Bundesbank: Tyskland går mot rekordhøy inflasjon

0
Tyskland har dårlige minner om hyperinflasjon. Her et 10 milliardmarkseddel fra 1923. Shutterstock

Tysklands sentralbanksjef har advart om at rentene må fortsette å stige til tross for risikoen for resesjon ettersom inflasjonen når tosifrede nivåer for første gang siden 1951. Dette skriver Financial Times.

Den britiske finansavisa skriver videre:

Bundesbank-president Joachim Nagel sa til Rheinische Post at den nylige økningen i energipriser forårsaket av Russlands press på gassforsyninger sannsynligvis vil drive tysk inflasjon til over 10 prosent denne høsten og holde den oppe neste år.

«Spørsmålet om inflasjon vil ikke forsvinne i 2023,» sa Nagel. «Forsyningsflaskehalser og geopolitiske spenninger vil sannsynligvis fortsette. I mellomtida har Russland redusert sine gassforsyninger drastisk, og prisene på naturgass og elektrisitet har steget mer enn forventet.»

Han la til at «sannsynligheten øker for at inflasjonen blir høyere enn tidligere spådd og at vi vil ha et gjennomsnitt på seks før desimaltegnet neste år», og påpekte at dette ville overstige inflasjonsprognosen for 2023 på 4,5 prosent fra Bundesbank i juni.

Økonomer har kuttet sine estimater for vekst i Tyskland og eurosonen i år, samtidig som de har hevet inflasjonsprognosene og advart om at en slutt på russiske energiforsyninger vil tvinge Berlin til å rasjonere gass for tungindustribrukere.

Moskva økte presset på energiprisene fredag ​​ved å kunngjøre at de ville stenge Nord Stream 1-rørledningen – hovedledningen for gass til Europa – i tre dager for å utføre reparasjoner i slutten av måneden, etter å ha kuttet forsyningene til 20 prosent. av kapasitet.

Tyske strømpriser har slått ny rekord, sju ganger høyere enn for ett år siden – drevet av de kraftig høyere gasskostnadene, som har steget ti ganger det siste året.

Prisene fra tyske industriprodusenter steg med 37,2 prosent i året fram til juli, som det føderale statistiske byrået sa var den høyeste økningen noensinne.

Den europeiske sentralbanken sier at den vil prøve å bekjempe inflasjonen gjennom å sette opp styringsrenta. Banken satte for første gang på 11 år opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juli.

Feil medisin vil gjøre vondt verre

Det er liksom standard «visdom» i sentralbankene at økt inflasjon skal stanses med høyere renter. Men denne inflasjonen er av et annet slag. Denne inflasjonen er i all hovedsak skapt av politiske tiltak, ekstreme politiske tiltak, og ikke av økt press i markedet.

Store deler av denne inflasjonen er knyttet til høye energipriser. Energi er sentral innsatsfaktor i all produksjon. Stiger energiprisene stiger nesten alle andre priser. De høye energiprisene skyldes i denne omgangen først og fremst to faktorer: «det grønne skiftet» og sanksjonene mot Russland.

Det «grønne skiftet» er en vanvittig sjøldestruktiv politikk som Europa og Nord-Amerika holder på med for angivelig å gjøre energiproduksjonen med «bærekraftig». Det er ikke noe bærekraft i å bygge vindmøller som varer i 15-20 år av materialer som ikke lar seg resirkulere. Det eneste man har oppnådd er å gjøre energien mer ustabil og dyrere.

Sanksjonene mot Russland går ut på at EU nekter å bruke energi fra Russland for angivelig å straffe landet for krigen i Ukraina. Men de som virkelig straffes er først og fremst innbyggerne i Europa, også i Norge, fordi prisene på den energien forbrukere og industrien trenger til daglig har gått rett til himmels.

Dette har så igjen ført til høyere matvarepriser, transportpriser og så videre i det uendelige.

Hvordan har vismennene/damene i sentralbankene tenkt seg at økt rente skal fjerne virkningene av det «grønne skiftet» og sanksjonene mot Russland?

Det eneste de økte rentene vil føre til er at folk og næringsliv rammes enda hardere, og ingen ny aktivitet blir satt i gang. Man risikerer å få inflasjon og stagnasjon på samme tid, altså den fryktede stagflasjonen. Og den kan vare lenge.

Denne krisa begynte for tre år siden

Sjøl om den aktuelle årsaken til de høye energiprisene er sanksjonen, ligger opprinnelsen til denne krisa lenger tilbake. Denne krisa startet i august 2019.

Den krisa vi nå opplever har verden aldri har sett maken til. Vi er midt inne i ei finanskrise som slår alle tidligere rekorder. Så gjennomfører EU det som kritikere har kalt en «energipolitisk sjølmordspakt» der unionen fratar seg sjøl evnen til å sikre innbyggere og industri tilstrekkelig energi for å opprettholde normale samfunn. Lockdownpolitikken har kastet hundrevis av millioner mennesker ut i nød og fattigdom. Så sørger USA for at det iverksettes sanksjoner mot Russland som allerede har fått enorme økonomiske ringvirkninger. At det pågår en brutal krig i verdens kornkammer i Ukraina og Russland gjør krisa enda verre. Tysklands utviklingsminister snakker om en sultkatastrofe med millioner av døde.

Vi vet fra før at lockdownpolitikken var noe som aldri tidligere har vært gjort i verdenshistorien og at den kom på et direktiv fra WHO og deres bakmenn. Vi vet også at at I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa. Det var en finansiell operasjon uten sidestykke, der finanseliten ikke bare krevde at sentralbankene skulle trykke penger som aldri før, men også at de skulle få tilgang til landenes statsbudsjetter, gjennom å tvinge verdens land til å sette seg i enda større gjeld – til de samme finansinstitusjonene. Til dette formålet trengte man å «definere de uvanlige omstendighetene som krever en slik uvanlig koordinering». Og de uvanlige omstendighetene kom – som bestilt?

Det kuppet som finanseliten med BlackRock i førersetet gjennomførte etter møtet i Jackson Hole er da også uten sidestykke. Vi skrev 7. februar 2021:

Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise

Krisa 2020–2021 er den største krisa i kapitalismens historie, mye større enn finanskrisa i 2008 og også større enn den krisa som ble utløst i 1929.

I reine penger er det overført mer enn 6.000 milliarder dollar til finansmarkedene, mens arbeiderklassen, de fattige og middelklassen er de store taperne: The Guardian: Covid-19 har kostet verdens arbeidere 3.700 milliarder dollar.

Hundrevis av millioner arbeidsplasser er gått tapt. Reallønna har falt enormt og vil fortsette å falle. Statskassene er blitt plyndret i stor stil til fordel for finanskapitalen. Dette vil føre til gigantiske nedskjæringer av offentlige budsjetter og tvinge fram en storstilt privatisering i alle sektorer, slik at ytterligere gigantformuer vil bli skyflet over til finanskapitalen.

FNs International Labour Organization (ILO) har regnet ut at antall tapte arbeidstimer for verdens arbeidere i 2020 tilsvarer et tap av 255 millioner fulltidsjobber. Det er fire ganger så mange jobber som det som gikk tapt i finanskrisa, skriver ILO.

Og nå: energikrise, sultkrise og brudd i forsyningskjeder

Alle disse krisene står i kø, men det virker som om myndighetene bare registrerer dem, og i den grad de gjør noe, er det stort sett gjennom tiltak som forverrer situasjonen ytterligere.

Det er vanskelig å ikke spørre seg om disse krisene er utløst med vilje.

En som gjør det er økonomen Ernst Wolff.

Vi gjengir hans standpunkter, ikke fordi vi nødvendigvis er enige i dem, eller i alt han sier, men fordi vi mener at synspunktene hans har interesse for et større publikum og at de bør drøftes på alvor.

Ernst Wolff: Sult- og flyktningkatastrofen er villet

På sin YouTube-kanal tar Ernst Wolff for seg de aktuelle krisene og konsekvensene. For ham er det klart: Det vil ende med et krasj i valuta- og økonomisystemet. Og etter hans mening er dette også ønsket. For på slutten av utviklingen er det en global verdensorden som ønsker å forme det nye mennesket.

Globalistenes lekeplasser

Utviklinga har vært forutsigbar en stund. Avskaffelsen av kontanter, oppfordringen til mer globalisering på grunn av pandemien og internasjonaliseringen av helsevesenet gjennom en pandemiavtale med WHO, krisene forårsaket av koronatiltakene og de første tentative forsøkene på å innføre et sosialt kredittsystem i Europa – angivelig til beste for klima og mennesker. For ham er én ting sikkert: vårt pengesystem har nådd sitt historiske endepunkt og kan ikke lenger reddes.

Ingen tilfeldighet: systemet skal byttes ut

År med nullrentepolitikk og massetrykking av penger har forårsaket inflasjon som vanskelig lar seg stoppe. Men for Wolff er dette ingen tilfeldigheter. For planene om et «nytt system» ligger allerede i skuffene og utformes allerede. Avskaffelse av kontanter og innføring av en ny digital valuta. Det er ikke for ingenting at Den europeiske sentralbanken (ECB) har jobbet med en «digital euro» en stund. Og identitet, førerkort osv. bør også ta seg inn i den digitale tidsalderen – «Det grønne passet» var kun en første prøvekjøring. Det er stor fare for å bli totalt avhengig.

På den allmektige statens nåde

Wolff oppsummerer planene og konsekvensene av implementeringen av dem som følger:

– Utlån bør trekkes fra kommersielle banker, og i framtida skal vi alle bare ha én konto i sentralbanken. Med gjennomføringen av denne planen vil vår økonomi være 100 prosent underlagt sentralbanken, det vil si til syvende og sist staten. Den vil kunne pålegge oss individuell skatt og renter, binde pengene våre til en utløpsdato, holde tilbake betalinger, binde økonomien vår til et sosialt kodesystem i kinesisk stil og i ekstreme tilfeller kutte oss fra alle økonomiske strømmer. ”

«Creative Destruction» à la Klaus Schwab

Men siden folk ikke frivillig vil underkaste seg et slikt system, er det første man må gjøre å skape forhold som er så ustabile som mulig. Og som Wolff hevder, er dette akkurat det som skjer for øyeblikket – lederen av World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab , kaller det «kreativ ødeleggelse» i sin bok «The Great Reset» .

Les World Economic Forum: How to ensure the benefits of ‘creative destruction’ are shared by all

Med den blir finansielle, økonomiske og sosiale strukturer destabilisert og brakt til å kollapse. Siden ca 2020 med tiltakene mot den påståtte pandemien, som forstyrret forsyningskjedene og produksjonen og dermed leveringsproblemer og ytterligere kaos. Men energikrisa som bevisst ble utløst av kampen mot klimaendringene og den tvungne avkarboniseringen er også tegn på kreativ ødeleggelse for Wolff. Akkurat som den nå truende sultkrisa forårsaket av krigen mellom Russland og Ukraina.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelMaria, en liberal krigsmotstander, dro til Donbass
Neste artikkelKryssord 4 på steigan.no
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).