Den ukrainske dødslista

0
Stepan Bandera-monument i Ternopil, Ukraine, 2017. (Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

USA fordømmer terrorisme i ord. Men i praksis støtter de ukrainsk organisasjon med «dødslister».

Av Scott Ritter, ConsortiumNews

Våpeninspektør og etterretningsoffiser fra USA, Scott Ritter: Russland la  en felle for vesten som de bet på. - Derimot
Scott Ritter

Den avskyelige arven etter Stepan Bandera driver undertrykkelsen av de som våger å utfordre narrativet om den russisk-ukrainske konflikten som blir spredd av den ukrainske regjeringen, dens vestlige allierte og de lydige, samtykkende massemedia.

I mai 1986 mottok jeg ordre om å delta på et bevissthetskurs mot terrorisme ved John F. Kennedy Special Warfare School, i Fort Bragg, North Carolina. I løpet av de neste to ukene lærte jeg om de ulike terrortruslene USAs militære står overfor, og ble lært opp i ulike ferdigheter for å overvinne dem, for eksempel høyhastighets unnvikende kjøring, kontraovervåkingsmetodikk og reaktive skyteteknikker.

Da jeg kom tilbake til Twenty-Nine Palms, hvor jeg var stasjonert som Marine Corps- etterretningsoffiser, fikk jeg i oppgave å sette mine nylærte ferdigheter i arbeid ved å gjennomføre en base-omfattende antiterrorøvelse. Jeg lånte et speider/snikskytterteam fra infanteribataljonen på basen, og plasserte dem i en leilighet utenfor basen, hvor jeg gjorde dem om til en terroristcelle som hadde til oppgave å samle etterretning om de overordnede offiserene som bodde og jobbet på basen. Den eneste regelen var at terroristene ikke kunne ha omgang med sivile – ingen familier skulle bli påvirket av øvelsen.

I løpet av de neste 30 dagene var terroristteamet mitt i stand til å «myrde» hver bataljonssjef, regimentsjefen og basesjefen, ved å bruke improviserte eksplosive innretninger og snikskytterskyting – og hadde fotografier som beviste det.

Lærdommen av denne øvelsen var at hvis noen ville ha deg død, ville du sannsynligvis dø.

Årvåkenhet var ditt eneste virkelige forsvar – å være på vakt mot alt som virket mistenkelig. Kort sagt, å leve et liv styrt av paranoia. I terrorismens tidsalder, hvis du føler at noen søker å skade deg, er det sannsynligvis fordi noen prøver å gjøre deg skade.

Bruke disse ferdighetene

Gjennom hele mitt yrkesliv har jeg hatt anledning til å bruke ferdighetene jeg lærte på Fort Bragg ved flere anledninger – jeg ble utsatt for attentat mens jeg jobbet som FNs våpeninspektør i Irak, og jeg ble informert om at jeg var gjenstand for et «hit» fra den russiske mafiaen for min rolle i å bryte opp en smuglerring av ulovlige missilkomponenter.

Som rutine foretok jeg en 360-graders inspeksjon av kjøretøyet mitt før jeg gikk inn i det, på jakt etter tegn på tukling. Og jeg gjennomførte motovervåkingsøvelser mens jeg kjørte, akselererte med ujevne mellomrom for å se om noen lå bak, eller svingte raskt ut av en motorvei for å se om noen fulgte etter.

I dag er jeg en 61 år gammel forfatter som bor i et forsted til Albany, New York. Det er et rolig nabolag, hvor alle kjenner alle. Og likevel, på grunn av omstendighetene i det siste, har jeg igjen tatt opp vanen med å inspisere kjøretøyet mitt før jeg går inn, holde et våkent øye med merkelige kjøretøyer som kjører nedover gaten min og utføre motovervåkingsmanøvrer mens jeg kjører.

Darya Dugina - Wikipedia
Daria Dugina

Hvorfor paranoia? Enkelt sagt, navnet mitt er lagt til på en ukrainsk «drapsliste». Tror du at jeg er for engstelig? Spør familien til Daria Dugina , den 29 år gamle datteren til den russiske filosofen Alexander Dugin . Både hun og faren sto på samme liste. Begge ble dømt til døden av en leiemorder sendt av de ukrainske sikkerhetstjenestene. Bare en siste-sekunds endring av planene, som satte Alexander Dugin bak rattet i en annen bil, hindret ham i å bli drept i eksplosjonen som tok livet av datteren hans.

Jeg har skrevet en stund nå om det ukrainske senteret for bekjempelse av desinformasjon og deres publisering i midten av juli av en «svarteliste» som inneholder navnene på 72 intellektuelle, journalister, aktivister og politikere fra flere land som har blitt stemplet som «russiske propagandister» av den ukrainske regjeringen for å ha frekkheten til å snakke kritisk, men saklig, om den pågående russisk-ukrainske konflikten.

Jeg ergret meg over denne listen av flere grunner, først og fremst fordi lønningene til ukrainerne som satte sammen denne listen så ut til å være betalt av amerikanske skattebetalere via bruk av midler bevilget av Kongressen til nettopp dette formålet. Tanken på at Kongressen vedtok en lov som lot den ukrainske regjeringen gjøre noe – undertrykke lovfestet presse- og ytringsfrihet  – som Kongressen selv har grunnlovsmessig forbud mot å gjøre, gjorde meg forbannet.

Det samme gjorde det faktum at Senter for bekjempelse av desinformasjon kunngjorde eksistensen av denne «svartelisten» på et møte som var organisert av en amerikansk-finansiert NGO der det deltok tjenestemenn fra utenriksdepartementet som satt stumme mens deres ukrainske kolleger stemplet personene på denne listen «informasjonsterrorister» som fortjente å bli arrestert og tiltalt som «krigsforbrytere».

What is Surrealism? Definition and Examples for Filmmakers
Etter drapet på Daria Dugina, hva er det som hindrer at «svartelister» blir drapslister.

På den tiden advarte jeg om at bruken av et slikt provoserende språk betydde at «svartelisten» kunne gjøres om til en «drapsliste» ganske enkelt ved å la en fanatiker bestemme seg for å ta rettferdigheten i egne hender. Gitt at den amerikanske regjeringen finansierte opprettelsen av denne listen, organiserte møtet der den ble presentert for verden og ga et implisitt godkjenningsstempel til listen og dens tilhørende merking gjennom oppmøte av amerikanske myndighetspersoner, behøver man ikke hente inn disse fanatikerne fra utlandet. Mange mennesker i USA bekjenner seg til den samme hatfylte ideologien som eksisterer i Ukraina i dag og som fødte «svartelisten».

Noen av dem er mine naboer.

I juni kjørte jeg ned til Bethel, New York (stedet for den opprinnelige Woodstock-festivalen), for å delta i et Spartan Obstacle Course Race. For å komme dit måtte jeg kjøre forbi Ellenville, en søvnig liten by som er hjemmet til en leir som tilhører den ukrainske amerikanske ungdomsforeningen som hver sommer koordinerer med Organisasjonen for forsvar av Ukrainas fire friheter for å holde en «Heroes’ Holiday» som hedrer veteranen fra den ukrainske folkehæren og Organisasjonen av ukrainske nasjonalister.

Leiren kan skilte med et «Heltemonument», en 42 fot høy struktur med en ukrainsk trefork på toppen flankert av bystene av Yevhen Konovalets, Symon Petliura, Roman Shukhevych og Stepan Bandera  –fire ledende skikkelser i ukrainsk nasjonalismes historie, som alle var involvert i drapene på hundretusenvis av jøder, polakker og russere.

«Heltemonumentet» i Ellensville

Bandera har blitt hevet til statusen ’nasjonalhelt’ i Ukraina, og bursdagen hans regnes som en nasjonal helligdag.

At det kan reises et minnesmerke i USA over menn som er ansvarlige for massedrap av typen folkemord, hvorav to av dem (Shukhevych og Bandera) åpent samarbeidet med Nazi-Tyskland, er urovekkende.

At det hvert år samles ukrainsk-amerikanske tilhengere av den avskyelige ideologien til Stepan Bandera for å feire hans minne i en «barneleir» hvor ungdommene er kledd i brune uniformer som får dem til å se ut som det de faktisk er – ideologiske stormtropper for en hatefull nynazistisk ideologi som fremmer det ukrainske folks rasemessige overlegenhet, er en nasjonal vederstyggelighet.

Fra Ellenville til Bethel så jeg bevis på denne hatefulle virkeligheten i hvert blå-/gule ukrainske flagg som flagret i vinden – og hvert rød/svarte banner tilhørende de Bandera-tilbedende ukrainske nynazistiske fanatikerne som vaiet ved siden av dem.

Arven etter Stepan Bandera 

Stephen Bandera. Er han en helt eller en massemorder?

Arven etter Stepan Bandera ligger ved selve hjertet av det som går for ukrainsk nasjonalisme i dag. Det dominerer den politiske arenaen inne i Ukraina, der all konkurrerende politisk ideologi og -tilknytning er blitt forbudt av president Volodymyr Zelensky.

Den ligger bak undertrykkelsen av alle uenige røster – utenlandske og innenlandske – som våger å utfordre narrativet om den russisk-ukrainske konflikten som ble kunngjort av den ukrainske regjeringen, dens vestlige allierte og de lydige massemedia.

Etter at Consortium News publiserte brevet mitt til min kongressdelegasjon i New York (senatorene Chuck Schumer og Kirsten Gillibrand og representant Paul Tonko), der jeg kritiserte dem for at de stemte for Public Law 117-128 som bevilger 40 milliarder dollar i amerikanske skattebetalerpenger til å garantere for den ukrainske regjeringen og militæret, ble det en samordnet aksjon fra andre som var berørt av den ukrainske «svartelisten», som lovgivningen hadde finansiert. Denne ble ledet av Diane Sare, LaRouche-partiets kandidat som utfordrer Schumer for hans Senatsete.

Publisiteten om Kongressfinansiert undertrykkelse av ytringsfrihet så ut til å være for mye for de som er medskyldige i et frontalangrep på den amerikanske grunnloven. Senter for bekjempelse av desinformasjons «svarteliste» ble fjernet fra internett.

Seieren var imidlertid kortvarig. I løpet av få dager etter at Center for Countering Disinformations «svarteliste» ble tatt ned, inneholdt en liste publisert av det ukrainske «Myrotvorets» (Peacemaker’s) Center  navn som hadde vært på «svartelisten» for Senter for bekjempelse av desinformasjon.

Myrotvorets logo-300x300.png
Myrotvorets er et ukrainsk Kiev-basert nettsted og NGO som publiserer en løpende liste, og noen ganger personlig informasjon, over personer som vurderes av forfattere av organisasjonen for å være «fiender av Ukraina»,eller, som nettstedet selv sier, «hvis handlinger har tegn på forbrytelser mot Ukrainas nasjonale sikkerhet, fred, menneskelig sikkerhet og folkeretten». (Fra Wikipedia)

Myrotvorets-listen har eksistert siden 2014 og har blitt beskrevet som «i praksis en dødsliste for politikere, journalister, entreprenører og andre offentlige personer som har blitt «klarert for oppsigelse» av listens skapere.

Daria Duginas navn var på listen.

Og nå er også mitt navn der , sammen med flere andre Vestlige, som den kanadiske journalisten Eva Bartlett og den britiske rockemusikeren Roger Waters .

Biden-administrasjonen er taus om denne vederstyggeligheten.

Det samme er Kongressen.

I følge 6 USCS § 101 betyr begrepet terrorisme «enhver aktivitet som involverer en handling som er farlig for menneskeliv eller potensielt ødeleggende for kritisk infrastruktur eller nøkkelressurser; og er et brudd på straffelovene i USA eller en hvilken som helst stat eller annen underavdeling av USA; og ser ut til å være ment å skremme eller tvinge en sivilbefolkning, å påvirke en regjerings politikk ved trusler eller tvang, eller å påvirke en regjerings oppførsel ved masseødeleggelse, attentat eller kidnapping.»

Det er liten tvil om at drapet på Daria Dugina var en terrorhandling utført på vegne av den ukrainske regjeringen. (Bildet hennes på listen har nå ordet «likvidert» skrevet diagonalt over det i rødt.)

Mens ukrainerne benekter slike påstander, har russiske myndigheter samlet en overbevisende sak om det motsatte.

Eksistensen av Myrotvorets «dødsliste» er et terrorinstrument og bør fjernes etter insistering fra den amerikanske regjeringen.

Den ukrainske regjeringens manglende evne til å stenge Myrotvorets-senteret og fordømme dets aktiviteter utgjør signifikant støtte til terrorisme.

USA bør også erklære alle organisasjoner som omfavner ideologien til Stepan Bandera som terroristiske enheter – inkludert de som er ansvarlige for å oppdra en ny generasjon brunskjortede nynazister i hjertet av Amerika.

«Heltemonumentet» i Ellenville må stenges, og statuene av Bandera og de tre andre ukrainske nasjonalistene fjernes fra offentligheten.

Det er en nasjonal skam at amerikanske statsborgere blir utsatt for drapstrusler fra en tidligere alliert av USA for ganske enkelt å utøve sin konstitusjonelle rett til ytringsfrihet. Tilhengerne av ideologien til Stepan Bandera, i Ukraina og i USA, må behandles som terrorister, og straffeforfølges med samme intensitet og formål som tilhengerne av al-Qaida og Den islamske staten IS.

Inntil dette er gjort, vil jeg ikke ha noe annet valg enn å ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at verken min familie eller jeg lider samme skjebne som Daria Dugina.


Originalens tittel: The Death List

Maskinoversatt, bearbeidet av Monica Sortland for Derimot.no.


Les også: Statsledere og politikere på den ukrainske dødslista

Journalister som utfordrer NATO-narrativer er nå ‘informasjonsterrorister’

Amnesty på «likvideringsliste» i Ukraina

Gerhard Schrøder står oppført på lista hos Myrotvorets

Les også: Om nazimonumenter i Ukraina

Forrige artikkelStedfortrederkrigen i Ukraina har vært en propagandaseier for intervensjonister
Neste artikkelHjerneforsker om skjerm: – Tidstyven er de plattformene som reduserer lykke
Scott Ritter
Scott Ritter er en tidligere US Marine Corps etterretningsoffiser som tjenestegjorde i det tidligere Sovjetunionen med å implementere våpenkontrollavtaler, i Persiabukta under Operasjon Desert Storm og i Irak for å føre tilsyn med nedrustningen av masseødeleggelsesvåpen. Hans siste bok er Disarmament in the Time of Perestroika, utgitt av Clarity Press.