Milliardærene har tatt kontroll over FNs matvarepolitikk

0

World Economic Forum, de store korporasjonene og Bill & Melinda Gates Foundation har tatt kontrollen over FNs matvareorganisasjon og styrer nå verdensorganisasjonens matvarepolitikk. I juni 2019 signerte kontoret til FNs generalsekretær António Guterres, uten forutgående diskusjon i generalforsamlingen eller noen annen mellomstatlig prosess, et strategisk partnerskap med World Economic Forum.

Av Pål Steigan.

Dette «partnerskapet» betyr i vikeligheten at det fra nå av er World Economic Forum og de multinasjonale selskapene som deltar der som har tatt over FN-systemet. Fra nå av er WEFs «stakeholder capitalism» grunnprinsippet for FN-organisasjonene, og det ble tydelig demonstrert i forbindelse med UN Food Systems Summit 2021 ble virkeliggjort gjennom et partnerskap med World Economic Forum, med begrenset deltakelse fra andre FN-organer.

I motsetning til tidligere matmøter var det ingen mellomstatlige organer som innkalte til toppmøtet. Den nåværende presidenten for AGRA, Agnes Kalibata, ble utnevnt til spesiell utsending for toppmøtet. AGRA, eller Alliance for a Green Revolution in Africa, ble opprettet av Bill & Melinda Gates Foundation i 2006, og er kontrollert av dem.

Les: De store korporasjonene og Bill Gates tok over FNs matvaretoppmøte

Og ganske riktig var det også Klaus Schwab fra World Economic Forum som holdt en sentral tale på World Food Day. I talen la han fram hvordan verdens matvareproblemer skal løses, ifølge WEF, og det er naturligvis gjennom såkalt «stakeholder capitalism» og «privat-offentlig» partnerskap, noe som betyr at korporasjonene tar over det som tidligere ble styrt av det offentlige og av internasjonale organer.

Talen ligger her: How to build sustainable, healthier, more equitable food systems

Den er full av de skjønnmalende frasene som Schwab og WEF gjerne bruker, men det koker ned til de typiske «alliansene» som WEF bygger hele tida, og som ikke er annet enn de multinasjonale korporasjonenes samarbeid om å ta over det ene politiske feltet etter det andre.

I dette tilfellet handler det blant annet om The Food Action Alliance, som foruten AGRA består av selskaper som Bayer (som eier Monsanto), Cargill, PepsiCo, Rabobank, Unilever. Kort før møtet la de fram et programdokument for hvordan de mener verdens matvaresystemer må forandres: A leadership agenda for multi-stakeholder collaboration to transform food systems.

Dette er den alliansen som ønsker å drive verdens matvarepolitikk.

Innenfor dette er det egne initiativer fra kapitalens side, som Unilever og WWF’s Future 50Foods.

Alliansen tar sikte på å

  • Drive gjennom systemiske endringer i globale matsystemenes påvirkningsområder ved å bidra til å opprette og skalere banebrytende, transformerende initiativer
  • Bidra til en portefølje med investerbare flaggskipprosjekter, posisjonert til å mobilisere investeringer og partnerskap kollektivt
  • Utvikle nære relasjoner med andre FAA-medlemmer, som kan gi interessante læringsmuligheter og muliggjøre samarbeid om andre initiativer
  • Få anerkjennelse som tankeleder og driver for positiv endring i mat- og jordbruksområdet, både regionalt gjennom knutepunktene og globalt gjennom FAA-platformen

Dette er en videreføring av WEFs New Vision for Agriculture.

Rundt denne politikken med korporasjonenes overtakelse av matvaresystemene skal det bygges et nettverk av såkalte Transformation Leaders, altså et sjikt av folk som skal drilles i dette og være bindeleddet mellom milliardærene og ulike NGOer. De som skal drive denne broilerfabrikken er blant annet The Rockefeller Foundation, EAT Foundation, Syngenta Foundation, 4SD, UNDP, American Farmland Trust, Harvard University, TPI, The Value Web, World Economic Forum (Platform for Global Public Goods and Uplink, Global Shapers, Young Global Leaders). Så vi ser at Gunhild Stordalens EAT-allianse er godt plassert.

Les: Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer

Rockefeller Foundation er en slags gudfar for Bill Gates og har holdt på med dette lenge. Syngenta Foundation har partnere som AGRA, Bill & Melinda Gates Foundation, Rabobank, USAID, så det er nærmest rein innavl. Harvard Universitys største donor er Rockefeller. Global Shapers er enda et WEF-nettverk og et oppdrettsanlegg for unge håpefulle WEF-aspiranter. Young Global Leaders er mer av samme ulla. Her er kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon blant medlemmene.

Via Campesina reiser kampen mot milliardærenes matkupp

La Vía Campesina er muligens verdens største sosiale bevegelse. Den består av 200 millioner småbønder, bønder, gårdsarbeidere og urfolk, og har populært ideen om matsuverenitet som folks rett til å kontrollere og forsvare sine egne matsystemer ved å bruke sunne, agroøkologiske metoder. De har reist kampen mot milliardærenes forsøk på å ta fullstendig kontroll over verdens matvaresystemer, og kom med et kampskrift 16. oktober der de sier at de fordømmer de nettverkene av private interesser som setter suverenitet og matsikkerhet i fare over hele verden.

Les også: The UN Food Summit Ignored Indigenous People And Pushed The Great Reset Agenda

Denne artikkelen ble først publisert 21. oktober 2021.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDette er en propagandakrig
Neste artikkelTruende sultkatastrofe, sjølberging og «prepping»
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).