Tyske bedriftsledere frykter at energiprisene kan føre til opprør

0

Husholdningenes energikostnader kan tredobles i Tyskland ettersom russiske gassforsyninger synker, sa tjenestemenn i sektoren, og en bedriftsleder frykter sosial uro med mindre det innføres et tak på prisene, skriver Reuters.

I et intervju med avisgruppa RND som ble publisert 14. juli 2022, oppfordret Klaus Mueller, leder av den føderale reguleringsmyndigheten forbrukere til å redusere forbruket og sette av penger.

I et intervju med Reuters gikk sjefen for de kommunale verkene til Chemnitz, et av de 900 byeide offentlige selskapene som er en stor del av Tysklands energisystem, lenger.

«Vi må hjelpe gjennomsnittlige husholdninger og sette en øvre grense for energikostnader,» sa Roland Warner og advarte om at årlige regninger på 1500 euro kan stige til 4700 euro i oktober. «Hvis vi får sosial uro, vil ikke staten klare å takle det.»

Energiminister Robert Habeck fra de grønne har tidligere avvist oppfordringer om statlige pristak, og sagt at staten ikke fullt ut kan kompensere for økte priser, og at forsøk på å gjøre det vil sende feil signal om behovet for å spare energi.

Så de grønne i Tyskland, som andre steder er pådrivere for priseksplosjonen.

«Det vil komme enda flere enorme prisøkninger,» sier Habeck i et intervju nmed Die Welt.

Også i Østerrike

Østerrike er offer for den samme politikken som Tyskland. I et intervjue med Oe24 sier småbedriftslederen Martin Wimmer at for hans bedrift betyr de nye tariffene en 500% økning av energikostnadene. Og avisa sier i sin kommentar at disse prisøkningene «vil drive folk opp på barrikadene».

På steigan.no har vi også stilt spørsmålet:

Vil vi se et opprør i Tyskland når høsten kommer?

Financial Times skriver 8. juli 2022 at Tyskland rasjonerer varmt vann, dimmer gatelysene og stenger svømmebassenger på grunn av energikrisen.

En studie sier at en full stans i import av gass fra Russland kan komme til å koste Tyskland 12% av landets BNP.

Det har aldri vært så høye energipriser, industrien kjemper for å overleve og forbrukernes regninger blir bare høyere og høyere.

I mange av de store byene i Tyskland er det store selskaper som eier og leier ut boliger, leder av føderasjonen av tyske boligforetak GdW, Axel Gedaschko uttaler:

«Situasjonen er mer enn dramatisk,» og mener at  de høye energiprisene kan sette «Tysklands sosiale fred i stor fare.»

Krise skapt av sjølskadende energipolitikk og sanksjoner mot Russland

Det er ingen naturkatastrofe som driver Tyskland inn i ei energikrise uten moderne sidestykke. Dette er produkt av sjølskading: en meningsløs og destruktiv energipolitikk i form av «det grønne skiftet» og de sanksjonene USAs vasaller er pålagt å gjennomføre overfor Russland.

Forrige artikkelE-poster viser hvorfor CDC endret definisjoner av «vaksine» og «vaksinert»
Neste artikkelDen nye kalde krigen deler verden i to motstridende økonomiske systemer