Vet politikere hva frihet og selvstendighet er?

0
Grunnloven ble vedtatt på Eidsvold 17. mai 1814 og brutt av regjeringa Solberg 12. mars 2020. Oscar Wergeland: Eidsvold 1814 (1884–85). (Utsnitt) Kilde: stortinget.no

Av Rolf S. Kevin

Friheten feires i mai

I forrige måned ble friheten markert og feiret i Norge. 8. mai ble seieren over nazismen i 1945 markert. 17. mai feiret vi Norges frihet som egen nasjon. Begge dagene ble innrammet med store ord om frihet, demokrati og menneskeretter fra Stortingspresidenten, Statsminister og politikere på alle nivåer over hele landet.

I juni gir vi den bort

Er det ikke da litt underlig at Regjeringen bare 3-4 uker senere gir bort store deler av den friheten de i festtaler snakker så varmt om?

Først ute var «Helse- og omsorgsminister» Ingvild Kjerkol som med stor entusiasme ga bort norske myndigheters selvbestemmelse på helseområdet til WHO (Verdens helseorganisasjon). Dersom WHOs generalsekretær bestemmer at en sykdom representerer en fare for verdensbefolkningens helse, er norske myndigheter tvunget til å gjennomføre tiltak diktert av WHO. Som nedstengning av samfunnet, innkjøp av legemidler, tvangsvaksinering, vaksinepass, internering og straff for mennesker som av gode grunner ikke følger myndighetenes diktat.

Les: Helseminister Kjerkol: – Vi må konsolidere WHO som et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel

Dernest vedtok et nesten enstemmig Storting å godkjenne avtalen som Solbergregjeringen hadde inngått med USA om å opprette militærbaser fire steder i Norge. Innenfor det fysiske området disse basene utgjør gjelder ikke norsk lov. Norske myndigheter vil heller ikke ha kunnskap eller innflytelse om hvordan USA benytter basene.

Les: Sannheten om USAs intensjon med baseavtalen

Vi erfarte ufrihet og tvang under Coronaårene

I de siste to årene har vi alle opplevd hva det vil si å følge diktat fra WHO på helseområdet. Uansett ståsted må vi innrømme at nedstengningen av samfunnet for en sykdom som 99,9 % overlever er i drøyeste laget. Det samme er bruken av en ny, ufullstendig testet bioteknologi bare godkjent etter en nødprosedyre. Virkningene av nedstengningen og andre Corona tiltak i Norge og internasjonalt viser seg nå i flere sammenfallende kriser. Forsyningskjeder stopper opp, matproduksjon stagnerer, psykiske problemer og selvmord øker, næringslivet stagnerer, fattigdommen øker mens millioner over hele verden er skadet eller døde av den nye eksperimentelle legemiddelteknologien.   

Hvordan havnet vi i dette uføret?

Hovedforklaringen er å finne i sviktende Vestlig penge- og valutapolitikk, et massivt militær-industrielt komplekset, formues konsentrasjon og politiker-næringslivssamarbeid med immunitet.

Vestlig penge- og valutapolitikk

Anført av den amerikanske sentralbanken, FED *), har sentralbanker i det Vestlig dominerte penge- og valutasystemet trykket nye «penger» og utstedt kreditt utover alle grenser. Denne kreditdrevne økonomien holdt på å krasje i 2008, men ble reddet med massive innsprøytning av nytrykte «penger» uten reelle fysiske verdier bak, som for eksempel gullbeholdning.

Etter 2008 har pengetrykking bare økt i omfang. Gjelden i USA og mange Europeiske land er betydelig høyere enn verdiskapningen uttrykt i GDP. Dette gjeldsberget kan ikke bli betalt tilbake og systemet er i realiteten konkurs. Denne «hemmeligheten» ønsker ikke de ansvarlige skal i kjent. Av den grunn og fordi de private eierne av FED og de største investeringsbankene beriker seg gjennom kriser, sørger eierne for en stadig strøm av kriser som skaper frykt og opptar vår oppmerksomhet. I ly av dette forbereder de private eierfamiliene sammen med sine håndplukkede organisasjoner en total «reset». Den går under mange navn som Agenda 2030, the Great Reset, Build Back Better etc.

Det militær-industrielle komplekst

President Eisenhower advarte det amerikanske folket 17. januar i 1961 i sin avskjedstale. Det er også det president Kennedy sa han ville eksponere i en tale kort før han ble myrdet i Dallas 22. november 1963. Hans bror, Robert Kennedy som også engasjerte seg sterkt som justisminister, ble også skutt og drept av disse dypstatskreftene i 1968.

I årene siden har dypstaten utviklet seg sterkt og består nå som en koalisjon mellom CIA, DARPA og andre militære enheter, statlige institusjoner, IT-tech-farma og kjemiindustrien. Dypstatens mål er etablering av en verdensregjering med total kontroll av fysiske ressurser og mennesker. Det innebærer å knytte hver ting og hvert menneske inn i et digitalt og globalt nettverk, et metavers. Her skal maskin og menneske smelte sammen i det som kalles transhumans.

Det er i denne sammenhengen vi må se utviklingen av Covid-viruset, utviklingen av genendrende bioteknologi i «vaksiner», digital identitet (vaksinepass) og sentralbankstyrt digital valuta. (CBDC)  Legg til et sosialt kredittsystem som alt er i bruk i Kina og i prøveprosjekter i Italia, så har vi «the brave new world» som Aldous Huxley advarte mot i 2.0 versjon. Dette kommer med vår egen medvirkning dersom vi ikke blir mer bevisste og nekter å være med på stadig nye kule og effektive digitaliserings løsninger etter hvert som de introduseres.

Formueskonsentrasjon og politiker-næringslivssamarbeid med immunitet

I Coronaårene har eierfamiliene i FED, de største investeringsbankene, eierne av IT- og farmasiselskapene økt sine formuer med 30 % og mer. Dette har skjedd samtidig som eierne av små -og mellomstore bedrifter, middelklassen, pensjonister og småsparere har blitt robbet for verdier. Det har vi bare sett begynnelsen av.

Hovedgrunnen til at dette har kunnet foregå er de teknokratiske globalistenes overtagelse det vi har oppfattet som samfunnets fellesinstitusjoner. I USA er det for eksempel CDC (Center for Disease Control), HIS, FDA (Food and Drug Administration), EPA (Environment Protection Agency) etc. Internasjonalt dreier det seg om FN og dens særorganisasjoner som WHO (World Health Organisasjonen), FAO (Food and Agricultural Organization), m.fl.

Ekstra bekymringsfullt er når politikere og andre samfunnstopper inngår i privat- offentlig samarbeid i hemmelige organisasjoner eller organisasjoner som i praksis er lukkede for annet enn eliter og som skaffer seg immunitet for straffeforfølgelse og beskatning. Eksempler er Bilderberg, Trilateral Commission, Club of Rome, World Economic Forum etc.

Rockefeller Foundation og Bill og Melinda Gates Foundation har vært særlig aktive i å sette opp spesialorganisasjoner med politiske ledere som bruker skattebetalernes penger for å finansiere sin deltagelse. Eksempler er GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) og CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Målet er at hele verden skal vaksineres, noe Gates og Rockefeller Foundations vil tjene milliarder på gjennom sine eierskap i vaksineprodusenter.   

Norske statsledere har særlig utmerket seg på dette feltet siden både GAVI og CEPI er etablert med 10-talls milliarder kroner av skattebetalernes penger.


FED *)

De fleste tror at FED er eiet av den amerikanske staten. Det er den ikke. Den er startet av milliardærfamiliene Rotschild, Rockefeller, Morgan, Vanderbilt og Schiff i 1913. President Woodrow Wilson undertegnet The Federal Reserve Act i 1913.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDen norske regjeringa skal kartlegge alle betalingstransaksjoner
Neste artikkelOBOS som politisk parti