Covid-masker ødelegger fuglebestander over hele verden

0
Foto: Digiworld

Ansiktsmasker filtrer seg inn i fugler over hele verden, med plastforurensning som nå påvirker fuglepopulasjoner på alle kontinenter, viser ny forskning. Dette skriver Lizzie Roberts i The Telegraph.

Det nettbaserte samfunnsvitenskapelig prosjektet, Birds and Debris, samler inn fotografier fra hele verden av fugler som hekker eller er viklet inn i dette avfallet.

Les også rapporten: Discarded pandemic face masks could harm wildlife for years to come

Nesten en fjerdedel av bildene som ble tatt viser fugler fanget i personlig verneutstyr (PPE), og de fleste er engangsmasker, sa forskerne.

Prosjektet, som drives av forskere ved Environmental Research Institute, en del av både North Highland College UHI, og University of the Highlands and Islands, har pågått i fire år.

Til og med World Economic Forum har registrert at covid-avfall har blitt et globalt forurensningsproblem:

How face masks, gloves and other coronavirus waste is polluting our ocean

«Koronavirusavfall har blitt en ny form for forurensning ettersom engangs personlig verneutstyr (PPE) oversvømmer havene vårt. COVID-19 har hatt en rekke uventede påvirkninger på miljøet, begrenset resirkulering og økt bruk av plast rundt om i verden.«

Kommentar:

Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for det globale maskepåbudet som diktatoriske helsebyråkrater og politikere har innført. De har påført hundrevis av millioner mennesker helseproblemer som ennå ikke er ferdig kartlagt. Og nå kan vi føye til de globale forurensningsproblemene og skadene på naturen.

Når dette regnskapet skal gjøres opp, har vi en del angivelig miljøvennlige politikere, som har støttet maskepåbudet entusiastisk, på blokka. Vi vil stille dem til veggs for å avkreve dem en del svar. Vi kommer ikke til å glemme.

Forrige artikkelPatolog rapporterer om økning av aggressive kreftformer etter Covid-vaksinering
Neste artikkelLandbruket i lomma på agro-kapitalismen