Stor overdødelighet over nesten hele EU

0
Kirkegård i Slovenia. Shutterstock / BlzCo

Skyldes det korona, nedstengningene eller vaksinene?

Rekord-overdødelighet i EU-landene

I følge Eurostat klatret dødeligheten i EU til +16% i juli 2022, sammenlignet med +7% i juni og mai. Dette var den høyeste verdien så langt i 2022 og betyr rundt 53 000 ekstra dødsfall i juli i år sammenlignet med de gjennomsnittlige månedlige verdiene for 2016-2019.

I «Corona -året» 2020, da det ennå ikke fantes såkalt reddende vaksiner mot et antatt mordervirus, var det ingen økt dødelighet. Men nå, når mange er vaksinert flere ganger, har vi nå rekordoverdødelighet i mange europeiske land. Hvordan kan dette forklares?

Store forskjeller mellom EU-land

Overdødeligheten varierte enormt mellom EU -medlemslandene. Åtte medlemsland registrerte verdier over EU-gjennomsnittet. De høyeste dødsratene i juli 2022 – mer enn dobbelt så høye som EU-gjennomsnittet – ble registrert i Spania (+37 %) og på Kypros (+33 %). Hellas fulgte tett på med +31 %. I mellomtiden var det bare Latvia (-0,5 %) som ikke registrerte for store dødsfall og forble under de månedlige gjennomsnittsverdiene for 2016-2019.

Fremfor alt ser vi at de landene som ble berørt av harde tiltak er mer berørt: Tyskland, Italia, Østerrike, etc.

Sammenlignbarhet

Å sammenligne dataene under pandemien var ekstremt vanskelig. Hovedsakelig fordi hver stat hadde forskjellige forskrifter for klassifisering av korona-syke. Selv innenfor hvert land var sammenligning ikke lett. Vi husker farsen rundt spørsmålet om noen døde «med eller av» (tysk:  “mit oder an”) Corona. døde. Men denne oversikten inkluderer samtlige dødsfall i de europeiske land, med hvilken som helst dødsårsak. Noe som gjør det umulig å foreta en ytterligere analyse av årsakene.

Søk etter årsaker

Den nåværende overdødeligheten presenteres som et fenomen uten en reell forklaring. Forsøk på å forklare handler for eksempel om tidligere eller nye virusvarianter eller til og med varmebølger. Konsekvensene av utsatte operasjoner og unnlatelse av å oppsøke lege blir bare avfeid som uviktig. Heller ikke blir en årsakssammenheng med selve covidvaksinen anerkjent. Likevel er det vanskelig å finne årsaken. Det kan sies at situasjonen i Spania var akutt. Årsaken til dette er imidlertid underlagt spekulasjoner. Det kan heller ikke utelukkes at politiske grupper og økonomiske lobbyer tolker overdødeligheten som der passer dem.


Fritt oversatt av Monica Sortland for Derimot.no

Originalens tittel: Rekord-Übersterblichkeit in der Europäischen Union

Se også: Übersterblichkeit 2022 trotz ein Drittel weniger Covid-Toter als im Vorjahr

Forrige artikkelKan Norges statsminister ta en jobb for Rockefeller Foundation?
Neste artikkelKan vedfyring bli forbudt?