Kraftsituasjonen i uke 35

0
Bakgrunnsbilde: Ørteren juli 2022, foto: Kristian Løksa/NVE

Av Odd Handegård.

Nye tall for situasjonen i norske kraftmagasin ble publisert for et øyeblikk siden av NVE. Tallene viser at situasjonen er dyster – vannstanden i magasinene har minket siste uke, riktignok «bare» med 0.4 % for hele landet. Resten av tallmaterialet finnes her. Lite å glede seg over, bortsett fra fortsatt mye godvær. Men like viktig for kraftsituasjonen, er naturligvis eksporten av kraft – her er noen tall.

De siste sju dagene har det vært eksportert 0.6 TWh brutto, nettoeksporten har vært 0.54 TWh (kan ganges med 52 uker for å få en antydning av årstotalen). Begge tall er omtrent som i normale sommeruker med fulle kraftmagasin. Summerer vi opp, så husker vi at nettoeksporten fra juli 2017 til juli 2018 var 12 TWh, og nettoeksporten etter 1. mai 2018 – etter at det virkelig ble tørt i Norge – til i dag, har vært på hele 4.2 TWh. Dette er oppsiktsvekkende tall som det er vanskelig å kalle noe annet enn gambling for å skaffe bransjen økte inntekter gjennom dramatisk høyere strømpris til norske husstander.

Men bransjen gjør fortsatt det som er mulig for å vrenge på fakta. Kommunikasjonssjefen i NVE er f.eks. ute med eventyr i Nettavisen en repetisjon av NVEs «notat» om at strømprisene ville vært høyere i Norge uten strømkabler til EU.

Men utgangspunktet er naturligvis helt feil. Ingen har noensinne argumentert mot kabler generelt. Debatten det siste året har i stedet handlet om vi trenger FLERE kabler (3 foreløpig) med en kapasitet på minst 35 TWh for å eksportere et årlig gjennomsnitt på 6 TWh – når de eksisterende kablene allerede kan eksportere ca. 40 TWh. NVEs «notat» sier ikke ett eneste fornuftig ord, men skriver ut fra forutsetninger som aldri har eksistert, og som ingen har gått inn for.

Det var forresten flere merkverdigheter i Nettavisens artikkel. Den andre handlet om kull og gass. Prisen på fossil energi har steget ganske kraftig i EU i det siste, noe som ifølge Nettavisen har gjort at «norske produsenter av ren strøm får bedre betalt for strømmen i det europeiske markedet». I all verden: Målet i klimapolitikken har jo vært at «ren kraft» skal utkonkurrere den fossile energien, bl.a. ved å gjøre fossilprisen høyere enn prisen på fornybar energi. Men her følger prisene hverandre. Dette kan bare bety at en av to ting (eller begge) ikke fungerer: Klimatiltakene i EU (kjøp og salg av klimakvoter) er et meningsløst prosjekt og/eller liberaliseringen av norsk vannkraft er meningsløs. Ingen av delene henger etter mitt syn på greip.

Energisjefen i Wattsight presterer samme sted skivebom når han sier at «norske produsenter av ren strøm forsøker å begrense produksjonen med mindre eksport for å spare vann». Dette er selvfølgelig bare tøv, den norske kraftbransjen gjør nøyaktig det motsatte – jeg viser til tallene ovenfor.

Konklusjon: Dersom nedbøren i stor grad uteblir også i høst, vil strømprisen til norske husstander kunne bli katastrofalt høy – den er allerede snart oppe i 70 øre pr. kWh, mot 30 øre for ikke så lenge siden. Men vil det bli mangel på strøm? Trolig ikke. Planen er å importere store mengder fossilt basert elektrisitet fra EU. Det vil sikkert glede mange at den norske el-miksen blir nesten identisk med el-miksen i EU. Men det må jo være et pinlig paradoks for kabeltilhengerne i Venstre, SV, MDG og Ap at kabler som egentlig skulle bidra til at klimagassutslippene blir redusert, i realiteten vil føre til at norsk el-miks blir lysebrun.

Forrige artikkelEU med svarteper
Neste artikkelVerdens dummeste energipolitikk har gitt resultater