Skadelig stråling – kunder til retten mot nettselskapet Elvia igjen

0
AMS-måler. Kilde TrøndelagKraft

Av Eirik Værnes.

Kan stråling fra AMS-målere føre til helseskader for dem som har fått dem installert i hjemmene sine? Det er det essensielle spørsmålet i ankesaken som begynner i Borgarting lagmannsrett i dag, mandag 5. september.

Nettselskap kuttet strømmen til kunder

Mange melder om plager etter å ha fått installert AMS-målere hjemme. AMS står for «avanserte måle- og styringssystemer» og måleren registrerer strømmen som blir brukt mange ganger i døgnet. Helsemyndighetene sier at strålingen fra målerne ikke er farlig, og det nye systemet skal gjøre det enkelt å beregne hvor mye strøm befolkningen bruker, så strømprisen justeres i løpet av døgnet. Kunden kan da fordele strømbruken utover døgnet utifra når det lønner seg. Resultatet skal i teorien være billigere strøm og bedre oversikt. AMS-målerne sender ut en rask puls, som på enkelte modeller har blitt målt til å sendes ut så ofte som hvert 0,6 sekund med maksimal styrke. Noen strømkunder har motsatt seg installasjonen av smartmålerne, på grunn av helseplagene de mener de medfører. Nettselskapet Elvia har svart med å kutte strømmen deres. 

Noen kunder har fått legeattest, men for dem som opplever helseplager og ikke får attest har det vært en hard kamp.

Rettssak mot AMS-målere

I dag starter ankesaken mellom nettselskapet Elvia og 10 av kundene deres. De begynte på arbeidet med å ta saken til retten i 2018, og har gjennom innsamlingsaksjoner klart å få inn nok penger. NRK har tidligere skrevet om saken, og 37 år gamle Solvår Werenskiold som har fyrt med ved siden selskapet kuttet strømmen hennes i 2019. Hun valgte bort strømmåleren fordi hun merket at den hadde negativ effekt på nattesøvnen hennes. Mange andre har skrevet sine historier om hvilken effekt de nye målerne har hatt på deres helse.

Det er meldt om plager som hodepine, hjertebank, frysninger, astma, hjerterytmeforstyrrelser som ledet til slag, svekket immunforsvar, vekttap, svekkede kognitive evner, muskelsmerter og utmattelse, etter installasjon av smartmålere.

Den første rettsaken gikk i tingretten i Halden i mai 2021. Den tapte saksøkerne og det førte til større utgifter i form av saksomkostninger. De har jobbet med å få saken til retten i flere år og klarte det med hjelp fra bidragsytere.

Hvem skal man lytte til?

Det er et krav fra myndighetene at strømmen blir målt én gang i døgnet, men de nye smartmålerne sender ut en puls flere ganger i døgnet og kan sende ut signaler oftere enn hvert 0,6 sekund og ved maksimal tillatt sendestyrke

«Stråling er ioniserende når den har nok energi til å rive løs elektroner fra atomer eller molekyler», står det i Store Norske Leksikon. I skolebøkene står det at det kun er den ioniserende strålingen som er skadelig. Fordi den ikke-ioniserende ikke har nok energi til å bryte kjemiske bindinger når den treffer biologisk materiale. Saksøkerne mener at den ikke-ioniserende strålingen også kan være farlig. De har med sju sakkyndige som kommer med vitnemål.

Her er et utdrag fra dommen i tingretten, fra advokat Matres egen kommentar:

«Retten finner at når autoritative organisasjoner, med ansvar for folkehelsen, nøysomt beskriver helserisikoen ved EMF, som igjen underbygges av vitnemålene til to fremtredende og krediterte forskere på området, må innsigelsene fra saksøkerne anses for å være åpenbart grunnløse.»

Det er tydelig at retten har lyttet til myndighetenes fagpersoner og stoler på deres forklaringer uten å undersøke videre. De skriver selv at det ikke er rettens jobb å ta stilling til om strålingen er helseskadelig. For å komme til en rettferdig konklusjon kan ikke retten kun lene seg på svar fra myndighetenes fagpersoner, men må vurdere informasjon også fra uavhengige sakkyndige.

Hvorfor har flere land valgt å forholde seg til grenseverdier som er mye lavere enn dem Statens Strålevern har satt? Hvorfor har flere land valgt å gå for gammeldags teknologi på skoler og barnehager, istedenfor den nye, «smarte»?

La oss sette lys på spørsmålene rundt stråling, og få innsikt i hva det kan føre til. Forskningen må på bordet og vurderes seriøst for å klarhet rundt dette temaet.

Steigan.no rapporterer fra rettsaken som begynner i dag, mandag, 5. september.

  1. https://www.nrk.no/innlandet/solvar-werenskiold-saksoker-elvia-med-ni-andre-elfolsomme-fordi-de-ikke-vil-installere-ams-maler-1.15500114
    Solvår Werenskiold saksøker Elvia med ni andre elfølsomme fordi de ikke vil installere AMS-måler – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radioSTRØMLØST: 37-åringen jobber i barnehage der AMS-måler er installert og sier hun merker forskjell på kroppen på jobb og hjemme. Ute på trappa kan hun puste frisk luft.www.nrk.no

      2. https://einarflydal.com/smartmaler-historier/

Smartmåler-historier | Jeg har noe på hjertetDe personlige historiene nedenfor er sendt inn av mine lesere, som har tillatt at jeg publiserer dem. De er gjengitt i sin helhet – kun lette språklige endringer kan være gjort, mens redigering, som er gjort i enkelte tilfeller for å få fram innholdet eller å beskytte kilden, er godkjent av innsenderen. Ingen innsendte historier…einarflydal.com

      3. https://einarflydal.com/2018/03/06/smartmalere-ams-helse-og-miljoargumenter-for-a-unnga-dem/

Smartmålere (AMS): helse- og miljøargumenter for å unngå demHer finner du en lettlest sammenfatning av helse- og miljøargumenter for hvorfor du og de som bor i samme bygg bør kreve fritak fra smartmålere – hva enten det gjelder målere for strøm, vann eller annet. Når du har lest disse sju sidene, har du lest mer om helserisiko fra elektromagnetiske felt og stråling enn en…einarflydal.com

      4.  https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/06/Kommentar-fra-H.-P.-Matre-til-saksokerne-i-Haldensaken-20210609.pdf

Forrige artikkelSannhetens øyeblikk i Ukraina-krigen
Neste artikkelRussland stenger NordStream-rørledninga på ubestemt tid
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.