Støtte ekstremisme med våpen ute – bekjempe ekstremisme med ord hjemme

0

Jonas Gahr Støres problematiske forhold til ekstremismen

Av Eva Thomassen.

«Slik vil vi bekjempe ekstremisme og terror»

2022 Regjeringen  Støre – Ekstremismekomite

Ap/Sp-regjeringen har nedsatt en egen ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme, samtidig som en tar vare på sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet. Kommisjonen skal frambringe ny kunnskap om radikalisering og ekstremisme, og også se den kunnskapen som allerede foreligger i sammenheng.

Det var AUF som tok initiativet til en slik kommisjon. Bakgrunnen var at Gjørv-kommisjonen etter 22. juli handlet om den harde beredskapen – som politiressurser og sperring av gater. Men motivasjonen for terrorangrepet, gjerningsmannens oppvekst og hva som ledet til radikalisering, ble holdt utenom.

Kommisjonens mandat er en bred tilnærming til ekstremismefeltet. Målet er å hente ut kunnskap som skal bidra til å forberede landets evnet til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

* Kommisjonen skal se på ulike ideologier, inkludert radikalisering på høyre- og venstresiden, på islamistisk radikalisering og antistatlige strømninger.

* Se på holdninger og handlinger som er egnet til å undergrave demokratiet.

* Beskrive utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt.

* Se på hva som kjennetegner radikaliseringsprosesser.

* Se på personer som ikke selv har evne eller vilje til å begå voldelige handlinger, men som han spille inn i radikalisering av andre.

* Gjennomgå alvorlige, konkrete saker. Disse skal gi grunnlag for anbefaling i hvordan framtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

22. juli 2011 ble vår egen bevegelse offer for et politisk motivert terrorangrep. I etterkant ble det tatt et tydelig oppgjør med handlingene, men ikke i stor nok grad med holdningene. Ord betyr noe, og ekstreme holdninger kan bli til ekstreme handlinger. 

Vi må ha en sterk beredskap for å avverge terror og drap av uskyldige. Men for å bekjempe ekstremisme må vår innsats også rettes mot grobunnen som gir næring til radikalisering. Kampen må tas mot de ekstreme holdningene, vi må sikre at barn får en god og trygg oppvekst, og at vi møter fellesskap tidlig i livet.

Arbeiderpartiet vil prioritere arbeidet mot konspirasjonsteorier og ekstremisme høyt.

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/terrorisme/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-innledning-om-oppnevning-av-ekstremismekommisjonen/id2918195/

2020 Regjeringen Solberg – Ekstremismekomite

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014. Planen favner mange sektorer og tjenester, og den har et særlig fokus på forebygging. Innsatsen retter seg mot alle former for ekstremisme.

Samarbeid på tvers av fagområder og samfunnssektorer er en nøkkelfaktor for å lykkes med arbeidet. Dette gjelder både på nasjonalt og lokalt plan. Mye av det forebyggende arbeidet gjøres lokalt. Det har derfor vært sentralt å løfte frem kommunenes rolle og ansvar på feltet. Et grunnleggende prinsipp har vært å benytte eksisterende strukturer for samarbeid og oppgaveløsning, fremfor å etablere nye.

Handlingsplanen har fem prioriteringsområder:

  1. 1)  Kunnskap og kompetanse,
  2. 2)  Samarbeid og koordinering,
  3. 3)  Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og

bidra til reintegrering,

  • 4)  Forebygge radikalisering og rekruttering

gjennom internett og

  • 5)  Internasjonalt samarbeid.

Disse har ligget fast siden 2014.

https://www.regjeringen.no/contentassets/a7b49e7bffae4130a8ab9d6c2036596a/handlingsplan-mot-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme-2020-web.pdf

Våpen ute «Feil hender» Våpen til islamister i Syria

Støre 2012 «Frykter al-Qaida»

Han utelukker ikke at enkelte land som ønsker å gi opprørerne våpen, allerede har gjort ord til handling. Støre håper imidlertid fortsatt på en FN-resolusjon mot Syria i Sikkerhetsrådet, slik at verdenssamfunnet kan stå samlet.

USAs fremste argument for ikke å sende inn våpenforsyninger til dem som nå forsvarer opprørsbydelen, er frykten for at våpnene skal havne i feil hender.

– Vi er kjent med at al-Qaida og andre ekstremister forsøker å utnytte situasjonen som er forårsaket av Assads brutale angrep på opposisjonen, sier talsmann for president Barack Obama, Jay Carney.

Al-Qaidas leder Ayman al-Zawahri gikk nylig ut med en støtteerklæring til opprørerne i Syria, og Carney mener at terrornettverket nå forsøker å framstille seg selv som en støttespiller for dem som krever økt frihet og demokrati i regionen.

https://www.nrk.no/urix/_-ikke-lett-a-si-nei-til-vapen-1.8016712

Var Al-Qaida og IS «feil hender»

STYRTE VÅPENSTRØM: Det amerikanske konsulatet i Benghazi, som ble angrepet i september 2012, skal ha hatt som eneste oppgave å skjule våpenstrømmen som USA styrte inn til opprørerne i Syria. Operasjonen ble omtalt i et hemmelig tillegg i rapporten om konsulatangrepet. 

Amerikansk etterretning har i flere år forsynt syriske opprørere med våpen. Noen av våpnene har kommet fra Libya. Våpenleveransene ble holdt skjult for den amerikanske Kongressen.

Ifølge den prisbelønte amerikanske gravejournalisten Seymour Hersh startet våpenforsendelsene fra Libya opp i begynnelsen av 2012.

Sto Konsulatets eneste oppgave var å dekke over våpenforsendelsene, forteller en amerikansk etterretningskilde til Hersh.

Hemmelig avtale

Den amerikanske granskingsrapporten som ble laget etter Benghazi-angrepet, inneholdt et hittil ukjent tillegg, skriver Hersh i siste utgave av tidsskriftet London Review of Books.

Mengder med våpen fra Muammar Gaddafis gamle hær ble kjøpt opp og smuglet til syriske opprørere. Operasjonen ble drevet fra det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya.

Det hittil ukjente tillegget omtaler en hemmelig avtale som ble inngått mellom USA og Tyrkia på begynnelsen av 2012.

Avtalen beskriver hvordan syriske opprørere skulle forsynes med libyske våpen. Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar betalte, mens CIA og britiske MI6 i fellesskap sørget for at våpenlastene fant veien nordover.

Flere stråselskap ble opprettet, og tidligere amerikanske soldater ble ansatt for å ta seg av forsendelsene. Operasjonen ble ikke lagt fram for Kongressen, slik amerikansk lov krever.

CIA omgikk loven ved å klassifisere operasjonen som et samarbeid med britene, skriver Hersh.

– Intensiteten og hyppigheten tyder på en godt planlagt og koordinert hemmelig militær logistikk-operasjon, konstaterte Hugh Griffiths ved Stockholm International Peace research Institute (SIPRI)

Via Tyrkia

Ifølge The New York Times fraktes våpenlaster til de syriske opprørerne først til Esenboga-flyplassen utenfor Ankara med militære transportfly fra Qatar, Saudi-Arabia og Jordan, for deretter å bli kjørt landeveien over grensa til Syria.

Ifølge Hersh fikk britisk etterretning tilgang på prøver fra Ghouta, som viste at kjemikaliene ikke kom fra president Bashar al-Assads arsenal. Hans kilder mener opprørerne sto bak angrepet, med god støtte fra Tyrkia.

Russiske kilder bekrefter overfor The Independent at kjemikaliene i Ghouta hadde russisk opprinnelse og at de kunne spores tilbake til gamle leveranser til Libya, ikke til Syria.

Samarbeidet Stoltenberg med al-Qaida i Libya og Syria i 2011?

https://www.nettavisen.no/nyheter/avslorte-usas-hemmelige-vapenstrom-til-syria/s/12-95-5240534

Daværende Stoltenberg og utenriksminister Støre må ha hatt kjennskap til at angrepet på Libya var nødvendig for å styrte regimet i Damaskus. Stoltenberg må ha visst at ved å bombe Libya samarbeidet han med opprørsgrupper støttet av CIA. Opprørsgrupper tilknyttet Al-Qaida som sammen med våpen, skulle overføres fra Libya til Syria. I motsatt fall kunne de umulig ha støttet invasjonen av Libya dersom de visste at opprørene og våpnene skulle brukes i Syria.

USA Today News 2017

Sofistikerte våpen det amerikanske militæret i hemmelighet ga syriske opprørere falt raskt i hendene på Den islamske staten, avslørte en studie som ble offentliggjort torsdag.

Rapporten sa at den islamske statens besittelse av disse våpnene fortsatt er en trussel mot den USA-ledede koalisjonen som fortsatt opererer mot terrorgruppen i Irak og Syria.

CIA nektet å kommentere rapporten.

Funnene fremhever risikoen ved å introdusere våpen i en borgerkrig, hvor det er vanskelig å spore våpnene eller kontrollere hvordan de til slutt brukes.

Det skjulte amerikanske våpenprogrammet var designet for å presse Assad og forhindre ekstremister i å få overtaket i borgerkrigen. «Vi hadde ikke mange valg på den tiden,» sa Andrew Tabler, analytiker ved Washington Institute for Near East Policy. «Det var den beste måten å håndtere situasjonen på.»

Mange opprørere støttet av USA ble overkjørt av ekstremister som ISIS, som vokste i makt.

De fleste av våpnene som i hemmelighet ble sendt til fraksjoner i Syria ble kjøpt av USA og Saudi-Arabia fra våpen produsert i Øst-Europa. Den amerikanske regjeringen inngår kontrakter med private selskaper som foretar de utenlandske kjøpene.

Det er nødvendig fordi de fleste militante i Irak og Syria bruker AK-47 og rakettdrevne granater laget i tidligere sovjetblokkland eller Kina. Disse våpnene er ikke kompatible med de fleste amerikansk-produserte ammunisjon og andre forsyninger.

Rapporten sa at måten den amerikanske regjeringen kjøpte våpnene på reiste bekymringsfulle bekymringer for å kontrollere våpensalget.

Rapporten fant ingen bevis på at SDF-våpen falt i ISIS sine hender, slik tilfellet var med anti-Assad-opprørere. Pentagon har sagt at de følger nøye med våpen de gir til SDF.

Det er merkelig? Det betyr at USA hadde kontroll med våpnene. Det finnes det nok av beviser på i områder der den syriske hæren frigjør fra IS. Der flyter av våpen. USA bevæpnet IS samtidig som de sa de «bekjemper» IS. Løgnen skal legitimere USAs okkupasjon av Syria. Støttet av alle norske regjeringer siden 2011.

Bruk og kast

I dag sitter det titusenvis av IS-damer med barn internert i leire nordøst i Syria. I fengsler i området holdes titusenvis av IS-terrorister. Som kurderne har fått i oppdrag å passe på. Nå kastes og kurderne under bussen av USA.

https://eu.usatoday.com/story/news/world/2017/12/14/u-s-bought-weapons-syrian-rebels-and-some-wound-up-hands-isis-terrorists/949209001/

Rapport fra Conflict Armament Research

Ord hjemme

Hykleriet. Her hjemme setter regjeringene ned ekstremismekomiteer som skal bekjempe de samme som man bevæpner ute. Dersom politikerne er redd for ekstremisme fra islamister i Syria hadde de hentet hjem kvinner og barna deres fra interneringsleirene i Syria. I de leirene oppholder det seg barn som er født inn i dette kalifatet. De har ingen referanser til et annet liv. De er gjennom- hjernevasket og det er umulig å rehabilitere så skadde barn etter så lang tid i et univers av indoktrinering og hjernevasking. De lærer å hate vesten- og de har lært å bruke våpen. Akkurat som barna i Ukraina som lærer å hate russere og lærer å bruke våpen i egne leirskoler.

Våpen til nazister i Ukraina

«Feil hender» Er nazigrupper “feil hender»?

Amerikansk etterretning vet ikke hvor våpnene havner vi vet imidlertid at nazigrupper i Ukraina ahr våpen og det er en del av disse gruppene som er mest aktive i krigen mot Russland. I områder der sivilbefolkningen blir rammet

USA frykter at våpnene havner i feil hender: – De forsvinner i et enormt sort hull i Ukraina

Hva skjer egentlig med våpnene som blir sendt som bistand til Ukraina? Vi vet ikke, innrømmer amerikansk etterretning.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/04/20/195840708/usa-frykter-at-vapnene-havner-i-feil-hender-de-forsvinner-i-et-enormt-sort-hull-i-ukraina

Vestlige land fortsetter å forsyne Ukraina med våpen, men frykten er at de kan havne i feil hender. En høyt plassert forsvarstjenestemann innrømmer overfor CNN at det alltid er en risiko for at våpnene over tid kan ende hos andre militære grupper.

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/usa-vet-nesten-ingenting-om-hvor-vapenhjelp-til-ukraina-havner/s/12-95-3424267306

Washington (CNN)

USA har få måter å spore den betydelige forsyningen av anti-tank, luftvern og andre våpen de har sendt over grensen til Ukraina, sier kilder til CNN, en blindsone som i stor grad skyldes mangelen på amerikanske støvler på bakken i landet — og den enkle portabiliteten til mange av de mindre systemene som nå strømmer over grensen.

Det er en bevisst risiko Biden-administrasjonen er villig til å ta.

På kort sikt ser USA at overføring av utstyr til en verdi av hundrevis av millioner dollar er avgjørende for ukrainernes evne til å holde tilbake Moskvas invasjon. En høytstående forsvarstjenestemann sa tirsdag at det er «absolutt den største nylige forsyningen til et partnerland i en konflikt.» Men risikoen, sier både nåværende amerikanske tjenestemenn og forsvarsanalytikere, er at på lang sikt kan noen av disse våpnene havne i hendene på andre militærer og militser som USA ikke hadde til hensikt å bevæpne. (sikker på det?)

https://www.france24.com/en/live-news/20220517-experts-warn-arms-for-ukraine-could-end-up-in-wrong-hands

Land som “donerer” våpen og utstyr til Ukraina

Australia, Belgium, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, the UK and the US.

Våpen donert pr. April

https://edition.cnn.com/2022/04/13/politics/us-weapons-ukraine-war/index.html

I følge rapport befinner seg mellom 2-6 millioner uregisterte våpen i Ukraina og 1,2 millioner registerte våpen

https://freedomhouse.org/country/ukraine/freedom-world/2022?fbclid=IwAR0sFT5J2oZc3W2yKZiWdxxa5-s1iumBh8y4jfuKR3hVtCO_iNe3NXvjwUo

Nazi grupper – Anders Behring Breivik og Joacim Furholm

The “Hardcore” Russian Neo-Nazi Group That Calls Ukraine Home

Wotanjugend

Dyrker blant annet Anders Behring Breivik som en helt. Vi i Norge er godt kjent med han og ikke minst AUF.

De dyrker en nynazisme som er så åpenlyst, inkludert åpenlyst glorifisering av Hitler, at selv lederen innrømmer at det er for «hardcore» for det offentlige rom.

Wotanjugend, som grunnleggeren beskrev i 2016 som et nettbasert «miniuniversitet for tilhengere av høyreorientert ideologi», har berømmet høyreekstreme terrorister som Timothy McVeigh og Anders Breivik som «helter». Nettstedet deres deler russiskspråklige oversettelser og artikler; offline organiserer de nynazistiske konserter, arrangerer klasser om «raseteori», gir skytevåpentreningsøkter og arrangerer til og med private konserter med svært subtile ledetråder om nynazisme, for eksempel et innrammet bilde av Adolf Hitler flankert av hakekors i et levende lys alter.

Wotanjugends terrorist-«helter»

En hel seksjon på Wotanjugends nettsted er dedikert til «helter» – artikler om kjente nazi-epoker og nynazistiske skikkelser, inkludert gjerningsmenn til høyreekstreme terrorhandlinger.

Noen av disse «heltene» inkluderer Oklahoma City bombefly Timothy McVeigh; Wotanjugend kalte ham en «ensom helt» og delte en artikkel som berømmet ham på årsdagen for henrettelsene hans for terrorhandlingen i 1995. Den grafiske Wotanjugend delt av McVeigh inneholdt «liv» og «død» runene som tidligere ble brukt av SS.

Anders Breivik, gjerningsmannen for terrorangrepene i Norge i 2011, er en annen «helt» for Wotanjugend, som de kalte «den siste viking i nordhavet». Nettstedet deres inneholder til og med en oversettelsesdel av den ravende talen Breivik holdt under rettssaken hans i 2012. Wotanjugend skrev også at den amerikanske nynazisten David Lane, som ble dømt til 190 års fengsel for en rekke forbrytelser som inkluderte deltagelse i drapet av en jødisk talkradiovert, var «en helt i vår tid». Lane var forfatteren av «14 ord», et vanlig hvitt overherredømme og nynazistisk slagord.

En annen «helt», som tidligere nevnt, er Christchurch-skytteren. I et innlegg etter angrepene kalte Wotanjugend skytteren en «ekte viking», en «hevngjerrig viking som definitivt har fortjent sin plass i Valhalla

They’re devoted to a brand of neo-Nazism so blatant, including openly glorifying Hitler, that even its leader admits is too “hardcore” for the public space. 

Wotanjugend, which its founder described in 2016 as an online “mini-university for supporters of right-wing ideology,” has praised far-right terrorists like Timothy McVeigh and Anders Breivik as “heroes.” Their website shares Russian-language translations and articles; offline they organize neo-Nazi concerts, host classes on “racial theory,” give firearms training sessions and even put on private concerts with a very subtle clues of neo-Nazism, such as a framed picture of Adolf Hitler flanked by swastikas on a candlelit altar.

Manifestet Behring Breivik skrev er oversatt og brukes.

Statsborgerskap

Russiske nynazister som oppholder seg i Ukraina og har kjempet mot den russiske befolkningen og andre minoriteter; noen helt tilbake til 2014 og anser Ukraina som «sitt hjem» nærmest krever ukrainsk statsborgerskap. De vet de ikke kan reise tilbake til Russland. De føler også at de gjør en innsats som beskyttere av Ukraina og den «hvite rasen». Noe av motivasjonen for å inneha et ukrainsk statsborgerskap er å kunne benytte dette ved reiser i Europa. De har satt sin lit til president Zelensky at han skal vedta en lov som gir utenlandske nazister ukrainsk statsborgerskap. Usikker på pr. 2022 om denne loven er vedtatt, men i juli 2019 i et dekret ga Zelensky statsborgerskap til utenlandske nazister.  Han begrunner det med at de får ukrainsk statsborgerskap for å ha kjempet for Ukrainas uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet. Det han ikke nevner er at disse har kjempet mot den russiske befolkningen i Donbass. Sammen med blant annet Azov-bataljonen.

Men Levkin og andre russiske høyreekstreme, nynazistiske skikkelser i Ukraina har et felles, nøkkelmål: å få ukrainsk statsborgerskap. Azov-bevegelsen har lenge protestert og presset på for at Ukrainas lover skal endres for å gjøre det lettere å gi statsborgerskap til utlendinger som kom til Ukraina for å forsvare seg mot russiske og russisk-ledede styrker i landets øst. Det er selvfølgelig sant at et mindretall av utlendinger som kom for å kjempe for Ukraina i 2014-15 var høyreekstremister eller nynazister; Ikke desto mindre har det vært Azov som har presset spørsmålet om statsborgerskap mest offentlig og direkte.

Mange av disse utenlandske ekstremistene, som Levkin, var nynazister som kom og meldte seg på for å kjempe i ytre høyrestyrker som Azov-bataljonen, og har oppholdt seg i Ukraina siden. Personer som Levkin og andre fra Russland, hevder de, kan ikke reise hjem på grunn av å være «etterlyst av politiske grunner», med Levkins ord. Ukrainsk statsborgerskap ville gjøre mer enn bare å gjøre det lettere for russiske «eksil» nynazister å bli i Ukraina – det ville også gi dem visumfri tilgang til EU for besøk på opptil 90 dager.

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/09/04/the-hardcore-russian-neo-nazi-group-that-calls-ukraine-home/

Volodymyr Zelenskyy awarded Ukrainian citizenship to nine other foreigners who defended our state

18 July 2019 – 13:44 

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy signed a Decree on awarding citizenship to individuals who participated in the protection of Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence.

The Head of State assured that he would continue to award Ukrainian citizenship to those who have merits to Ukraine.

https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-nadav-gromadyanstvo-ukrayini-she-devyato-56521

Nordmannen Joacim Furholm er også en sentral figur i nazimilijøet i Ukraina. Han har uttalt at hans mål er å begå terror mot den norske regjeringen. Altså samme mål som ABB.

Han er del av et stort internasjonalt nettverk.

Det hevdes at han ble kastet ut av Ukraina mulig etter tips fra norske offiserer i landet…Vi har tidligere dokumentert at norske militære omgås blant annet nazi gruppa Azov-bataljonen.

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/02/15/defend-the-white-race-american-extremists-being-co-opted-by-ukraines-far-right/

YouTube player

Norsk støtte til fascister i Ukraina 2015

Bevegelsen Jarosj leder, Pravij Sektor, blir av kritikere karakterisert som fascistisk og har sin egen hær. Jarosj selv har forkastet fredsavtalen i Minsk.

Minsk-pakken forplikter Ukraina til å ta kontroll over og avvæpne ulovlige væpnede grupperinger, skriver imidlertid statssekretær Bård Glad Pedersen. 

I virkeligheten er militsstyrken altså ikke blitt avvæpnet slik statssekretæren omtaler fredsavtalen som ble inngått i Hviterusslands hovedstad Minsk.

Den er fortsatt bevæpnet, men nå blitt samordnet med regjeringsstyrkene.

Jarosj skal fortsatt ha kommandoen over sin uavhengige divisjon i de forente styrkene, skriver KyivPost.

Norge: Viktig at høyreekstrem militsleder er tatt inn i Ukrainas forsvar

Ord hjemme «Demokrati»

Støre omtaler Ukraina som et land som har de samme «demokratiske verdiene» som oss. Derfor er det viktig å støtte Ukraina med våpen. De kjemper en kamp for frihet på vegne av oss alle.

Hvordan det i det hele tatt er mulig å snakke om demokrati i Ukraina? Ukraina er det mest korrupte landet i Europa og en av de mest korrupte landene i verden. Zelensky har nå forbudt alle partier. Selv de med sete i Rada/parlamentet. Han har forbudt alle medier, bortsett fra ett- som han selv har kontroll over. Zelensky gir statsborgerskap til nazister og støtter rene nazigrupper, gjør nazister til helter av Ukraina.

Han opptrer som verre enn en diktator overfor Parlamentet. Han skifter ut ministere uten å informere Parlamentet.

Den ugjennomsiktige utnevnelsen av ministre og deres eventuelle oppsigelser får alle til å lure på hvorfor de ble ansatt i utgangspunktet.

Etter hvert som mer tvilsomme karakterer passerer gjennom ukrainske departementer, blir det åpenbart at presidenten ikke har en strategi for hvordan han skal styre landet.

https://www.kyivpost.com/article/opinion/editorial/editorial-useless-officials.html

Sanksjoner med TV-kanaler han ikke liker

https://imi.org.ua/en/news/zelensky-imposes-five-year-sanctions-against-medvedchuk-s-ally-his-tv-channels-ukrinform-i37425

Selv vestlige medier er nødt til å erkjenne at man kan ikke stole på alt hva Zelensky sier.

Jeg en «konspirasjonsteoretiker»?

Les: Å krenke et fredsparti

Et av punktene i den nye ekstremismemanualen er at Støre skal bekjempe konspirasjonsteorier og ekstremisme. «Se på holdninger og handlinger som er egnet til å undergrave demokratiet». «Antistatlige strømninger» er del av kommisjons jobb å ta en titt på.

Siden jeg er en konspirasjonsteoretiker etter Støres definisjon tar jeg meg den frihet å fortelle Støre: 

Du lyver og du vet det. Du vet at Ukraina ikke er et demokrati. Du vet at våpnene du sender går til nazister. Du vet at krigen er en proxykrig mellom Russland og USA på ukrainsk jord. Du vet at krigen verken handler om «våre demokratiske verdier» eller om Ukraina. Du har vært med på å ødelegge land før. Alt dette og mye mer gjør du for å tekkes USA. Spør deg selv hvorfor det kun er NATO-land som støtter sanksjonene mot Russland og sender våpen til Ukraina. Du vet det, men fortell oss det. Vi stoler på lederne våre. Bør vi det, Støre?

AUF

Ved å forlede de unge i AUF til å tro at ved å la dem få en kommisjon som allerede finnes så gir du dem en verktøykasse som er tom for dine handlinger. Verktøykassa er kun full av tomme ord. Arbeiderpartiet sviktet AUF da statsminister og leder i Arbeiderpartiet slapp 588 bomber over Libya samme år som ABB begikk grusom terror mot AUF. Den invasjonen støttet du Støre. Stoltenberg ville sågar gjort det om igjen. Arbeiderpartiet sviktet AUF da Stoltenberg ble leder av NATO. For det er merkelig at ingen i AUF opponerer mot den utenrikspolitikken du og dine fører. Hva kan det skyldes? Kan det skyldes at handlingene kamufleres med sosialdemokratiske floskler? At NATO er en defensiv allianse? At uskyldige må ofres på «demokratiets, menneskerettighetens og frihetens» alter?

Mitt råd til AUF: Begynn med å se på den ekstremismen som finnes i Arbeiderpartiet. For det er ikke bare dere som blir forledet. Vi blir det alle sammen.

Løgn er å undergrave demokratiet. Krigsforbrytelser er straffbart i et demokrati.

Forrige artikkelVindturbiner ved Hästkullen i Sverige har kollapset
Neste artikkelBitter og hard streikekamp i tyske havner