Kan vedfyring bli forbudt?

0

Av Kari Elisabet Svare.

«I denne tid da frihet aktes lite, kan det for nordmenn være godt å vite, at vi har fostret her på hjemlig mark, en frihetshelgen større enn Jeanne d´Ark», skriver André Bjerke om kjerringa mot strømmen.

Både i 1972 og 1994 sa det norske folk nei til EU. Vi ville verne om selvråderetten, som siden har lekket mellom folkevalgtes hender. De har akseptert EU-direktiver i fleng. Disse bud lydes som var vi fullgode medlemmer, uten medlemskap, men med milliardforpliktelser.

Dagens strømprisdebatter handler ikke bare om horrible priser, men forvaltninga av Norge. I nåtid får vi demonstrert hvor lite folkeviljen teller. Selv arbeiderpartiets leder er en trofast tilhenger av markedsliberalismen og EU og markedssystemenes utvikling. Politisk skapte monstre som truer med å sluke velferd, bedrifter og arbeidsplasser, slikt som vanligvis er hellig for AP. Strømdebattene vedvarer fordi politikerne ikke vil gjøre varige endringer til folkets beste, kun bedrive midlertidig flikking. Kraftproduksjonen har havnet langt av lei og utenfor nasjonal kontroll. Grunnen graves bort under demokratiet hvis vi ikke reagerer.

«Eiendomret eller brugsret til vandfald her i riget kan intil videre ikke uden tillatelse, af kongen, erhverves af fremme statsborger.» Slik ble det enstemmig bestemt på regjeringsmøte i 1906. Allerede da vaket utenlandske oppkjøpere i kulissene. Under tiden har slike kommersielle aktører fått innpass. Energiloven av 1990, som trådte i kraft året etter, fikk likeså unison oppslutning. Strøm ble en vare på kraftbørsen Nordpol, opprinnelig statseid, inntil aksjemajoriteten ble solgt vekk. Dette var starten på en prosess som burde vekke kjerringene i oss. Hvordan kan vi ta råderetten tilbake? Kan politikerne styre hvis de har gitt fra seg styringa? Hvorvidt er de ansvarlige hvis de ikke kan stilles til ansvar? Vi bør ikke lenger la oss berolige av politikerpreik.

I fjor la EU fram et utkast om å fase ut ved som varmekilde. Nå er det vedtatt. Krisa forsterkes ved å innføre fordummende, ja rett ut ondskapsfulle tiltak. Europeere går virkelig en kald vinter i møte. Vedovner er for tida populære. Selvsagt er de det. Vi må vel få lov å holde varmen? Men med dagens EU-lydige flertall på Tinget kan dette også bli norsk realitet. Folk skal heller fyre med pellets ifølge EUs «Green Deal». Det står helt klart pengekåte krefter bak. I nøden skal enkelte utvalgte tjene på pellets og pelletsovner og gjøre oss avhengige av produsenter, som, kan sette priser som det passer. Det er visst meningen at vi skal sprelle i profittmafiaens garn.

Nei til EU har et søksmål på gang. De ønsker å ugyldiggjøre Acer. Hvorfor hører vi ikke mer, ja mye om den saken? Innen rettsprosessen er omme står flere ødeleggende direktiver for tur. Litt råderett har vi fortsatt siden Energipakke 4 vil frata oss mer, og noen har hastverk med å få drevet gjennom Fornybardirektivet. Dette finner jeg svært bekymringsfullt. Vi, folket, burde kunne kreve klare stortingsnei pga av våre to EU-nei. Det er på høy tid å gjenreise kjerringa, hun mot strømmen, men i mer organisert og målretta form enn bare å klippe i lufta med fingrene.

Kari Elisabet Svare, Gausdal

Forrige artikkelStor overdødelighet over nesten hele EU
Neste artikkelMisnøye i Tyskland: Minst 4000 på beina i Stralsund