt kravet om forutsigbare rammer for våre virksomheter her.  

Om du kjøper en kostbar vare er som regel prisen en indikasjon på bedre kvalitet. Strømmen gjør ingen kvalitetsforskjell om den er dyr eller billig. Det blir ikke mer varme av dyr strøm. Dyr strøm bidrar ikke på noen måte til verdiskaping i bedriftene. Dyr strøm virker imidlertid prisdrivende, på alle områder.

SSB rapporten viseren økning på 7,5% på konsumprisindeksen siste året. Matvareprisene har i snitt økt med 13%. Prisgaloppen bare fortsetter. Vi møter økte priser over alt.  Bedrifter må sette opp priser på varer og tjenester. Rentestigningen er også strømdrevet. Fint for dem som har mye. Tragisk for dem som har lite.

Det er ett år siden strømprisene galopperte av sted. Strømmen har variert de siste 12 månedene og i vårt distrikt NO 1 i år ligget må et månedssnitt på mellom 1,50 og 4,50.

Å drive butikk her i grensetraktene har dessuten vært en utfordring hvor stengt grense mot Sverige satte en effektiv stopp for kundestrømmen som kommer utenfor bygda. NÅ er det strømprisene og svekket kjøpekraft som er utfordringen. 

Det er ikke krigen som har forårsaket de høye strømprisene. Utenlandskablene må bære brorparten av det ansvaret. Vi driver virksomheter i et strømmarked uten kontroll.

Per Fugelli var en klok mann. Han sa: Ta vare på flokken din!

Her i bygda har vi god tradisjon for dette. Blant annet har de ansatte i hjemmetjenesten en lukket facebook-gruppe : Vi som passer på bygda.

Som politikere  må dere gjøre det vi har valgt deg til : Ta vare på flokken!

Livsgrunnlaget er i ferd med i å bli tatt fra mange av oss.

Christoffer Henriksen

Grafitti  fulltidskunstner –  utflyttet eidskoging på 25 år som brenner for at folk skal ha frihet og gjøre hva de vil for å selv å skape seg gode liv.

Vi må ha mål og mening i livet.  Vi blir behandlet som ubetydelige individer, uten retningssans.  De som styrer og har makt som kan gjøre valg som berører våre liv må også se MENNESKET, meg og deg.

Kunstverket jeg har laget er en tolkning av Pablo Picassos kunstverk , et abstrakt og litt  rotete bilde- som til fulle beskriver den situasjonen vi befinner oss i nå.  Vi har rotet til alt.  strømprisen på atelieret mitt en av måneden var 30.000,-  Hele poenget – lest om verket Guernica – mest kjente verk mest kraftfulle og rørende antikrigsmaleri i historien. Det sies at en soldat kom på besøk i Picassos atelier. Soldaten spurte, – er det du som har laget det bilde her? Nei, det er du som har, svarte Picasso. Grunnen til at jeg koblet opp dette bildet med denne situasjonen er at dette er en «krig» for frihet, for å overleve. Vi blir satt mot hverandre med hudfarge, tro, etnisitet, Vi kan alle være sammen om ett mål   – trives på den jorda her. Popper, piller, sovetabletter, antidepressiver. Et sted har vi feila. Folk blir redde og depressive og bruker kjemikalier for å takle hverdagen.. Sis jeg sjekket som den er like mye din som er min. De som styrer samfunnet, setter rammebetingelser og priser på ting. Hvem er du som skal fortelle meg hva som er riktig. Ingen har noe fasit om hva som er rett.

 Vi må skape våre liv og skape vår hverdag og gi hverandre kraft til å stå løpet sammen. Er det ingen som sier noe – er det heller ingen ting som skjer. Jeg har laget dette som et ungdommens bidrag om situasjonen til våre politikere. Alle jeg prater med er konstant plaga av dette her. Strømregningen på atelieret mitt var 30 lapper, utenom husleie. Hvordan mener de da at folk i hele tatt kan leve?

Trygghet og forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning for å skape seg et godt liv.   Nå er det dritvanskelig å komme seg opp og fram. Jeg har vært heldig, men arbeider hardt.

Jeg vil hjelpe med mitt liv nå. Jeg får ingen glede av å sitte på alt jeg har og tjene penger for meg selv. Jeg bryr meg om mennesker rundt meg. Jeg vet hvordan det er å ikke ha det så lett. Om jeg er blessed, vil jeg gi noe tilbake. Det er en god følelse.

Hadde alle samlet seg og vi hadde sagt – dette skal vi klare – da hadde vi faktisk skapt en forandring. Og det er det vi må gå for!      

Christoffer Henriksen

————–

Vi elektrifiserer hele samfunnet. Vi er alle helt avhengige av elektrisk kraft. Til og med elektriske tannbørster har vi skaffet oss. Derfor – Når nettene blir trange og kulda setter inn – da er det ikke overføringskapasitet til bedriften din og min. Slik fyker prisene i været.  Infrastrukturen er ikke på plass. Nettet er ikke bygd ut. I Sognefjorden ligger flaskehalsen som gjør at strømmen ikke kan transporteres fritt rundt i landet der det er behov. Til utlandet derimot, er kablene bygd ut slik at strømmen kan strømme ut. Det er VI som har betalt nettet. Det er vi som har betalt nettleien. Overføringsproblemene i Norge er ikke løst. Blir det i år som sist  vinter at vi kommer til å oppleve at svenskene, som har bygd ut sitt nett, kjøper billig kraft i nord  selger det dyrt til oss her i strømdistrikt NO 1.

Vi sier igjen. De uforutsigbare prisene sliter oss ut, næringsminister Jan Christian Vestre. En av dine helter er industripioneren Sam Eyde. Tror du virkelig at han i dag ville gitt fra seg konkurransefordelen som hele industrieventyret bygget på til utlandet?  Og derved gi uforutsigbar styring av bedriftene?  

Nei, Vestre. Vi trenger en ordning med strømprisene for bedriftene NÅ. Vi er klar over at det ligger et forslag ute som kom nå sist fredag etter forhandlinger med HHO.  Når det kommer til å bli innført og hvem som vil benytte seg av det, er uklart. Det er imidlertid NÅ vi trenger ordninger. Faste priser og forutsigbarhet. Om ikke det skjer kjapt, er mange ille ute. Vi eidskoginger har gitt deg en frist til 30.november. Kommer det ikke en løsning da – ja, da har kreative eidskoginger laget et dørskilt til kontoret ditt der det står VESTRE NÆRINGSLIVSKREMATORIUM. Dersom intet skjer, leveres skiltet 1.desember.

Flere eidskoginger har meldt seg aktive i strømkampen. Blant annet et treffsikkert elgjaktlag fra Vestmarka. De lover:    Blir det høge strømpriser i vinter vil vi skjute dom ner.

Vi takker alle eidskoginger som stilte opp i denne markeringen i dag.  Og forventer handling fra våre politikere.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVindkraft i Norge – ingen fordeler
Neste artikkel«Smarte byer», dystopisk kontroll og globalt kupp mot demokratiet