Ny studie: Bruk av ivermectin reduserte dødsrisikoen fra covid-19 med opp til 92%

0
Innfelt Nobelprisvinner Satoshi Omura.

En vitenskapelig brasiliansk studie på bruken av ivermectin i behandling av covid-19 har kommet til at slik bruk reduserte dødsrisikoen med 92%, eller sagt på en annen måte, som det heter i rapporten:

Ikke-bruk av ivermectin var assosiert med en 12,5 ganger økning i dødelighet og en syv ganger økt risiko for å dø av covid-19 sammenlignet med vanlig bruk av ivermectin. Denne dose-respons-effekten forsterker de profylaktiske effektene av ivermektin mot COVID-19.

Rapporten har tittelen:

Regular Use of Ivermectin as Prophylaxis for COVID-19 Led Up to a 92% Reduction in COVID-19 Mortality Rate in a Dose-Response Manner: Results of a Prospective Observational Study of a Strictly Controlled Population of 88,012 Subjects

Forskerne skriver:

Bakgrunn

Vi har tidligere vist at ivermectin brukt som profylakse for koronavirussykdom 2019 (COVID-19), uavhengig av regulariteten, i et strengt kontrollert byomfattende program i Sør-Brasil (Itajaí, Brasil), var assosiert med reduksjoner i COVID-19-infeksjon, sykehusinnleggelse, og dødelighet. I denne studien var målet vårt å finne ut om regelmessig bruk av ivermectin påvirket beskyttelsesnivået mot COVID-19 og relaterte utfall, og forsterket effekten av ivermectin gjennom demonstrasjon av en dose-responseffekt.

Metoder

Denne utforskende analysen av en prospektiv observasjonsstudie involverte et program som brukte ivermectin i en dose på 0,2 mg/kg/dag i to påfølgende dager, hver 15. dag, i 150 dager. Regularitetsdefinisjoner var som følger: vanlige brukere hadde 180 mg eller mer av ivermectin og irregulære brukere hadde opptil 60 mg totalt gjennom hele programmet. Sammenligninger ble gjort mellom ikke-brukere (personer som ikke brukte ivermectin), og vanlige og irregulære brukere etter multivariate justeringer. Hele bydatabasen ble brukt til å beregne og sammenligne COVID-19-infeksjon og risikoen for å dø av COVID-19. COVID-19-databasen ble brukt og propensity score matching (PSM) ble brukt for sykehusinnleggelse og dødelighet.

En plansje oppsummerer hovedkonklusjonen i studien, s. 21:

Hvis konklusjonen er riktig har kampanjen mot ivermectin kostet et enormt antall menneskeliv

Denne studien bekrefter det mange andre studier har slått fast tidligere, nemlig at ivermectin er svært effektivt mot covid-19. Andre studier har lagt vekt på at legemiddelet er særlig effektivt i den tidlige fasen.

Men dette måtte på død og liv ikke bli kjent. Vi har levd med et globalt mediediktatur mot alle behandlingsmåter som ikke har dreid seg om å bruke de såkalte «vaksinene». Til og med nobelprisvinnere i medisin er blitt sensurert bort av mediegigantene.

Nobelprisvinneren i medisin (2015) Satoshi Ōmura ble for eksempel kneblet på YouTube:

Fikk prisen for Ivermectin

Satoshi Ōmura er kjent for oppdagelsen og utviklingen av forskjellige legemidler som opprinnelig forekommer i mikroorganismer. Han ble tildelt 2015-Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med William C. Campbell og Tu Youyou for funn om en ny terapi mot infeksjoner forårsaket av rundormsparasitter. Mer presist isolerte forskningsgruppa hans en stamme av Streptomyces avermitilis som produserer den antiparasittiske forbindelsen avermectin. Campbell anskaffet senere disse bakteriene og utviklet det avledede stoffet ivermectin som i dag brukes mot elveblindhet, lymfatisk filariasis, scabies og andre parasittinfeksjoner. (Oversatt fra engelsk Wikipedia).

Her ser vi at de landene som har lavest vaksinasjonsgrad, men bruker Ivermektin, har langt lavere dødstall enn de landene som har høyere vaksinasjonsgrad og ikke bruker Ivermektin. Les om det her.

Grunnen til at de sensurerer bort Ivermectin og dens oppdager et åpenbar: Hvis det finnes en billig og effektiv medisin mot koronaviruset så forsvinner jo behovet for de dyre vaksinene og da raser også hele fundamentet for de drakoniske unntakslovene, portforbudene, masketvangen, den økonomiske ødeleggelsen av samfunnet sammen som et korthus.

«Faktasjekkerne» har drevet kampanje mot Ivermectin

Den såkalte «faktasjekkeren» Poynter har drevet svertekampanjer mot alt og alle som har anbefalt å bruke Ivermectin mot covid-19. Se noen eksempler her:

FALSE: Ivermectin is a miraculous drug on the treatment of COVID-19

No Evidence: 50 studies “show ivermectin is not just effective, but highly effective”

There’s no proof that hydroxychloroquine or ivermectin caused a drop in cases in India

FALSE: Ivermectin has had good results in the COVID-19 treatment in Bolivia, the Dominican Republic, New Zealand, Australia, and African countries.

Les også: Hvorfor insisterte Faktisk på at det ikke finnes behandlinger mot covid-19?

Hvorfor er ikke FHI interessert i tidligbehandling mot covid-19?

Disse kampanjene har ført til sensur mot til og med Nobelprisvinner Ōmura og praktiserende leger over hele verden. Hundretusener av menneskeliv kunne ha blitt reddet ved tidlig behandling. Men de måtte dø for å rydde vei for de saliggjørende vaksinene. Oppgjøret mot disse folkene og deres bakmenn må komme.

Forrige artikkelNår Amnesty ikke gjør som det forventes av dem
Neste artikkelKjempedemonstrasjon i Praha mot regjeringa, energiprisene, NATO og EU