Ensidig og hatefullt

0
Russofobi. Hatkampanjer mot russere og russisk kultur.

Av Kari Elisabet Svare.

Når Klassekampen trykker innlegg fra Kateryna Pedersen, som vil at vi skal hate russere like intenst som hun selv, vil jeg si at avisa fremmer hatprat. K.P. slipper til med jevne mellomrom, og jeg skriver motinnlegg, som ikke kommer på trykk. For litt siden savnet hun en internasjonal domstol som kunne dømme russere, slik tyske nazister ble dømt i Nürnberg. Hun hevder bastant at NATOs ekspansjon østover ikke har noe med krigen å gjøre. Det vil vi aldri få vite, siden hensynet til Russlands sikkerhetsbehov ble totalt ignorert. Kan hende kunne krigsutbruddet vært unngått med en mindre provokativ og mer fredsorientert NATO-ledelse.

I innspillet hennes 25. aug. gir hun den russiske befolkningen kollektivt ansvar for Putins handlinger. Hun heier på Zelenskiy som vil at EU nekter 146 millioner mennesker visum til våre verdensdel og refser dem som stiller spørsmål eller har andre syn. I Russland praktiserer autoritært styresett. Meningsmotstand blir slått hardt ned. Det virker som om også Kateryna vil frata også oss retten til frihetlig ytring.

Vestens straffetiltak har ikke lyktes. Tvert om skaper de store problemer for EU, mens Putin har vendt seg mot øst, driver handel og inngår allianser. USAs rolle som ledende stormakt vakler. Å overse denne maktforskyvningen og pågående endringer er blind toskeskap. Det globale flertallet stiller seg ikke bak sanksjonene. Mange folkerike land har grunn til å være skeptiske til USAs imperiepolitikk. Er det greit om de hater 329 millioner amerikanere? Og skal alle nasjoner NATO har herjet med hate oss?

Muligheten for Ukrainsk seier er minimal, sannsynligheten for at krigen vil vare enorm. All krig er bestialsk og inhuman. Daglig rapporteres hvert russisk bombeangrep og antall døde, noe som kun gjelder denne krigen. Andre kan begå krigsforbrytelser i fred. Selvsagt kan jeg forstå ukrainsk fortvilelse. Både vestlige politikere og medier opprettholder troa på at Ukraina kan vinne bare de får nok våpen. Dessverre er ikke Katerynas land et mønsterdemokrati, men derimot ganske korrupt. Dette kan forklare hvorfor bare 30 % av de vestlige våpenleveransene kommer dit de er ment. USA mangler oversikt over hvor mesteparten blir av, mens Interpol bekymrer seg for avanserte våpen solgt på svartebørs. (Financial Time) Hvor havner de om ikke i hendene på voldelige bander og terrorister? Plutselig kan de være vendt mot oss.

Russland kommer aldri til å trekke seg ut slik Ukraina krever. Situasjonen er fastlåst. Enn så lenge blir bebyggelse og infrastruktur bombet sønder. Hvor mange døde er den ukrainske motstandskampen verdt? Hvor mye ødeleggelse?

Inderlig hat og haugevis med våpen bringer ikke fred. Amerikansk militærindustri tjener grovt på krigen. Dessverre har aggressive krefter alt for mye makt. FNs ordinære budsjett utgjør 0,3 av NATO medlemmenes samlede militærbudsjett. Dette i ei tid med energi- pris- og klimakrise. 

Kari Elisabet Svare

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGrunnen skjelver under Zelenskys føtter
Neste artikkelVerden er i stor endring. Spenn på sikkerhetsbeltene!