Dramatisk for landbruket sjøl etter et rekordstort oppgjør

0
Foto: Presseavdelinga til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Landbruksoppgjøret: Et avvik på størrelsesorden 870 millioner skriver Agri Analyse i et arbeidsnotat utarbeidet på oppdrag av Troms Bonde- og Småbrukarlag.

Av Romy Rohmann.

Dramatisk for landbruket sjøl etter et rekordstort oppgjør. I sin oppsummering i Arbeidsnotat 26/10/22, Priskostnadsvekst 2022: Sammenligning mellom prognosene til Totalkalkylen og Bondens Prisindeks skriver Agri Analyse:

Det er ikke mulig å gi et eksakt tall på avvik mellom Totalkalkylens beregninger og den faktiske virkelighet knyttet til ikke-varige produksjonsmidler og renter. Ved bruk av BPI basert på ulike datakilder og framskrivninger tyder det på at avviket er i størrelsesorden 870 millioner kroner av et totalestimat på 29,5 milliarder. De største avvikene synes å være på energi og kunstgjødsel. Med mulige, men uvisse valutaeffekter kan avviksestimatet øke til litt under 1,1 milliarder kroner.

I Bondelagets og Bonde- og Småbrukarlagets forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret tar de utgangspunkt i prognoser for hvordan kostnadene kommer til å utvikle seg. I år lå det an til en høy prisvekst og prognosene framover viste fortsatt høy prisvekst, derfor ble det et jordbruksoppgjør som i sum var svært mye høyere enn vanlig.

Men nå har forskningsinstituttet Agri Analyse gjort nye beregninger på oppdrag av Troms Bonde- og Småbrukarlag og konkludert til at kostnadsveksten blir enda større. Den største kostnadsveksten synes å være på energi og kunstgjødsel.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag skrev om dette på sin hjemmeside 7. november og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg skriver bla:

Norsk matproduksjon er i fare på grunn av raskt økende kostnader langt utover det som lå til grunn for jordbruksavtalen som ble inngått i vår. NBS ser med stort alvor på situasjonen for bøndene, og vil de neste dagene vurdere hva vi kan gjøre for å sikre trygg norsk matforsyning. Beregningene fra AgriAnalyse underbygger de signalene vi får fra våre medlemmer.

Nationen skriver også om dette den 7. november.

Det er kjempedramatisk. Hvis den norske bonden ikke har økonomi til å produsere mat vil flere bønder legge ned, og gå ut over norsk selvforsyning. Vi har ikke råd til å fortsette sånn, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg til NTB.

Han sier gjennomsnittlig cirka to bønder ga seg per dag i fjor.

Ønsker mer støtte

Bonde- og Småbrukarlaget har foreløpig ikke gått inn for konkrete politiske tiltak som følge av den økte kostnadsveksten, men Solberg er klar på at han mener bøndene trenger større bevilgninger fra staten.

Forrige artikkel«Dette er kode RØD for menneskeheten»
Neste artikkelHvorfor sitter Sigmund i høyrisikofengsel i Danmark, når han er etterlyst i Norge?