Høyre vil ha ungdom til å jobbe om natta

0

Norge mangler 70 000 arbeidstakere, de dårligst betalte jobbene er sjølsagt minst attraktive.

Av Romy Rohmann

Mangel på arbeidskraft en god ting for arbeidstakerne, det kan gjøre konkurransen om arbeidstakere blir stor og at lønna går opp, og i mange yrker og i de dårligst betalte jobbene er dette på tide. 

Etter flere år med permitteringer, nedstenging, stengte grenser og mindre arbeidsinnvandring er det stor mangel på arbeidskraft i Norge.  Den billigste arbeidskrafta er her ikke lenger, og ikke på lang tid har det vært så lett for ungdom å få ekstrajobber og feriejobber. Lønna for de unge under 18 er sjølsagt også lavere noe som gjør det attraktivt å velge unge framfor voksne arbeidstakere.

Turist og Restaurantbransjen har opplevd denne arbeidskraftmangelen sterkt i sommer.

Det er bare ett problem. Ungdom under 18 har med noen få unntak ikke lov til å jobbe etter klokka 23.00. 

Høyres stortingsrepresentant, Erlend Svardal Bøe foreslår å endre arbeidstidreglene for ungdom mellom 15 og 18 slik at de kan jobbe en time ekstra, dette begrunnet han men følgende på Dagsnytt 18 den 3. august (ca 50 minutter ut i sendinga):

«dette vil bidra til at unge kan tjene litt ekstra, få litt mer arbeidserfaring, men også løse den utfordringa mange i denne bransjen har.»

Tall fra SSB viser at fra februar til mai i år ble det 5.000 færre arbeidsledige. Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,4 prosent i februar 2022 til 3,2 prosent i mai.

I mai var det 93.000 arbeidsledige mellom 15 og 74 år i Norge. I alt er 2.857.000 mennesker i arbeid. Det er 15.000 flere i arbeid nå enn i februar, noe som betyr at arbeidsstyrken har økt.

Se: Arbeidskraftundersøkelsen

Ifølge foreløpige tall for juni var det en økning i antall jobber i Norge på 0,22 prosent fra måneden før. Også i antall arbeidere var det en økning, på 0,17 prosent.

I hele landet er det 2.706.310 arbeidere og 3.012.460 jobber.

Med så stor mangel på arbeidskraft skulle en vel tro at arbeidsgiverne kanskje var nødt til å heve lønna for å lokke til seg arbeidstakere.

Nå er vi i en situasjon hvor de dårligst betalte jobbene innen turist- og restaurantbransjen mangler mye folk. I denne næringa har det vært mye utenlandsk arbeidskraft som ikke i like stor grad har kommet tilbake etter nedstenginga. Men også norske arbeidstakere har flytta fra denne bransjen og over i bedre betalte og tryggere jobber.

Men det er ikke bare i turist- og restaurantbransjen det mangler folk.

Det er størst underskudd på folk innafor følgende bransjer:

  • Sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere
  • Tømrere, snekkere
  • Kokker
  • Programvareutviklere
  • Butikk- og salgsmedarbeidere
  • Servitører
  • Legespesialister

Les: Nav: Rekordstor mangel på arbeidskraft

Vi har skrevet om mangelen på helsepersonell på Steigan.no her tidligere, lønn og arbeidsbetingelser er de viktigste utfordringene som pekes på av de som både er og har forlatt disse yrkene.

Så i stedet for å «presse arbeidsgiverne» til å heve lønna i utsatte bransjer for å konkurrere om arbeidskrafta kommer sjølsagt Høyre med løsninga; Vi må tillate at barn/ungdom kan jobbe til 24.00.

Høyre har sjølsagt kommet med andre forslag også tidligere for å løse problemet med manglende arbeidskraft på en billigst mulig måte, innføring av aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere.

Vi får bare vente på at Fagbevegelsen benytter seg av denne muligheten når vi står i denne sånn sett gunstige situasjonen for arbeidstakere; til å kreve høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

Nå er det faktisk også slik at det er mange nordmenn som står uten jobb. Dette er sjølsagt også folk med ulike helseutfordringer, men med god opplæring og riktig tilrettelegging ville hele samfunnet vinne på dette i en situasjon som denne.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPortraying Zelensky
Neste artikkelAmnesty: Ukrainsk kamptaktikk setter sivile i fare