Helseminister Kjerkol: – Vi må konsolidere WHO som et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel

0
Fra Facebook-sida til Ingvild Kjerkol

På WHOs møte i Genève 23. mai 2022 leverte helseminister Ingvild Kjerkol fra seg Norges sjølstendighet på et sølvfat. Hun ikke bare sluttet seg til at WHO i framtida skal få makt til å overstyre nasjonale regjeringer og parlamenter og gi globale direktiver. Hun gjorde det med stor entusiasme da hun sa (oversatt fra den engelske originalen på regjeringas nettsider):

«Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet.

Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

«Nulltoleranse for feil oppførsel»

Regjeringa vil altså gi fra seg makt til det ikke-valgte WHO slik at de kan vise «nulltoleranse for feil oppførsel». Hva er dette for noe? Har Ap og Senterpartiet en mal for hva som er «feil oppførsel» og hva det vil si å ha «nulltoleranse» overfor denne? Når ble dette lagt fram for det norske folk? Når ble det diskutert i Stortinget? Står det noe sted i Norges lover?

WHO vil ha overnasjonal makt og sette nasjonalt sjølstyre til side

På WHOs møte i Genève 22. – 28. mai skal medlemslandene behandle et forslag til en ny traktat som gir WHO totalitære myndigheter. Vi spådde 22. mai at helseminister Kjerkol ville stemme for. Vi var dessverre sannspådd. Ikke bare vil hun stemme for, uten å ha fått noe mandat fra norske velgere eller det norske Stortinget til å gjøre det, men hun gjør det med stående applaus.

Mens WHO utformet dette som en internasjonal pandemiavtale, har det siste utkastet til traktaten utviklet seg til å dekke alle «helsekriser». I motsetning til begrepet «pandemi», som er begrenset i omfang og refererer til verdensomspennende spredning av smittsomme sykdommer, er WHOs definisjon av en «public health emergency of international concern» (PHEIC) mye breiere og gjelder for alle typer sykdommer, uansett om de er smittsomme eller ei:

«En PHEIC er definert i IHR (2005) som «en ekstraordinær hendelse som er bestemt å utgjøre en folkehelserisiko for andre stater gjennom internasjonal spredning av sykdom og potensielt kreve en koordinert internasjonal respons.»

Utkastet til traktat setter «WHO i sentrum» og styrker WHO som «den styrende og koordinerende myndighet for internasjonal helse» og gir den omfattende, juridisk bindende fullmakter til å tvinge medlemslandene til å ta i bruk mange av sensur- og overvåkingsverktøyene som ble pålagt. under COVID-19-pandemien.

Noen av nøkkelområdene i utkastet til traktat inkluderer:

  • Internasjonale vaksinepass og kontaktsporing
  • Global overvåking
  • Behandling av av «feilinformasjon», «desinformasjon» og «for mye informasjon»
  • Finansiering: WHO-medlemmer akal kollektivt betale WHO over 950 millioner dollar i kontingent for 2022-2023 og har allerede betalt over 270 millioner dollar i frivillige bidrag for 2020-2021.

Styring av og kontroll med informasjonen

Medlemsstatene vil også bli pålagt å styrke sine tilnærming til «infodemisk håndtering» (et begrep laget av WHO som refererer til «for mye informasjon inkludert falsk eller villedende informasjon i digitale og fysiske miljøer under et sykdomsutbrudd.») I tillegg vil ikke-statlige aktører vil bli pålagt å samarbeide med regjeringer for å bekjempe desinformasjon.

En kopi av den foreslåtte avtalen kan lastes ned her.

Les også Tom Parker: World Health Organization pandemic treaty: A fresh push for vaccine passports, global surveillance, and more

Kjerkol fikk svar på tiltale på Facebook

På Facebook-sida til minister Kjerkol kokte det etter at hun hadde skrytt av talen si. Det var en strøm, en foss av protester og skarpe kommentarer.

En kommentar er slik:

«Å overgje norsk suverenitet og sjølvråderett til ein global organisasjon er ingenting anna enn eit svik mot folket du dessverre har fått tilliten av å representere. Du har IKKJE myndighet til dette!! Vi er alle levande, ukrenkelege menneske med medfødde rettigheiter som verken du eller andre kan ta frå oss, og retten til å bestemme over eigen kropp er ubestrideleg.»

En annen skriver:

«En skremmende tale du holdt. At helseministeren nå ønsker å overgi Norges suverenitet til korrupte WHO er sjokkerende. Jeg samtykker ikke til dette på noen som helst måte. Og vi er mange som vil kjempe mot dette tyranniet. Dette er utilgivelig.»

En annen viste til professor Terje Tvedts kronikk i Aftenposten i 2021:

Makt og frihet i smittejaktens tid

Han skrev blant annet:

«Ett av de viktigste spørsmålene historikere kommer til å undersøke i tiår fremover, er hvor den radikalt nye pandemipolitikken til Solberg-regjeringen i 2020–2021 kom fra, og hvilke verdier og perspektiver den hvilte på.»

Når vi leser Ingvild Kjerkols tale ser vi at Arbeiderpartiet og Høyre står for identiske verdier og perspektiver, men det er fortsatt like uklart hvor de har det fra – i hvert fall ikke fra det norske folket.

Den ikke-valgte Tedros beklager seg over den «lille minoriteten» som er imot:

Siden intet folk i verden har fått seg forelagt forslaget til de nye diktatoriske fullmaktene til WHO kan man spørre seg hvor Tedros har det fra at det dreier seg som en «liten minoritetsgruppe» av motstandere.

Flere protester mot Kjerkol

«»Bærekraftig finansiering av WHO» Det hørtes fint ut men er ikke det nordmenn higer etter. Nordmenn flest vil nok heller ha suverenitet, autonomi, selvstyre og frihet til å bestemme over egen helse. Jeg som mange andre foretrekker naturlig helse, naturlig immunitet, ren mat, medisin fra naturen ingen kan ta patent på. Ikke «medisin» laget av apedritt, fosterceller og genteknologi slik WHO står for. Eller laboratorie dyrket kjøtt som snart er på vei til tallerkenen til «vanlige folk». Nei takk 🙂«

«Måtte Stortinget ha visdom og mot til å avvise WHO si utviding av traktaten slik at helseministeren si tilslutning blir kjent ugyldig. Helsespørsmål med tiltak må vera forankra i nasjonalt lovverk. Det er klandreverdig at WHO vil utvide mandatet sitt til også å omfatte begrensingar for den offentlege samtala. Demokratiet bygger på vidsyn, kompleksitet og rykande uenigheiter der alt skal fram i lyset.»

«Unnskyld meg Kjerkol, men med hvilken rett mener du at du med et pennestrøk kan avgi norsk suverenitet, uten noen offentlig debatt, og det attpåtil til en PRIVAT organisasjon finansiert av KORRUPTE, til og med KRIMINELLE (ja jeg sikter til legemiddelindustrien blant annet) aktører?? Har du hørt om grunnloven?? Det var den vi feiret forrige uke, om du trenger en påminnelse. Anbefaler å lese den. Hva mener du er ditt mandat for å legge det norske folkets liv og helse i hendene på en tvilsom organisasjon uten noen form for demokratisk kontroll? Hvor står dette i APs partiprogram? Når ble dette tatt opp under valgkampen? «Det er vanlige folks tur» sier dere, tur til hva da??? Bli overkjørt, trykket ned og solgt som slaver til legemiddelindustrien og deres medsammensvorne, ser det ut til. Jeg undres på om dere vet hva dere gjør eller ikke, og jeg vet egentlig ikke hva som er verst. Den totale naiviteten og virkelighetsbristen som må til for å synes at dette er fantastisk, eller den ondskapen som må ligge bak om man ser konsekvensene men gjør det likevel. Du syns åpenbart det er stas å mingle med de store og synge i kor med dem, men beklager, jeg ser ikke at dine sosiale behov på noen måte bør overskygge 5+ millioner andre menneskers mest grunnleggende rettigheter. Men om du nå skulle gi fullstendig blaffen i det folket du er valgt til å representere og som betaler lønna di, hvordan ser du egentlig for deg din egen framtid under dette WHO-regimet? Er du nå så sikker på at du, som en relativt ubetydelig norsk politiker, og dine nærmeste, vil være skjermet fra konsekvensene av denne avtalen? Omgang med kyniske maktspillere er sjelden noen dans på roser, velvilligheten deres avhenger i stor grad av nytteverdien. Avtalen har visstnok en angefrist. Jeg håper du benytter deg av den. Så kan du kanskje redde smulene av din egen ære og anstendighet, og den til dine partifeller, regjeringskolleger eller hvem det nå er som har bidratt til dette bidraget til et globalt kriminelt maktkupp.»

Hva mener Stortinget? Hva mener Rødt og SV?

Dette var en håndfull spontane reaksjoner fra det foraktede «folkedypet», folk som kanskje viser «feil oppførsel» etter Kjerkols mening.

Men hva mener de folkevalgte? Er de alle enige i å avgi norsk suverenitet og norsk sjølstyre til WHO? Er alle i Senterpartiet enige i dette? Og hva med SV og Rødt?

Vi tar gjerne inn innlegg fra stortingspolitikere som begrunner sin holdning til dette ekstreme utspillet fra regjeringa.

Forrige artikkelFra den gale siden: Iakov Kedmi
Neste artikkelKapitalisme og økologi er som ild og vann