Faktasjekk: Reddet “vaksinen” 20 millioner mennesker?

0

Hvordan kan en “vaksine” som ikke gir immunitet og ikke stopper smitte redde 20 millioner mennesker?

Av Glenn Richard Bergstø.

Fantasi

Det kan den selvsagt ikke, og har ikke gjort det. 

Helsemyndigheter verden over har måtte innrømme at mRNA sprøytene ikke gir immunitet eller hindrer smitte. Det eneste insentiv produsentene og deres helsetopper har igjen er at mRNA sprøytene gir mildere sykdomsforløp. Noe som blir oftere sagt enn bevist. Selv trippel vaksinerte blir smittet og smitter andre. Og faktisk så øker infeksjonsraten i takt med vaksinasjonsraten. Og øker igjen med antall doser. Pfizer sine egne studier viser 30% økt sjanse for smitte etter en dose og at de fleste som ble smittet to ganger var trippel vaksinert.[1] Selv FHI og helsedirektoratet sier at det er mer smitte i de mest vaksinerte land.[2] Og mer smitte gir økt sjanse for alvorlig sykdom eller dødsfall.

Denne nyheten om “20 millioner reddet” som autoritetssoldatene, pfizer-aktivistene og faktasjekkere har spredd den siste uke er ikke mer enn fantasi og bestillingsverk.

Studien heter : “Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study”.[3] Den er skrevet av seks leger fra MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London [4], og finansiert av Schmidt Science Fellowship i partnerskap med Rhodes Trust, WHO, UK Medical Research Council, Gavi-The Vaccine Alliance, Bill & Melinda Gates Foundation, National Institute for Health Research og Community Jameel.

Det er en studiemodell basert på antagelser og egne spesifikke selvdefinerte kriterier. Som f.eks at overdødelighet skyldes covid-19, selvom det var underdødelighet frem til vi startet med mRNA sprøytene, og overdødeligheten startet etter “vaksineringen”.

Den godtroende befolkning

Dr. Claire Craig, Hart Group [5], sier studien “prøver å teste godtroheten til publikum, og hvor langt de kan ta det”.[6]

Dr. Craig og Hart Group har laget et motsvar til denne bestillingsstudien hvor de viser kontrasten mellom fantasi og virkelighet.[7] Motsvaret er kort og enkelt. Ved å sammenligne tre typer tall/statistikk ser vi hvor absurd denne modellen fra MRC Imperial college er.

Bilde 1 viser at dødsfallene steg jevnt etter “vaksinering”, med ingen markant nedgang. (Dødsfallene er med covid, ikke av covid). Den sammenligner med modellen fra MRC Imperial College og demonstrer hvor stort avvik fra kurven det vil tilsvare fra samme tidspunkt, som er starten av vaksineringen.

Bilde 2 viser tall fra Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Ungarn, Kroatia, Slovakia, Slovenia, Moldova og Ukraina. Disse land har markant forskjellige vaksinasjonsrater fra 30 % til 66 %, men det er umulig å forutsi antall covid-dødsfall basert på hvilke land som hadde flere vaksinasjoner. Men ifølge MRC Imperial college skulle de mest vaksinerte vise mindre dødsfall, noe de ikke gjør.

Bilde 3 viser tall fra Sørøst Asia. Disse landene er sterkt vaksinert, og likevel har de med den siste Omicron-bølgen opplevd dødelighet på 300, 400 eller enda mer per million. Dette er samme størrelsesorden som Europa opplevde våren 2020, med den opprinnelige varianten og før vaksinasjon. Påstanden om at vaksinasjoner forhindrer 80%+ av covid-dødsfallene passer ikke med det som skjer i den virkelige verden.

Dr. Craig avslutter med: “Disse modellørene har plukket ut sporadiske små studier av dødelighet hos vaksinerte og uvaksinerte, som har sine egne skjevheter, men som produserer et resultat modellørene liker. Fra disse ekstrapolerer de for å produsere spådommer som ikke har noe forhold til den virkelige verden. Imperials modeller har aldri! blitt bevist å ha rett. Leksjoner ser aldri ut til å bli lært. Forutsetningene Imperial brukte for å lage denne modellen har ingen betydning for den virkelige verden”. 

Finansiering og røde tråder

Hart Group sier legene bak modellen produserer ønsket resultat. Og jeg kaller det et bestillingsverk. Flere og flere mRNA sprøyter må kastes og antall mennesker som er villige til å ta flere doser er synkende. Dette viser at tilliten til covid narrativet blir mindre, og skremselspropagandaen har mindre effekt. Som betyr mindre profitt for både produsentene og div helsemyndigheter. Vaksine er Big Business, og kanskje den største business av dem alle.

I tillegg så må all pengebruk og vaksine skader/dødsfall rettferdiggjøres slik at en god del mennesker ikke blir ansvarlig og dermed straffeforfulgt.

Studien lister kort navnene på hvem som finansierer dem, men trenger ikke å vise en dypere åpenhet om disse navnene. Men når man går dypere så ser man ett navn mer enn andre: Bill Gates.

Schmidt Science Fellowship (og Rhodes Trust) [8] er sponset av Eric Schmidt, tidligere sjef for Google. Som sammen med Bill Gates, og andre, finansierer Pandemic Action Network.[9] WHO har også tilknytting til Bill Gates. Hvis vi tar en titt på world economic sitt forum ser vi at Bill & Melinda Gates Foundation gir mer til WHO enn alle land på jorden utenom USA.[10] Som utgjør ca 10% av totalbudsjettet. GAVI ble startet av Bill Gates og Bill og Melinda Gates Foundation er nå hoved partner.[11] Community Jameel er tilknyttet Gates Ventures, som er Bill Gates private investerings portfolio. Bill & Melinda Gates Foundation er selvsagt også tilknyttet Bill Gates. 

Så uansett hvem som blir oppgitt som finansiør av denne studien så finner man at Bill Gates er involvert direkte eller indirekte. Bill er hovedsponsor, sammen med skattebetalerne i Storbritannia. 

En morsom øvelse er å putte alle disse legene, organisasjonene, stiftelsene og finansiørene, deres ansatte og egne finansiører i en database og trekke røde tråder mellom de som har tilknytting. Først vil man se røde tråder overalt, så vil man se at trådene går i sirkler.

Mannen som tjener mer på vaksiner enn han gjorde på Microsoft finansierer en studie som sier vaksinene virker og redder liv…..

Foruten Bill Gates eget vaksineselskap; Moderna har Bill økonomisk tilknytting til alle produsenter av mRNA “vaksinene” og vaksiner generelt. Og han kaller vaksiner sin beste økonomiske investering.[12] 

Feilslåtte spådommer

Men hva med de som utførte bestillingsverket, MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London?

På lik linje med FHI har MRC kommet med ville spådommer og modeller om smitte og spreding som ikke har vært i nærheten av realiteten. Og kun brukt som en del av fryktpropagandaen. Hvis en ikke kjenner til MRC så kjenner man kanskje til Neil Fergurson, som er en britisk epidemiolog og direktør for Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA), direktør for MRC Center for Global Infectious Disease Analysis, og leder for avdelingen for infeksjonsepidemiologi ved School of Public Health og visedekan for Akademisk utvikling ved Det medisinske fakultet, alt ved Imperial College London. Han ble kjendis da han ble tatt i å bryte tiltak/bestemmelser han selv var med på å utvikle.[13][14] Noe som beviste at han selv overhodet ikke trodde på modellene han skremte det britiske folk med.

Imperial college har kommet med brilliante spådommer som 50 000-150 000 dødsfall hos mennesker i 2002 på grunn av BSE-utbruddet (det var 177 dødsfall), 200 millioner dødsfall fra fugleinfluensa i 2005 over hele verden (det var 78) og 65 000 dødsfall fra svineinfluensa i Storbritannia i 2009 (det var 457). I 2020 kom Neil Fergurson og Imperial college teamet med nye dystre spådommer som mange mener var hovedårsak til at Storbritannia gikk i Lockdown. Og både han og MRC fikk mye kritikk for uforståelige og dårlige  modeller og metoder.[15] Men selvom skaperen av modellene og lockdown tiltakene selv ikke trodde på dem, og tidligere har tatt så feil som det går ann å ta feil, gikk altså Storbritannia i et langvarig lockdown som har ødelagt liv og økonomi.[16]

Selvom Neil ikke lenger er direktør for MRC Center for Global Infectious Disease Analysis så er det den samme gjengen som tok feil i absolutte alle spådomsmodeller om smitte og dødsfall i 2020 som har laget modellen som viser at 20 millioner ble reddet av “vaksinen”.

Virkelighet

Samler man data fra alle land på jorden om smitte, sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall ser man at smitte, sykdom og dødsfall følger proporsjonalt vaksinasjonsraten. Og man ser at i de mest vaksinerte land er det nå mer smitte, sykdom og dødsfall fra covid-19 enn før vaksineringen begynte.[17][18] For noen i opp-ned land betyr dette at “vaksinen” er trygg og effektiv.

Det er laget andre uavhengige og objektive analyser og matematiske modeller, og de viser noe helt annet enn Imperial College.

Dopp/Seneff studien viser at for alle under 80 år er det høyere sannsynlighet å dø vaksinert enn uvaksinert ( uten noen doser).[19]

Beattie studien, som sammenligner tall fra 145 land, viser at vaksinen øker smitte, sykdom og dødsfall.[20]

Hvilke studier som har mest rett er ikke bare basert på tidligere spådommer eller hvem som finansierer, men det har absolutt noe å si.

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper.

Kilder:

[1] https://www.fda.gov/media/159195/download

[2] https://rumble.com/v18ejyr-fhi-mrna-sprytene-ker-smitte-av-covid.html

[3] https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2822%2900320-6

[4] https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis

[5] https://www.hartgroup.org/our-work/

[6] https://rumble.com/v1cdmcf-dr.-clare-craig-its-an-absurd-fantasy-that-20-million-lives-have-been-saved.html

[7]  https://www.hartgroup.org/imperial-fantasy-of-20-million-lives-saved/

[8] https://schmidtsciencefellows.org

[9] https://www.pandemicactionnetwork.org

[10] https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/

[11] https://www.gavi.org/our-alliance/about

[12] https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html

[13] https://www.dailymail.co.uk/news/article-10347239/Neil-Ferguson-admits-doomsday-predictions-oversimplified.html

[14] https://edition.cnn.com/2020/05/05/uk/neil-ferguson-imperial-coronavirus-sage-gbr-intl/index.html

[15] https://web.archive.org/web/20200516154538/https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/coding-led-lockdown-totally-unreliable-buggy-mess-say-experts/

[16] https://thealternativecolumn.com/featured/neil-fergusons-death-simulations-that-drove-the-west-into-lockdown/

[17] https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/02/02/195822056/flere-ble-coronasmittet-i-januar-enn-i-hele-2020-og-2021-til-sammen

[18] https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/covid-surges-europe-ba4-ba5-cases

[19] https://granitegrok.com/wp-content/uploads/2022/02/Seneff_costBenefit-COVID-death-all-cause.pdf

[20] https://granitegrok.com/wp-content/uploads/2022/01/Beattie-K.-Worldwide-Bayesian-Causal-Impact-Analysis-of-Vaccine-Administration-on-Deaths-and-Cases-Associated-with-COVID-19_-A-BigData-Analysis-of-145-Countries.pdf

Forrige artikkelHar USA tatt den militære kontrollen over Filippinene?
Neste artikkelI Eurasia er krigen om økonomiske korridorer i full sving