Hvorfor sitter Sigmund i høyrisikofengsel i Danmark, når han er etterlyst i Norge?

0
Shutterstock

Er Sigmund en politisk samvittighetsfange?

Av Tove Løken, leserinnlegg.

Hvordan Sigmund Myklebust, familiefaren på fire ble arrestert, kan du lese her på steigan.no: https://steigan.no/2022/10/hvorfor-havnet-sigmund-i-hoyrisikofengsel/

Det er grunner for å tro at Sigmunds arrestasjon i Danmark handler om en agenda satt i gang av norsk politi. Kjæresten til Sigmund, Siv, besøkte han for siste gang den 20. september i Nykøbing Falster Arrest. Dagen etter ble han flytta til Storstrøms Høyrisiko Fengsel, hvor han nektes besøk. Da Siv ville besøke han der, bare hånflirte de av henne. Dommer Ole Stryhn påstår det ikke er hverken brev- eller besøksforbud, men hvorfor blir da pårørende både latterliggjort og fratatt muligheten til å se han av fengselsbetjenter? I ettertid har pårørende fått brev fra Sigmund, den siste datert den 18. oktober. Men utover det vet de ikke hvordan det går med han, og er naturlig nok veldig bekymra for hans helse.

La oss se hva han er tiltalt for, som krever at han sitter isolert i et høyrisikofengsel i Danmark. Er han en skikkelig fare for andre, eller hva er det egentlig som foregår?

Han er tiltalt etter § 252 for å ha bremsa for hardt og satt en politimann i fare, og i tillegg § 119 som er brudd på knivloven. Det foreligger kun en muntlig tiltale nevnt i retten. Ingen skriftlige dokumenter er blitt forevist av de ansvarlige eller Domstolen ved dommer Ole Stryhn, men på rettsmøtet den 15. oktober informerte de om at de opprettholder tiltalen til grunnlovsforhøret. Han har vært i fengsel siden den 15. september, og ble først dømt til å sitte i varetekt til den 11. oktober, og deretter til den 15. november.

Et grunnlovsforhør er dansk rettsprosedyre som innebærer at politiet kan tilbakeholde en person som er mistenkt for forbrytelse i opp til 24 timer. Innen 24 timer skal personen framstilles i et grunnlovsforhør hvis politiet ønsker å opprettholde tilbakeholdelsen. Han ble framstilt i et grunnlovsforhør, og deretter varetektsfengsla.

«I Danmark er varetektsfengsling regulert i retsplejeloven §§ 762-779. Der fremgår det at varetektsfengsling av en siktet som hovedregel kun kan finne sted når det foreligger begrunnet mistanke om at siktede har begått en lovovertredelse med en strafferamme på minst 1 ½ år, som er undergitt offentlig påtale.»

Men hva er lovovertredelsen i Sigmunds tilfelle?

Det er blitt bekrefta at det ikke var han som bremsa, men bilens oppbremsingssystem. Bevis for dette er sendt inn til domstolen. Hvordan han eventuelt har forbrutt seg mot knivloven, gjenstår å se. Men han har ikke skada noen med knivene. Det er ingen ofre som har meldt seg i alle fall. For meg og en rekke andre er det ganske tydelig at arrestasjonen av Sigmund den 15. september var iscenesatt av det danske politiet, for etter tiltalen har de ingenting som skulle tilsi at han skulle fortsette å bli sperra inne. Da må vi se på andre faktorer.

I rettsmøtet den 27. september ble det nevnt av Anklager Lotte Nielsen, at Sigmund er etterlyst av politiet i Norge. Da jeg forsøkte å finne ut av årsaken til etterlysninga, fikk jeg bare typiske svar som statsansatte lirer ut av seg når man spør dem om noe; som at de ikke kan svare på enkeltsaker, at de ikke har myndighet til å gjøre noe, og at de ikke har innsyn i saken.

Jeg sendte også av gårde en rekke legitime spørsmål til en felles e-post for alle politi distrikter i Norge som jeg fortsatt venter svar på. Spørsmålene var som følger: Er Sigmund etterlyst av politiet, og i så fall når ble han det? Hvis Sigmund er etterlyst, hvorfor lar dere han kjøre ut av Norge og helt til Italia? Kan han forlate Norge når han er etterlyst? Hvorfor sitter han i høyrisikofengsel i Danmark når han er etterlyst i Norge? Hvorfor er det ingen utleveringsavtale mellom det danske og det norske politiet?

Varetektsfengsling i Danmark fastsettes for fire uker av gangen, men fristen kan forlenges. Det kan strekke seg over tid, blant annet på grunn av ventetid ved byretten. Men en person kan ikke sitte lengre enn den fengselsstraffen retten forventer at han blir idømt. Varetektsfengsling «er en lovlig form for frihetsberøvelse som innebærer at en person holdes i fengsel mens et lovbrudd vedkommende er siktet for blir etterforsket.»

Sigmund er altså under etterforskning, og mest sannsynlig har det ingenting med hverken oppbremsing eller brudd på knivloven å gjøre. Han var i politiets søkelys før arrestasjonen av dansk politi den 15. september. La oss se om vi kan finne ut om årsaken til det, ved å ta deg tilbake til noe som skjedde for ca. 1,5 år siden.

Under koronapandemien så Sigmund med uro og bekymring på overgrep og urett som ble begått mot folket. Mange ble fratatt frihet, trygghet, tillit og helse gjennom nedstengning av landet, konkurser, påbud av bruk av munnbind, testing og vaksinering under press og tvang osv. Konsekvensene var store for mange mennesker og vil fortsette i mange år fremover; blant annet skader og død fra den eksperimentelle gen modifiserte mRNA vaksinen.

Sigmund ble kjent med andre som følte det samme som han, og sammen bestemte de seg for å handle  ut ifra sin samvittighet. Den 17. mai sendte han sammen med 10-20 andre menn og kvinner et varsel om ansvarpådragelse (NOL) til 400 mottakere, til alle ordførere, kommunestyre, administrasjon, regjering, riksadvokat, helsedirektorat og folkehelseinstitutt til deres offentlige mailadresser. Dokumentet var på over hundre sider og var et omfattende juridisk dokument. At det ble sendt ut på 17. mai var en symbolsk handling. 17 mai-grunnlova har blitt feira hvert år siden 1814, og det handler blant annet om hvordan grunnlova ble tilsidesatt under pandemien.

Her er link til NOL: https://c19fakta.com/2021/05/17-mai-nol-notice-of-liability-er-sendt-til-alle-ordforer-i-norge-fhi-helsedirektoratet-regjeringen-med-flere/

Jeg vil forklare nærmere hva en NOL er: Oversatt betyr det «Notification of Liability,» og er et personlig dokument retta til de som får den, og ikke til kommunen eller stat generelt. Dokumentet er undertegna med to vitner som seinere, dersom de ønsker det, kan bli brukt i en rettslig prosess.

De 400 mottakerne ble opplyst om sitt ansvar for de handlingene de gjør. De hundre sidene inneholdt blant annet faktainformasjon om forskning rundt covid, hvor det ble pekt på alternativ forskning som ikke ble presentert i media. Ønsket var at alle innbyggere i alle kommuner i Norge skulle få dette dokumentet. Da Sigmunds kommune ikke la dette ut på postlisten, tok han kontakt med sjefen for postlistene i sin kommune og spurte om grunnen til at den ikke var kommet ut. Sjefen fortalte at dette var noe som kommunen ikke kunne lage en sak av, og derfor ble det avgjort at mailen ikke skulle offentliggjøres.

Noen uker seinere fikk Sigmund en telefon fra politiet i sin kommune hvor han ble opplyst om at de hadde vært hjemme hos han og tatt de lovlige jaktvåpnene hans. Det var på bakgrunn av en bekymringsmelding på hans mentale helse, fordi han hadde sendt en NOL på 17. mai.

Jeg vet at Sigmund aldri har fått vite hva bekymringsmeldingen gikk ut på, og han har aldri fått se noen dokumenter på dette fra politiets side. Etter arrestasjonen har han heller ikke fått skriftlige dokumenter på hvorfor han sitter i et høyrisikofengsel i Danmark.

Leker norsk og dansk politi katt og mus med Sigmund?

Er det på bakgrunn av sendte NOL han er etterlyst av norsk politi? Hvis så er tilfelle, da er et av mine spørsmål følgende: Det var 10 – 20 kvinner og menn som sendte NOL. Hvorfor er det bare Sigmund som blir overvåka av politiet? Hvorfor er alt så hemmelig? Hvorfor er det norske og danske politiet villige til å bryte alt av lover og regler, og ikke minst menneskerettigheter for å holde Sigmund innafor murene?

NOL dokumentet ansvarliggjør personer i Norge som har myndighet til å ta avgjørelser under pandemien. I artikkel 21 i FNs menneskerettserklæring står det at «Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.»

Sigmund har engasjert seg fordi han ser all uretten som har skjedd under pandemien. Han har ikke et rulleblad, og er ingen gammel kjenning av politiet. Hans engasjement har en bakgrunn i ren bekymring, og hans ønsker om at hans fire barn skal få et godt liv. Akkurat som de fleste andre foreldre ønsker for sine barn. Mener politiet at man ikke skal bry seg?

La oss se hva de bestemmer seg for å gjøre i neste rettsmøte den 15. november. Vil de fortsette å fengsle han på ulovlig grunnlag eller slippe han fri? Det gjenstår å se.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Vi har ikke lykkes i å få tak i anklagene fra dansk politi mot Sigmund eller det offisielle grunnlaget for arrestasjonen.

Forrige artikkelDramatisk for landbruket sjøl etter et rekordstort oppgjør
Neste artikkelEr den tredje verdenskrigen allerede i gang? Og i så fall hva dreier den seg om?