Ap og Høyre den reelle regjeringa i Norge

0
Støre og Solberg er enige i alle de store sakene og overkjører folket i fellesskap når det passer dem.

Av Ove Bengt Berg.

De to siste statsministrene fra Høyre og Ap samles i sterk enighet om nødvendigheten av politikken som gir oss de høye strømprisene. Det viser at de påståtte stridighetene mellom Ap og Høyre bare er en illusjon. De er også enige om alle utenlandskrigene, underordninga av EU og USA og den økonomiske politikken. Pensjonsnedskjæringene og privatiseringene av offentlige institusjoner hadde ikke vært mulig uten Aps initiativ og gjennomføringskraft. Hvorfor opptrer de da som to politiske motpoler når de er så entusiastisk enige i alle de viktigste sakene?

Det viktigste politiske tiltaket i Norge for å sikre fortsatte utenlandskriger og at alt i Norge blir mer tilpassa markedskreftene og de mektigste kapitalistene, er nettopp å spre illusjonen om den store motsetninga mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og skjule illusjonen bak et sceneteppe.

Når Ap og Høyre kommer i samme regjering kan de ikke lenger bløffe med at de fører ulik politikk. Da vil en regjering Ap, Høyre, Venstre og KrF, og kanskje med SV og MDG, bli møtt med motstand, og et alternativ. De reelle konfliktene som folket skal velge mellom vil bli klargjort når Ap og H sjøl går sammen i regjering. Da blir tydelig at de står for det samme.

C9325926-7DFC-406A-8FC1-0B868E46106E_1_201_a
Men bare en av fem på Stortinget er enig

En sånn nasjonal samling av alle dem som står sammen om politikken vil gi et riktig bilde av de politiske meningene i Norge. Derfor er det også så viktig å hindre at vi ser og forstår dette viktige tilslørende skuespillet. Illusjoner og bedrag skal vi fores med.

I juli 2005 fikk jeg i Klassekampen på trykk en lengre artikkel som kritiserte Arbeiderpartiet; Fra bedrag til selvbedrag. Sånn kritikk av Ap har alltid har fra noen venstreorienterte blitt møtt med kritikk av typen «Det er feil å kritisere Arbeiderpartiet og dermed dytte de til høyre. De bør heller overbevises om at de bør endre politikken sin». I løpet av de siste to-tre tiåra har Ap ikke blitt overbevist, men befesta seg som en bastion med høyrepolitikk. Bare enda verre.

Partiet Venstre er viktig i den reelle regjeringa i Norge. I økonomisk politikk er Venstre det mest høyreorienterte partiet, sjøl etter at det har etter hvert har godtatt at arbeidere kan organisere seg i fagforeninger. Muligens har Venstre også godtatt retten for fagorganiserte til å streike. Med den nye partilederen har Venstre også markert seg som det mest krigsivrige partiet. KrF er i økonomisk politikk et grunnleggende markedsunderdanig parti, og lite sosialt. I hele sin eksistens, i tillegg til å være et bokstavelig talt reaksjonært parti.

SV er et naturlig støtteparti for den reelle regjeringa, sånn partiet utvikler seg. Mest naturlig med stoler rundt kongens bord. Muligens burde både Senterpartiet og Fremskrittspartiet hørt med i en sånn regjering som viser hvilken reell politikk som vil bli ført uansett valgresultat.

Det er naturlig at Ap i en Høyre-regjering vil forsterke sin høyrepolitikk og droppe de standpunktene der de fortsatt har litt sosiale standpunkter. Men samtidig vil det skje noe positivt ved at Ap vil gå i oppløsning som et parti som kan få oppslutning fra arbeidsfolk. Ap blir bare sittende igjen med de medlemmene som er direktører, lobbyister og kommunikasjonsdirektører. Tapet av fagorganisertes tillit  vil også føre til at Arbeiderpartiet mister kontrollen over LO, og da blir det bedre tider i Norge!

Når den politiske realiteten blir innsett, rakner mye i Norge. Alt det som bør rakne.

Derfor vil det sjølsagt ikke skje at de partiene som sammen vedtar en politikk som ikke noe valg kan endre på, også framstår som realiteten. Ikke for alt i verden. At Ap=H er faktum, er den viktigste politiske hemmeligheten i Norge å holde skjult.


Denne artikkelen ble først publisert på Politikus.

Les også: Privatisering – lagtempo i flere etapper

Privatisering av jernbanen – forberedt av Ap, gjennomføres av de blå

Privatisering av Statkraft et ran av samfunnets felles ressurser

Forrige artikkelMediene elsker en statsminister som legger seg flat for EU og tråkker på vanlige folk
Neste artikkelOgså EUs bestilte kullkrise er i rute