Samarbeidet Stoltenberg med al-Qaida i Libya og Syria i 2011?

0
Stoltenberg visits Obama at the White House 21/10/2011. Gadaffi was liquidated the day before 20/10/2011 in Libya.

Av Eva Thomassen.

Obama og Hillary Clinton samarbeidet med al-Qaida i Libya og Syria. Stoltenberg kunne ikke foreta seg noe uten i samarbeid med Obama. Når man utfører et oppdrag for USA så gjør man det USA sier du skal gjøre. Stoltenberg utførte oppdraget. Å samarbeide med al-Qaida. Mål: Styrte 2 regimer USA ikke liker lederne i.

Hemmeligstemplede dokumenter beviser akkurat dette samarbeidet.

Judicial Watch, Inc. er en “gravende” amerikansk stiftelse som bruker åpne kilder ved bruk av rettsapparat i saker som er klausulerte, men hvor amerikanske lover kan gi deg innsyn gjennom rettssaker. I denne saken har det vært prosedyren for å få tilgang til disse sjokkerende dokumentene om Obama og Hillary Clintons samarbeid med al-Qaida i Libya og i Syria som del av regimeskiftekrigen med det samme målet som i Libya.

Dokumentene ble frigitt som svar på en rettskjennelse i samsvar med et søksmål 15. mai 2014, Freedom of Information Act (FOIA) anlagt mot både DOD og utenriksdepartementet for å søke kommunikasjon mellom de to byråene og kongresslederne «om saker relatert til aktiviteter til ethvert byrå eller avdeling av den amerikanske regjeringen ved Special Mission Compound og/eller klassifisert anneks i Benghazi” (Judicial Watch v US Department of Defense og US Department of State (nr. 1:14-cv-00812)).

Disse dokumentene peker også på sammenhengen mellom kollapsen i Libya og ISIS-krigen – og bekrefter at USA visste bemerkelsesverdige detaljer om overføring av våpen fra Benghazi til syriske jihadister, sa Tom Fitton, Judicial Watch-president. «Disse dokumentene viser at Benghazi-tildekningen har pågått i årevis og bare løser seg opp gjennom våre uavhengige søksmål.

I denne videoen omtales de hemmeligstemplede dokumentene Judicial Watch Washington DC har fått tak i fra Department of Defence.

Libya

Våpen fra de tidligere militærlagrene i Libya ble sendt fra havnen i Benghazi, Libya, til havnen i Banias og havnen i Borj Islam, Syria. Våpnene som ble sendt i slutten av august 2012 var snikskytterrifler, RPG-er og 125 mm og 155 mm haubitsmissiler.

I de umiddelbare kjølvannene av, og etter usikkerheten forårsaket av, ((Qaddafi))-regimets fall i oktober 2011 og frem til begynnelsen av september 2012, ble våpen fra de tidligere Libya militærlagrene i Benghazi, Libya, sendt fra havnen i Benghazi, Libya, til havnene i Banias og havnen i Borj Islam, Syria. De syriske havnene ble valgt på grunn av den lille mengden godstrafikk som passerte disse to havnene. Skipene som ble brukt til å transportere våpnene var mellomstore og kunne inneholde 10 eller færre fraktcontainere med last.

Hele dokumentet her.

Irak

En annen DIA-rapport, skrevet i august 2012 (samme tidsperiode som USA overvåket våpenstrømmene fra Libya til Syria), sa at opposisjonen i Syria var drevet av al-Qaida og andre ekstremistiske muslimske grupper: «Salafister, Det muslimske brorskapet, og AQI er de viktigste kreftene som driver opprøret i Syria.» Den voksende sekteriske retningen av krigen ble spådd å få alvorlige konsekvenser for Irak, som inkluderte den «alvorlige faren» for fremveksten av ISIS:

Forverringen av situasjonen har alvorlige konsekvenser for den irakiske situasjonen og er som følger:

Dette skaper den ideelle atmosfæren for AQI [al Qaida Irak] å vende tilbake til sine gamle lommer i Mosul og Ramadi, og vil gi et fornyet momentum under antagelsen om å forene jihad blant sunnimuslimene i Irak og Syria, og resten av sunniene i Den arabiske verden mot det den anser som fiender. ISI kan også erklære en islamsk stat gjennom sin forening med andre terrororganisasjoner i Irak og Syria, noe som vil skape alvorlig fare med hensyn til å forene Irak og beskyttelse av dets territorium.

Allerede i 2012 spådde amerikansk etterretning etableringen av IS.

Men, i stedet for å erklære gruppa som en fiende viser rapporten at IS ble brukt som et strategisk redskap.

Dokumentene viser at det var ønskelig med en islamsk stat øst i Syria som både kunne isolere det syriske regimet og legitimere vestens politikk i regionen.

Den såkalt «moderate» opposisjonen i Free Syrian Army (FSA) var ikke annet enn et varemerke for vestens edle motiver for invasjonen av Syria. FSA fantes ikke, kun navnet. Alle de væpnede gruppene i Syria var al-Qaida-tilknyttet.

Link til hele dokumentet her.

2014: IS lykkes ikke i å styrte Assad-regimet eller gjøre en «Gaddafi» ut av han.

Derfor invaderte USA, NATO, Norge og 70 land i en amerikansk-ledet koalisjon Syria med egne militære styrker i 2014. Hvorfor? For å gjøre det IS ikke klart å få utført. Å styrte Assad.

En amerikansk-ledet koalisjon av 70 land invaderte Syria i 2014,  for som de sa å bekjempe IS. De invaderte et land for å bekjempe en terrorgruppe som drev med terror mot folket som bodde i landet. Men, disse 70 landene ville Ikke samarbeide med folket som ble rammet av den verste terroren verden har sett. Disse 70 landene ville ikke samarbeide med den syriske hæren eller syriske myndigheter om felles fiende i landet de hadde invadert. I stedet lot de IS begå terror mot det syriske folket og drap på 150 000 soldater i den syriske hæren. Altså USA og allierte samarbeider med IS mot det folket de hevder de vil beskytte. 70 land har ikke i løpet av 7 år klart å nedkjempe IS. Det ser heller ikke ut til å haste. IS er garantisten for internasjonal aksept for videre okkupasjon av Syria og derfor Irak.

Norge har fortsatt militære styrker i Syria og i Irak. Begrunnelse? IS

2020: Hvordan forklarer krigsforbrytere egne krigsforbrytelser?

Tidligere statsminister og nåværende NATO sjef Stoltenberg sa om Libya ved 10 års markeringen i 2020 for invasjonen av Libya at han:

 Jeg er veldig trygg på vurderingene vi gjorde da, og jeg mener det samme i dag. Han ville ha invadert og bombet Libya igjen.

Jens Stoltenberg

Les: Stoltenberg ville ha bombet Libya igjen

Tidligere statsminister Erna Solberg sa i 2020 i anledning markeringen av 10 år for krigen mot Syria. Landet hun og Stoltenberg før henne, har vært med på å ødelegge gjennom samtlige av disse 10 årene.

Gjennom terror-gruppen ISILs  fotfeste i Syria og Irak har verden blitt minnet på hva som kan skje når land går mot oppløsning. Grusomme overgrep ble begått mot lokalbefolkningen. 

Les: From Norway with love – juni 2021

Det er  ingen naturlov at IS dukker opp i «land som går mot oppløsning». Før USA invaderte Libya, Afghanistan, Irak og Syria fantes ikke IS i disse landene. Ikke var landene i ferd med å gå  mot oppløsning. Statene gikk først i oppløsning etter USA med velvillig hjelp fra Norge, selv sørget for å bombe dem til ruiner og gjort landene til islamistiske terrorstater.

Det vi kan lese her er bare en liten brikke i denne råtne krigen mot Syria. Som vår regjering er aktiv deltaker i.

Forrige artikkelMens vi venter på resultatene fra Glasgow
Neste artikkelI Latvia nektes parlamentsmedlemmer å delta hvis de ikke er vaksinert