Krisetid og manglende gode beredskapsplaner

0

Hvordan kan vi møte de utfordringene vi står overfor? En mulighet er å etablere individuelle og lokale sjølbergingssystemer og styrke fellesskapsnettverk.

Av Romy Rohmann.

(Fra Global Freedom movement.)

Vi står oppi ei tid preget av mange kriser, og den største og grunnleggende er det økonomiske krisa.

De andre krisene vi opplever er nært knytta sammen med denne, noen som en klar følge og noen som framprovosert og ønsket. Som Naomi Klein forklarer i sin bok Sjokkdoktrinen benytter finanseliten enhver mulighet de har til å føre interessekamp/klassekamp for å styrke deres makt. Pandemien, lockdownpolitikken, overføringer av kapital fra stat til private aktører var en slik mulighet, det grønne skiftet og energikrisa er en slik mulighet og krigen i Europa en slik mulighet. Dette er svært godt forklart i denne videoen.

Den økonomiske krisa har mulighet til å forskyve verdens maktbalanse, og det er ikke i finanseliten interessert i da, deres frie tilgang til det globale markedet kan bli begrenset. M. Hudson skriver om  motstridende sfærer med uforenlige økonomiske filosofi her

Den nye kalde krigen deler verden i to motstridende økonomiske systemer

Hele hans foredrag ved Global University i Kina 11.juli  2022 The End of Western Civilization kan leses her.

Jeg har tidligere skrevet om matkrisa og våre myndighetens tilsynelatende manglende planer for å møte denne. Sjølsagt har de planer, denne krisa er også en mulighet. Vi ser det i Nederland vi ser hva slags planer de har. WEF har avslørt planer om å kjøpe opp land etterlatt av nederlandske bønder som blir satt ut av drift av den globale eliten, og med god hjelp av Statsminister Mark Rutte som er en av WEFs Young Global-ledere og har lovet å hjelpe til med å innlede ‘The Great Reset’, forstår vi hvorfor denne «grønne» omlegginga av nederlandsk landbruk kom på dagorden.

Vi må ikke tro at myndighetens manglende planer betyr at de ikke har planer, de har planer og de er åpne, lett tilgjengelige og kan leses av alle, og det er ikke få av våre ledere som har gått i skole hos Klaus Schwab, dette er også lett tilgjengelig. 

Det som er underlig er at ikke venstresida, bevegelser som solidariserer seg med de som blir rammet av denne politikken og vil bli rammet av disse planene, har noen plan? Vi ser allerede opprør rundt i verden, på Sri Lanka, Nederland, Italia og det kommer til å komme opprør mange steder framover mot at vanlige folk får forverret sine levekår og må bære konsekvensene av de mektiges klassekamp.

Vi i Norge har høy grad av tillit til at myndighetene stiller opp og hjelper oss når ei krise oppstår. Jeg har tidligere skrevet om hvor mangelfulle disse kriseplanene er og sjøl om Norge som en del av WEF og dermed tydeligvis støtter seg på planen skissert i The Great Reset er ikke de særlig oppløftende for oss vanlige folk.

Det finansielle systemet og matforsyningen er to sentrale eksempler der det ser ut til å finne sted en bevisst dekonstruksjon, og argumentasjonen er at fordi systemene ikke lenger fungerer, må de «bygges opp på nytt» og dette nye systemet, som går under betegnelsen  The Great Reset , er en type slavesystem som vil gjøre at vi, vanlige folk vil bli tildelt ressurser som mat og energi basert på lydighetskriterier.

Vi må sjølsagt jobbe på mange plan, også for å kunne være litt mer uavhengige, husk: ingen har makt dersom ingen adlyder- Become ungovernable. Det vi mye vi kan gjøre både som enkeltmennesker og i grupper.

To strategier som kan styrke den individuelle og lokale motstandskraften mot påkjenningene vi står overfor, er etableringen av lokale sjølbergingssystemer og styrking av fellesskapsnettverk.

Ved å bygge et sterkt lokalt sjølbergingssystem reduserer du matusikkerheten, og ved å bygge et fellesskapsnettverk av spesialister reduserer du effektene av et smuldrende finanssystem ettersom du ganske enkelt kan bytte varer og tjenester.

Sosialt samhold gir også mange psykologiske fordeler.  Lokale sjølbergingssystemer og fellesskapsnettverk reduserer også enkeltpersoners avhengighet av statlige utdelinger, og i forlengelsen er det mindre sannsynlig at de blir tvunget inn i disse nye Great Reset-slavesystemene.

Hvordan etablerer man lokale sjølbergingssystemer og fellesskapsnettverk?

Da må vi lytte til og lære av bønder, fiskere, jegere, preppere og småbrukere og de som er sjølforsynt i eget og i andre land og de eldre vi har rundt oss som har erfaring med dette. Vi må dyrke overalt hvor det er mulig, anskaffe husdyr, lære oss å høste i naturen, lære oss hvordan preservere mat, skaffe oss alternative energikilder. Vi må også øke kompetansen vår på mange områder som har gått i glemmeboka for mange. Det fine er at det fortsatt er mange som kan og det er mange som vil lære bort.

Søker du på sjølberging på nett vil du finne alt fra bøker til nettsteder med tips for alle slags folk slik at du kan komme i gang. Og det viktigste er at du kommer i gang om ikke annet enn litt, da kan jeg love deg at du blir engasjert og gjerne vil lære og gjøre mer.

Men alle må ikke gjøre alt, kompetanse kan deles, varer og tjenester kan byttes, enten direkte eller med gangbar mynt.  Derfor er det viktig å danne fellesskapsnettverk. Har du noe nødvendig og nyttig å tilby vil du være velkommen inn i fellesskapet. Det kan også hende du vil få en oppvåking når det kommer til ditt syn på nyttig kompetanse. Mange steder finnes det lokale bytteringer for varer og tjenester.

Det har også vært prøvd ut egen KV (Komplementær valuta) for slike nettverk. Når økonomien er i dårlig forfatning, har innføringen av komplementær valuta (KV) i lokalsamfunnet vært en suksess for individet og lokal­samfunnet, både økonomisk og sosialt. KV komplementerer, ikke erstatter, den nasjonale valutaen, mer om KV kan du lese her.

Reko-ringene som er lokalorganisert, er et slikt nettverk hvor du kan handle direkte fra produsent eller selge egenprodusert i ditt nærområde.

Slike fellesskapsløsninger er jo det som er utgangspunktet og grunnlaget for enhver samfunnsorganisering.  Hva når våre myndigheter planlegger for samfunn som vi ser ikke tar vare på oss, da er det kanskje på tide å tenke og planlegge for en annen måte å organisere samfunnet på.

Forrige artikkelEr vi i Norge med på å finansiere pedofili i såkalte opprørskontrollerte områder i Syria?
Neste artikkelDen russiske kapitalismen