USAs strategi for «regimeendring»

0

Av Trond Ali Linstad, leserinnlegg.

USA har strategi for «fargerevolusjon» i land de er uenige med, og for «regimeendring» de samme steder. Gene Sharp, amerikansk forsker, er spesialist på dette: Hvordan skape «opprør» og fremme endring i land der Vesten ønsker det? Sharp er anklaget for nære bånd til CIA, Pentagon og det amerikanske forsvarsdepartementet for å tjene «USAs imperialisme». (Wikipedia) Dette er metoden:

Bruk en misnøye i den lokale befolkningen mot de politiske ledere. Identifiser og støtt de som er mot det eksisterende styret. Infiltrer og støtt opposisjonelle bevegelser, gi millioner av dollar til dem og organiser protester som synes legitime. Kle deres betalte oppviglere i vanlige klær for å dekke dem og gi til det hele et rettmessig preg.

Demonstrasjoner i Iran

Vesten bruker strategien i Iran! Ting skjer etter oppskriften. Infiltrer og støtt en opposisjonell bevegelse – et ønske fra flere om å legge bort hijab – og skap uro rundt det! Oppviglere stimulerer med latent støtte hos andre. Gi det «legitimt» uttrykk! Målet er å bryte ned styresettet i Iran slik USA og Vesten vil.

Opptøyer og «masseuro» flere steder

Det skjedde på liknende vis i Maidan i Ukraina. Leiesoldater har senere bekreftet at de ble instruert av amerikanske rådgivere til å skyte på demonstranter. Det veltet styret til Viktor Yanukovyc.

Tilsvarende var «fargerevolusjonen» i Serbia, som førte til Slobodan Milosevic sitt fall. Og i Egypt, der «opprøret» brøt ned Hosni Mubarak. I Libya endte det med at Muammar Gaddafi ble drept.

Og I Syria, der “fredelige demonstranter” slett ikke har vært så ”fredelige”, og resultatet er blitt blant de største humanitære katastrofer etter andre verdenskrig. (Kilde: The Herland Report.)

Fokus på Iran og andre

Det er i dag fokus på Iran og andre steder, blant annet Syria. Millioner av dollar blir brukt for å organisere protester som synes legitime. Gi det rettmessig preg! Alt for å velte regimer.

Bifall ikke slike forsøk! Det bør være parole.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelTanker om sosialismen – filosofisk grunnlag
Neste artikkelmRNA-vaksinene ble ikke testet på folk før en presset hele befolkningen til å ta dem