Teslafabrikk i Berlin – vannforsyninga i fare

0
Teslas fabrikk i Brandenburg. Foto: Berliner Zeitung

Elon Musks Gigafactory i Brandenburg vil bruke like mye vann som en liten by. Det truer også Berlin, sier miljøorganisasjoner – og protesterer, skriver BerlinerZeitung.

Elon Musks Tesla Gigafactory i Grünheide vil bruke omtrent like mye vann som en liten by. Men regionen i Øst-Brandenburg lider allerede av mangel på vann. Likevel skal leveringsvolumet til Eggersdorf vannverk økes med 1,2 millioner kubikkmeter per år. Miljøorganisasjonene Nabu og Grüne Liga har klaget til domstolen og vunnet frem for forvaltningsretten. Til tross for denne seieren ønsker de ikke å godta dommen. – Mandag anket vi til Høyere forvaltningsdomstol, sa administrerende direktør Christiane Schröder i Nabu tirsdag.

Miljøforeningene antar at denne rettstvisten vil få betydning for Berlin. For det handler i bunn og grunn om spørsmål om forsyningssikkerhet med drikkevann i hele regionen øst for Berlin – som foreningenes mener er truet på sikt. På grunn av klimaendringene faller det mindre og mindre regn og det dannes mindre og mindre grunnvann i bakken. I tillegg har vannforbruket i for eksempel Brandenburg økt 25 prosent de siste ti årene .

Tesla ønsker å bygge 500.000 elbiler i året i Grünheide. Det amerikanske konsernets første europeiske gigafabrikk ble bygget på et industriområde hvor en furuskog først måtte hogges. Nå ønsker Tesla å utvide området massivt. Problemet er at fabrikktomta i stor grad ligger i et drikkevannsvernområde.

Ifølge foreningene er hovedproblemet at alle de grunnleggende spørsmålene i dommen fra forvaltningsdomstolen i Frankfurt (Oder) ikke spilte noen rolle. «Det er vår oppgave å kreve sosial åpenhet i hele denne prosessen med vannbruk for å avklare med innbyggerne de problemene som vil dukke opp i løpet av de neste tiårene,» sa Michael Ganschow fra Grüne Liga.

Ved den første høringa avviste ikke retten produksjonsøkningen på grunn av slike grunnleggende problemer, men på grunn av en formalitet: befolkningen var ikke tilstrekkelig involvert i godkjenningsprosessen. Dette ønsker miljøforeningene å gjøre noe med.

Tesla hevder på sin side at de har redusert vannforbruket i produksjonen.

Saka om Tesla og drikkevannet i Berlin er også omtalt i Fortune og Bloomberg. Eksperter uttalte til Bloomberg at det ikke er tilstrekkelig drikkevann i nærheten til å dekke behovet.

Men når strømprisene i Tyskland firedobles på grunn av en kombinasjon av det «grønne skiftet» og Tysklands beslutning om å ikke importere russisk gass, spørs det hvor mange tyskere som vil ha råd til en av Teasla-maskinene. Tyskland har heller ikke det antallet ladestasjoner og annen infrastruktur som trengs til dette gigantiske eksperimentet.

Kilde: The impact of electromobility on the German electric grid

Tentativ konklusjon: Pusjerne av elektriske biler sier at de løser et miljøproblem. Spørsmålet er vel om de ikke heller har flyttet miljøproblemene til andre sektorer, som for eksempel gruver, gjenvinning, vannforsyning og elektrisitetsforbruk.

Men selge konsepter kan de, det skal de ha!

Forrige artikkelItalienske bønder: – Vi krever verdighet og respekt
Neste artikkelBarn blir drept – åtte ganger økning av barnedødeligheten etter at vaksinene er rullet ut