Har vi allerede en verdensregjering? 

0
Børge Brende og Klaus Schwab. Foto: WEF

Er det én dato alle bør merke seg, så er det 13. juni 2019. Denne datoen fant det sted et globalt maktkupp.

Av Margrethe Salvesen.

Norske medier er helt stille om denne viktige hendelsen.

Denne datoen satt norske Børge Brende, president i World Economic Forum, sammen med sin sjef Klaus Schwab, på et kontor i New York. Sammen med FNs generalsekretær, Antonio Guterres, signerte de en avtale om et strategisk partnerskap mellom World Economic Forum (WEF) og FN. 

Hva innebærer dette partnerskapet for deg og meg? 

Enkelt forklart innebærer avtalen at verdens rikeste multinasjonale selskaper, (som er partnere i WEF), har fått fritt leide inn i FNs indre organer. Derifra har selskapene mulighet til å utøve makt over verdens regjeringer, som igjen har makt over deg og meg. 

Å gjennomføre Agenda 2030 er et viktig mål for partnerskapet. Agendaen er en plan for de 1 % rikeste, til å skaffe seg kontroll med alle jordens ressurser

Via FN kan de multinasjonale selskapene, eid av verdens rikeste 1 %, styre over 194 medlemsland, altså så å si alle verdens regjeringer. 

Slik går forbindelsen direkte fra partnere i World Economic Forum, som for eksempel Pfizer, til din kropp, med  FN, og Norges regjering/helsemyndigheter, som administrative mellomledd.

Davos-gjengen møtes ikke bare én gang i året med hver sine privatfly. Deres interesseorganisasjon WEF jobber året rundt fra hovedkvarteret i Geneve, med 500 ansatte, og hvor norske Børge Brende er Klaus Schwabs «kronprins». Herifra drives aktiv påvirkning av beslutninger som tas av politikere og næringsliv over hele verden.  

Når Erna eller Jonas holder pressekonferanse, f.eks om pandemi, tror svært mange at de bestemmer. I realiteten har Erna og Jonas nærmest blitt redusert til avdelingsledere i en «kjedebutikk», på linje med Kiwi, eller Mc Donalds. Samme konsept i alle land. Stadig flere beslutninger tas i Geneve og Brussel.

Legg også merke til at partnerskapet mellom FN og World Economic Forum ble undertegnet et halvt år før verden fikk en global pandemi i fanget. Tilfeldig? 

Var det også tilfeldig at sjefsideolog Klaus Schwab hadde klar boken «Covid 19, The Great Reset», i juni 2020, tre måneder etter at pandemien ble erklært? 

Et av Schwabs hovedbudskap i boken er at pandemien vil bidra til mer global styring, og at de internasjonale selskapene bør lede an i dette. 

WHO er som kjent «helsedepartementet » i «»FN-regjeringen». Fra mars 2020, da WHO direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus erklærer pandemi, opplyser han også at den skal styres av WHO. WHO kan altså styre over 194 lands helsemyndigheter og regjeringer.

Når man i tillegg vet at Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Google og Facebook (Meta) er blant World Economic Forums mektigste medlemmer, og ser at disse siden 13. juni 2019 har åpen dør inn til WHO/FN, så skjønner man vel hvem som kan sette dagsorden? 

Ikke minst når man vet at FN er i konstant underskudd på frisk kapital. Desto lettere for de rike  sponsorene som kommer med pengesekken å diktere byråkratene.  

Verdensregjering, eller New World Order, er ikke noe diffust og konspiratorisk som hører framtiden til. Kommer man nærmere en verdensregjering enn et ekteskap mellom billiardærene i Klaus Schwabs World Economic Forum og den internasjonale organisasjonen FN? 

FN er selvfølgelig det perfekte organisatoriske verktøyet for billiardærene, til å styre over land og folk med.

Så hva kan vi gjøre med dette maktkuppet?  

1. Fokusere på å synliggjøre WEFS maktkupp i sosiale media, siden MSM aldri skriver om dette. 

2. Jobbe for at WEF må ut av FN, samt at Norge (og flere land) bør ut av overnasjonale avtaler, som ødelegger demokratiet og kun gir mer makt til de 1 % rikeste. 

3. Lage flest mulig lokale strukturer for å skaffe oss nødvendige goder, eks kjøpe mat direkte fra produsenter. Og unngå mest mulig å fylle globalistenes lommer, via deres multinasjonale selskaper, som Amazon m.m 
Her ser du alfabetisk oversikt over hvem som er partnere i WEF

👇

https://www.weforum.org/partners/

https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/


https://steigan.no/2022/07/milliardaerene-har-tatt-kontroll-over-fns-matvarepolitikk/

https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/

https://www.fian.org/en/press-release/article/wef-takeover-of-un-strongly-condemned-2273

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNarrativet om at «Russland taper», Russiagate og Moby Dick
Neste artikkelKrigsvanvidd i Det tyske miljøpartiet De Grønne