– Krav om fullstendig åpenhet om de alvorlige farene ved mRNA-produktene som er i bruk

0

Children’s Health Defense Europe har sendt ut en hasteappell til helsemyndigheter i alle land og spesielt EU og Italia. I appellen heter det blant annet:

Mangelen på åpenhet fra nasjonale og EU-myndigheter i deres autorisasjoner av mRNA-produktene setter hele befolkninga, nå også barna, i alvorlig fare. For å gjenopprette åpenheten, sender CHD Europe en omfattende Freedom of Information Act-forespørsel.

Den italienske advokaten Dr. Renate Holzeisen og Children’s Health Defense Europe har sendt inn denne FOIA-forespørselen 22. juli 2022 til EU, EMA og Europakommisjonen, samt de tre italienske myndighetene som er ansvarlige for grunnleggende folkehelse (det nasjonale helsedepartementet, Istituto Superiore della Sanità og Aifa). Disse myndighetene blir bedt om å frigjøre informasjon om de såkalte mRNA-«vaksinene» mot COVID-19, nemlig Comirnaty fra Pfizer-BioNTech og Spikevax fra Moderna.

Det er plausible og eksperimentelle bevis for at mRNA som finnes i Pfizer/BioNTechs Comirnaty og Modernas Spikevax «vaksiner» kan tilbaketranskriberes til DNA og deretter settes inn i det menneskelige genomet. Slike innsettingshendelser vil forårsake genmutasjoner, som kan føre til kreft og leukemi. Den vitenskapelige uttalelsen vedlagt vår F.O.I.A. viser at revers transkripsjon fra RNA til DNA, etterfulgt av innsetting i cellenes kromosomer, er en mekanisme som har vært kjent i mange tiår. Det må også antas at risikoen for revers transkripsjon, insersjon og mutagenese øker for hver ytterligere innsprøytning. Les den vitenskapelige bevisrapporten her.

Videre, siden det er bevist eksperimentelt at den faktiske naturen og funksjonen til de to stoffene Comirnaty og Spikevax kan føre til en endring av det menneskelige genomet, er det klart at «merkingen» av stoffene har vært feil.

De to mRNA-stoffene har formelt blitt kategorisert som «vaksiner», selv om overveldende data og fakta viser at de ikke oppfyller funksjonen til en vaksine. Feilmerkingen av disse to stoffene som «vaksiner mot infeksjonssykdommer» ekskluderte dem fra regulatorenes formelle definisjon av genterapi, som deretter ble brukt for å rettferdiggjøre utelatelsen av testing for genotoksisitet, kreftfremkallende og mutagenisitet.

Det er klart at disse mRNA COVID-19 «vaksinene» har nøyaktig mekanismen til et genterapilegemiddel, siden det inokulerte mRNA er ment å endre proteinuttrykket til menneskekroppscellene for å produsere piggproteinet. Siden de faktisk ikke har funksjonen til tradisjonelle vaksiner for forebygging av infeksjonssykdommer, burde sikkerhetsstudiene som skal utføres av produsentene i sin helhet vært underlagt de mer restriktive bestemmelsene for avanserte terapiprodukter (som fastsatt i i punkt 10 i reg. EF nr. 1394/2007). Til slutt burde denne mer omfattende dokumentasjonen vært forelagt for evaluering til EMAs komité for avanserte terapier, siden bare denne komiteen garanterer, eller i det minste burde garantere, den spesifikke ekspertisen som er nødvendig for å evaluere stoffer som påvirker cellefysiologien genetisk.

Kommentar

Det har vært stor aktivitet fra såkalte «faktasjekkere» for å tilbakevise påstandene om at mRNA i «vaksinene» kan endre vårt DNA. Dersom de tror på det de skriver, burde de jo ikke ha noen problemer med å støtte ei frigjøring av alle data om dette, slik Childrens’ Health krever.

Forrige artikkelCanada: Justin Trudeau vil tvinge bøndene til å redusere gjødsling med 30 prosent
Neste artikkelLavrov er på Blinkens liste over folk å ringe til