Canada: Justin Trudeau vil tvinge bøndene til å redusere gjødsling med 30 prosent

0
Justin Trudeau, Canada, under en tale i Davos

Også Canada vil tvinge gjennom den politikken som nederlandske bønder protesterer mot.

Avisa Toronto Sun skriver:

Bønder over hele Nederland protesterer mot regler som vil kreve at de reduserer utslippene av nitrogen med 50 % innen 2030. Det er et grep for å redusere utslippene av klimagasser, men også et som kan føre til at de taper penger, får lavere avling eller tvinger noen gårder til å stenge for godt.

I Canada går Trudeau-regjeringa videre med en plan for å redusere utslippene fra gjødsel med 30 % for å bidra til å oppfylle Canadas utslippsmål for klimagasser. For de fleste bønder betyr det å redusere gjødselbruken med 30 %, noe som betyr lavere avling, lavere inntekt for bondefamilier og høyere priser for familier i dagligvarebutikken.

Det finnes gjødsel som har et mindre GHG-fotavtrykk, men de koster mer, øker ikke avlingene på samme måte, og i noen tilfeller fører de til at plast havner i jorda som en del av systemer for langsom frigjøring av gass. Bransjegrupper sier at de ikke ble konsultert før Trudeau-regjeringa vedtok målet om 30 % reduksjon rett ut av løse lufta, og at det ikke har vært noen analyse og ingen modellering overfor bønder eller industrigrupper.

Sjøl om dette fortsatt beskrives som en «frivillig reduksjon», sier de i landbrukssektoren at de ikke føler at regjeringa forstår hvordan ting fungerer. Byråkrater snakker som om bønder over hele linja bruker langt mer gjødsel enn de trenger.

«Jeg bruker bare så mye jeg trenger for å dyrke avlingen,» fortalte en bonde i det sørvestlige Ontario til meg torsdag.

«Du har bare råd til så mye av dette,» sa en annen bonde fra Saskatchewan.

Gjødsel er enten den dyreste innsatsvaren bønder bruker eller en av de dyreste innsatsvarene avhengig av avlingene og omfanget av tiltaket. Det er ingen som ønsker å lykkes som bruker mer enn de trenger, og noen har fortalt at de sannsynligvis burde bruke mer basert på jordanalyse, men at det blir uoverkommelig.

Så kommer den føderale regjeringen, som på den ene sida ønsker at kanadiske landbruksprodukter skal bli en stor eksportvare, men på den andre sida ønsker å innføre regler som vil redusere avkastningen for bøndene og øke kostnadene for forbrukerne.

Moderne industrilandbruk har alvorlige svakheter, men…

Though this be madness, yet there is method in ‘t sier Polonius om Hamlet i akt 2 av Shakespeares stykke Hamlet.

Det er klart at det finnes et gram realitet i det Klaus Schwab-disippel Justin Trudeau hevder at han vil oppnå med den galskapen han trer ned over det canadiske samfunnet. Det finnes alvorlige problemer innen det moderne industrijordbruket. Denne formen for jordbruk er drevet fram av moderne agrobusiness som har lagt vekt på kjemikalier og diesel og tatt lite hensyn til balansen i naturen for å si det forsiktig.

Men å angripe disse problemene med de metodene Trudeau og Rutte i Nederland er som å kurere hodepine med slegge. Å gjøre det slik de gjør vil bare skape sult, fattigdom og nød.

Nederlandske bønder protesterer

Regjeringa i Nederland skader matproduksjonen med vilje for å bidra til «The Great Reset»

Akkurat som Mark Rutte i Nederland er Justin Trudeau en oppdrettskanin fra kaninfarmen til World Economic Forum. Og de tvinger gjennom en politikk som er helt i tråd med Klaus Schwabs The Great Reset.

Nederlandske bønder lider på grunn av Nederland-WEF-samarbeid

Ved å følge anbefalingene fra WEF og gå gjennom den foreslåtte nitrogenpolitikken for å nå målene for klimagassutslipp, vil Nederland måtte kutte antallet husdyr med 30 prosent, noe som vil ramme bøndene hardt i enkelte provinser.

Siden nitrogen er merket som en forurensing, brukes det som et lokkemiddel av WEF for å sette bøndene ut av drift og ta kontroll over matforsyningen. (Relatert:  Prisstigninger på gjødsel fører til skyhøye matvarepriser og global mangel .)

Med den nederlandske regjeringa som følger anbefalingene fra WEF, innser bønder og lastebilsjåfører at globalistene prøver å ta landet deres og kontrollere matforsyninga. Og de som kontrollerer matforsyninga kontrollerer befolkningen fullstendig, sa Michael Yon, en krigskorrespondent for tida på bakken i Nederland for å dekke bondeprotestene.

Freedom Convoy 2.0?

Det er ikke usannsynlig at canadiske bønder vil følge i nederlandske bønders traktorspor og iverksette sin egen versjon av trailersjåførenes Freedom Convoy.

Les om bondeopprør 2022 på steigan.no.

Forrige artikkelApekopper: Den neste tingen å være skremt av
Neste artikkel– Krav om fullstendig åpenhet om de alvorlige farene ved mRNA-produktene som er i bruk