Hvorfor er ikke FHI interessert i tidligbehandling mot covid-19?

0

En leser spurte oss: Hva slags behandling får en pasient i Norge som får påvist covid-19? For å få et eksakt svar på dette spørsmålet kontaktet vi overlege og professor Preben Aavitsland i FHI og stilte ham følgende spørsmål:

Vi ønsker å vite hva dere anbefaler når det gjelder tidligbehandling av covid-19.
I mange land er det gjort gode erfaringer med tidligbehandling av covid-19. Kjenner dere til dette, og hva mener dere om det? Hvilke anbefalinger gir dere legene om tidligbehandling?

Til dette svarte Aavitsland i epost til oss:

Det finnes i dag ingen legemidler eller andre behandlinger som kan redusere faren for at en SARS-CoV-2-smittet person utvikler alvorlig forløp.

Vi har derfor heller ikke anbefalt noen slik behandling.

Et par nye legemidler, Paxlovid og Lagevria, er på vei og kan bli nyttige hos personer med risiko for alvorlig forløp, altså særlig de eldre.

Vennlig hilsen
Preben Aavitsland 
Overlege, professor

Områdeledelsen for Smittevern, miljø og helse
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo 
Tlf: 21 07 70 00  

Svaret er altså: FHI har ingen behandling å foreslå for nye covid-pasienter!

Til tross for at Japan og India og andre land, samt blant annet dr. Peter McCullough i Texas har gode erfaringer med tidlgbehandling av covid-19, har FHI ingenting å tilby norske pasienter. De må tydeligvis enten bli friske av seg sjøl eller vente til de blir så sjuke at de blir lagt inn på sjukehus.

Charlotte Haug: Jeg blir oppgitt

Vi spurte dr. Charlotte Haug om hva hun syntes om svaret fra Aavitsland. Hun er lege og forsker, tidligere redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening. 

Hun svarte:

Jeg blir oppgitt – av flere grunner. For det første, selvfølgelig, fordi helsemyndighetene nasjonalt og globalt er så lite nysgjerrige (i beste fall) på alt (bortsett fra vaksiner) som kan forebygge og behandle et alvorlig utfall av en virusinfeksjon. Men jeg blir også oppgitt over at de primærmedisinske og kliniske miljøene ikke klarer å samle seg tilstrekkelig til å gjøre noen systematiske undersøkelser av hva som virker «in real life». Det gir legemiddelselskapene (og medsammensvorne) utrolig lett match.

Kommentar: Uvitenhet, latskap eller underdanighet overfor vaksineindustrien?

Hva er det som får Norges fremste faginstans til å være så passiv, ja nærmest likegyldig overfor det de sier er den største helsetrusselen mot alle mennesker i Norge? Man skulle jo tro at de ville ha lett med lys og lykte natt og dag for å finne midler som kunne behandle pasientene tidlig og hindre at de utvikler alvorlig sjukdom. Men det gjør de tydeligvis ikke.

Vi tror ikke det kommer av uvitenhet eller latskap, men vi har FHI sterkt mistenkt for å danse etter vaksineindustrien pipe. Det er nemlig slik at vis det finnes behandling, så vil man kunne avblåse krisa og da er det heller ikke noe grunnlag for krisegodkjenning av eksperimentelle vaksiner. Og det ville være en trussel mot Big Pharmas Big Profit.

Så får man heller risikere at folk blir alvorlig sjuke, og at den norske økonomien og norske arbeidsplasser går «åt skogen».

Det er klart vaksineindustrien er henrykt over dette, for hvis det finnes gode behandlingsmåter ville de miste svært mye av sitt høyst profitable marked.

Behandlingsmåtene finnes nemlig: Peter McCullough: Det gir gode resultater å behandle covid-19 tidlig

Les også: Hvorfor kastet man bort alt man hadde av pandemiplaner og gjorde 180 graders vending?

Forrige artikkelTakk til Mailchimp for at de prøvde å knekke oss
Neste artikkelReis all kraft