Rødt og imperialisme 

0
Amerikansk militærkolonne i Syria.

Handlinger taler tydeligere enn ord

Av Eva Thomassen.

Russland

 • Norge støtter ikke den russiske invasjonen av Ukraina.
 • Norge gir bistand til regjeringen i Kiev, men ikke til befolkningen i Donbass. Altså Norge har tatt parti med Kiev-regimet som i 8 år har terrorisert befolkningen i Donbass. 14000 drepte.
 • Norge sender våpen til den ukrainske hæren og nazi grupper som Azov-bataljonen.
 • Norge støtter det CIA-initierte kuppet i Ukraina i 2014. Et regimeskiftekupp.
 • Norge støtter sanksjonene mot Russland.

Rødt

 • Rødt støtter sanksjonene mot Russland
 • Rødt støtter ikke folkerepublikkene Donetsk og Lugansk

Syria

 • Norge støtter den amerikanske invasjonen av Syria.
 • Norge gir bistand til befolkningen i de kurdisk-kontrollerte områdene av Syria samt terrorgruppene i Idlib, men ikke til regjeringen i Damaskus. Selv om over 90% av den syriske befolkningen bor i regjeringskontrollerte områder.
 • Norge sender våpen til militante kurdere i SDF og terrorgrupper affilierte med Al-Qaida.
 • Norge deltar i en regimeskiftekrig i Syria.
 • Norge støtter sanksjonene mot Syria
 • Rødt støtter ikke sanksjonene mot Syria
 • Rødt støtter Føderasjon Nord-Syria

Rødt og sanksjoner

Rødt oppfordrer til målrettede sanksjoner som rammer den politiske eliten, militæret, oligarkene og finanseliten i Russland. Samtidig som vi er for å ta i bruk økonomiske sanksjoner mot Russland, vil vi unngå sanksjoner som ensidig rammer den russiske befolkninga. Hvilke økonomiske sanksjoner og hvilke sanksjoner innenfor kultur og idrett som iverksettes, må vurderes nøye fra tilfelle til tilfelle. Målet med sanksjoner må være å svekke regimet og ikke svekke fredsbevegelsen i Russland.

Hvordan kan Rødt være imot sanksjonene mot Syria og for sanksjonene mot Russland når russiske sanksjoner er ment å ramme Syria? Rødt har beveget seg inn i et minefelt når det gjelder sanksjoner. Sanksjoner er det mest dødbringende våpenet i verktøykassa til USA. Og, EU. Sanksjonene som USA og EU innfører mot Russland vil slå tilbake på folk som bor i de landene som støtter sanksjonene. Det er hensikten. Som Biden sa her om dagen. Sanksjonene vil resultere i matkrise i Europa. Ikke bare matkrise. Vi ser allerede konsekvensene av sanksjonene. Arbeidsplasser forsvinner, bønder kan ikke dyrke mat, industrier og bedrifter må legge ned eller går konkurs. Arbeidsplasser langs med kysten forsvinner. Fattige land vil bli rammet av hungersnød. Prisene på olje, gass osv. er skyhøye allerede.

Det Rødt må ha misforstått er at Norge alene kan ikke innføre sanksjoner når de samtidig støtter sanksjoner EU innfører. Rødt må tro at man kan velge i sanksjonsverktøykasse hvilke sanksjoner vi vil støtte eller ikke støtte. Norge har riktignok egne sanksjonslover, men Norge har aldri hatt som politikk å bruke disse som alternativ til EU og USAs sanksjoner. Norge kan selvfølgelig listeføre en russisk oligark, men i henhold til sanksjonsloven har han en hel rekke juridiske rettigheter som vil koste mer enn det smaker for staten å effektuere. Sanksjoner er ment å ramme tredjepart. Rødt burde ikke som parti ha gitt regjeringen sin støtte til de dødbringende sanksjonene innført av EU og USA som nå rammer hele verden, bortsett fra Russland.

Rødt: «Russisk imperialisme»

Russland   10. mars 2022

Rødt fordømmer på det sterkeste Russlands grovt folkerettsstridige angrep på Ukraina. Putin-regimet omtaler invasjonen som en spesiell militær operasjon med det de kaller «fredsbevarende styrker». Vi har hørt slik propaganda før og lar oss ikke lure: Russlands invasjon er en folkerettsstridig angrepskrig, ingenting annet. Rødt støtter dem som nå forsvarer seg mot Putins soldater og kjemper for sin frihet, selvstendighet og demokrati.

Og ansvaret for angrepskrigen og bombingen ligger ene og alene på Putin-regimet. Det finnes ingen argumenter, ingen sikkerhetsinteresser, interessesfærer eller andre påskudd, som kan bortforklare folkerettsstridig angrepskrig og de enorme menneskelige lidelsene krigen medfører. 

Hva med USA og NATO? Må de også ta delvis skyld for krigen som nå raser?

Ansvaret ligger hundre prosent på Putin-regimet, invasjonen kan på ingen måte unnskyldes ved å peke på NATO. Det er Putin som har bestemt seg for å gå til en folkerettsstridig angrepskrig, og Rødt mener at han må stilles til ansvar og dømmes for invasjonen. Så er det selvsagt også slik at NATOs politikk både kan øke og dempe spenninga. Det er noe alle egentlig skjønner, uten at det unnskylder eller bortforklarer hvem som har skylda for krigen.

Les: https://roedt.no/stopp-krigen

Det samme regimet som Rødt støtter har siden 2014 begått overgrep mot den russiskspråklige ukrainske befolkningen.

Har Rødt tatt stilling til det CIA-støttede kuppet i Ukraina i 2014? Det såkalte Maidan-opprøret. Har Rødt reagert på Kiev-regimets terror mot Donbass fra 2014- d.d. Terror som ble forsøkt bilagt gjennom Minsk I og II (2014-2015). Samt Steinmeier- avtalen av 2019. Har Rødt reagert på de alarmerende rapportene som Amnesty, HRW og OSCE har kommet med om forholdene i Donbass? Der nazistene i den etterhvert kjente Azov-bataljonen begikk massakre mot sivilbefolkningen. Der 14 000 ukrainere drepte ukrainere uten at Kiev-regimet viste vilje eller evne til å skape fred. Har Rødt  fordømt den grove voldsbruken fra Kiev-regimet. Krigen i Ukraina begynte ikke 24.2. 2022. Den begynte i 2014.

Folkeretten

Når Rødt legger så mye vekt på Folkeretten burde Rødt etter min mening drøftet den når det gjelder Russlands angrep på Ukraina. Har Russland brutt folkeretten? Har Russland gått til krig mot Ukraina? Nei, ikke etter Folkeretten. Russland har, som de selv sier, vært nødt til å invadere preemtivt/selvforsvar etter FN-charterets artikkel 51. For å beskytte befolkningen i Donbass som var under militært angrep fra Kiev-regimet før 24.2.2022. Som ba Russland om hjelp.

Regjeringen bruker også FN-paktens artikkel 51 når de argumenter for at det er innenfor denne å sende våpen til Ukraina.

Russlands væpnede angrep på Ukraina er et åpenbart brudd på FN-pakten, som gir Ukraina rett til å utøve selvforsvar i henhold til FN-paktens artikkel 51. Denne selvforsvarsretten innebærer også en rett til å be om salg eller donasjoner av våpen fra andre land. 

Altså, både Norge og Russland henviser til FN-paktens artikkel 51.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vaapen_folkerett/id2903706/

Rødt støtter ikke folkerepublikkene Luhansk og Donetsk

Etableringen av LNR

Våren 2014, etter at et folkeopprør i Kiev hadde ført ny ledere til makten i Ukraina, brøt det ut demonstrasjoner mot de nye makthaverne i hovedstaden i Luhansk og andre byer i Øst og Sør-Ukraina, se Ukrainakrisen. Med russisk initiativ og støtte gikk demonstrasjonene i Luhansk og Donetsk fylker over i et væpnet opprør. Den 12. mai 2014 ble Folkerepublikken Lugansk proklamert.

Den 11. mai samme år ble løsrivelsen «bekreftet» av befolkningen i en folkeavstemning. Det var ikke fri debatt eller uavhengige valgobservatører ved avstemningen, men det er antatt at svært mange i Donetsk var misfornøyde med utviklingen etter maktovertakelsen i Kyiv etter at president Viktor Janukovytsj flyktet i februar 2014. Misnøyen skyldtes frykt for at det økonomiske samkvemmet med Russland, som denne regionen var avhengig av, ville bli skadelidende av at regjeringen i Kyiv vendte seg mot EU. Det var også misnøye med at Ukraina ikke lå opp til sidestilling av ukrainsk og russisk språk. 

21. januar 2022 anerkjente Russland folkerepublikken som uavhengig stat og inngikk samme dag en samarbeidsavtale, som blant annet omfattet forsvar. Grunnlovene i LNR, så vel som i naborepublikken DNR, slår fast at de gjelder hele fylket, og ikke bare de delene de selv kontrollerer. I og med Russlands anerkjennelse betyr dette at de har «legitimt» grunnlag for å få militær støtte til å erobre disse områdene.

Den russiske invasjonen av Ukraina, som tok til den 24. januar 2022, ble delvis begrunnet i at det var nødvending å beskytte befolkningen i folkerepublikken mot ukrainske militære angrep. Den 18. februar hadde den øverste lederen for LNR 2018, Leonid Pasetsjnik, beordret evakuering av sivilbefolkningen. Dette ble begrunnet med at et massivt ukrainsk angrep skulle være nært forestående.

https://snl.no/Luhansk

Rødt: «Amerikansk imperialisme»

Rødts politikk overfor Syria har hele veien vært at vi har motsatt oss alle utenlandske forsøk på å starte et væpna regimeskifte i Syria, samtidig som vi har fordømt den grove voldsbruken fra regimets side. Også i sjølforsvar finnes det grenser for hva en stat kan foreta seg.

Vi har også gått imot Norges støtte til EU og USAs sanksjoner mot den syriske staten. Disse har beviselig forverret livene for vanlige syrere, og bidrar verken til fred eller til å minske volden. Norge må også motarbeide sanksjonsregimet som ødelegger livene for vanlige syrere. Norge bør i stedet gjenopprette normale folkerettslige forbindelser med den syriske staten og påse at norsk bistand kan nå fram der den trengs i landet.

Rødt støtter den Autonome Administrasjonen av Nord og Øst-Syria (AANES).

Etableringa av sjølvstyret i Rojava starta 9. juli 2012. Den dagen tok PYD-aktivistar kontroll over mange av dei statlege institusjonane i byen Kobanê. Sia den gongen har dei smått om senn utvida områda dei kontrollerer. PYD som tok initiativet i 2012, har gått i spissen for å skape eit styre-sett tufta på demokratisk konføderalisme. Ein sekulær administrasjon er underordna styringsråd som og er livssynsnøytrale. Styringsråda finst i dag på ulike nivå, frå landsbyen – eller frå grenda eller bygda som vi kanskje ville sagt på norsk – og opp til eit styringsråd for heile kantonen. Alle styringsråda og dei valde organa i PYD har delt leiarskap: Ei kvinne og ein mann. Kvar kanton har og ei folkevald forsamling. Det er ikkje eit felles styringsråd for heile Rojava.

Etter ei stegvis oppbygging kunngjorde styringsråda i januar 2014 ei ny Grunnlov.

Kurdisk, som hadde vori forbode, vart undervisningsspråk. Kvinnefrigjering og eit nytt folkestyre nedafrå var hovudsaker. Dette er ei av dei folkelege og sekulære rørslene. I løpet av 10 år har opprørane utvikla dette til den tverrkulturelle Autonome Administrasjonen av Nord og Aust-Syria (AANES). Alle har – uavhengig av nasjonalitet – same rett og plikt til å delta i det desentraliserte folkestyret. Tre offisielle språk er likestilt: Assyrisk, arabisk og kurdisk. Dette er ein trussel mot Assads regime, mot stormaktsambisjonane til Erdogan og mot USAs og Russlands interesser.

Øst for Eufrat kontrolleres nærmere 30 prosent av landområdet av den autonome administrasjonen i Nordøst-Syria (AANES), hvor kjernen er det kurdiske partiet PYD. Området har i dag et arabisk flertall, og rommer mange kristne, jesidier og andre minoriteter. PYD følger Abdullah Öcalans filosofi om demokratisk autonomi. Administrasjonen er derfor basert på lokale forsamlinger der alle etniske og religiøse grupper er representert

Siden 2014 har SDF/PYD hatt en taktisk allianse med USA, som både har bakkestyrker, baser og flyaktivitet i områdene under kontroll av den kurdisk-dominerte SDF-militsen.

https://roedt.no/syria

Rødt 2014

Rødt ber Norge oppheve sanksjonene i de frigjorte områdene i Syria. (områdene okkupert av den kurdiske militsen SDF)

Vi arbeider for at Norge skal oppheve den økonomiske og humanitære blokaden av Føderasjonen Nordlige Syria og i stedet yte huma- nitær hjelp og bidra til gjenoppbygginga av de frigjorte områdene.

Vi håper at dere snart kan åpne et representasjonskontor i Oslo. Det vil bety mye for å styrke vennskapet mellom befolkninga i Norge og folkene i de frigjorte områdene i Syria.

Rødts landsmøte sender en hilsen til dere som leder en framgangsrik kamp for kvinnefrigjøring og for en ny type tverrkulturelt folkestyre i den nordlige delen av Syria. Vi ser at 2012-revolu- sjonen som begynte i Kobanê, er første etappe i utviklinga av et nytt samfunn der alle folkene i Syria kan leve sammen som likeverdige.

Hvis det internasjonale samfunnet ønsker å få slutt på krigen, gir det ingen mening å isolere området, nekte hjelpeorganisasjoner adgang, eller utelukke selvstyremyndighetene fra å komme med innspill i forhandlingene om Syrias framtid. Det er på tide å anerkjenne myndighetene i Nordøst-Syria, og trekke dem inn i forhandlingene om landets framtid.

USA 2022

USA vil oppheve sanksjonene i de kurdisk og amerikansk-kontrollerte områdene. Det vil si i 30% av landet. I de områdene Rødt støtter. Som Rødt kaller frigjorte. USA vil i tillegg oppheve sanksjonene i det terrorist.kontrollerte området Idlib.

USAs assisterende utenriksminister, Victoria Nuland , har kunngjort at USA vil tillate utenlandske investeringer i det nordøstlige Syria som kontrolleres av de kurdiske separatistene i samarbeid med USA. Disse investeringene vil ikke lede til at  Cæsar-sanksjonene som er utformet for å hindre all ekstern bistand til Syria vil opphøre. Som rammer over 90% av befolkningen som bor i områder kontrollert av regjeringen.

Som umuliggjør gjenoppbygging av landet. Siden USA og de kurdiske militsene som okkuperer 30% av de mest fruktbare områdene plyndrer oljen og kornet og smugler det ut av Syria, vil hungersnød og ekstreme levekår for resten av den syriske befolkningen fortsette. Det syriske folket som allerede lider av alvorlig matusikkerhet, fattigdom, drivstoff- og energimangel vil fortsette å lide.

Hvis lisensen vil gjelde for gjenoppbygging og landbruk, vil dette legitimere byggingen av bosetninger og fortsatt plyndring (fra kurdernes side) av syriske landbruksprodukter i regionen, okkupasjonen av hvetelagringssentrene og reduksjonen i forsyningen til Damaskus av disse essensielle ressurser. Dette er krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Helt uten å ta hensyn til sine landsmenn beriker kurderne seg på eget lands råvarer og kan okkupere disse områdene på grunn av amerikansk nærvær. Uten amerikansk militært nærvær ville ikke disse områdene vært mulig for SDF å okkupere. Uten SDF ville ikke USA vært i stand til å okkupere disse områdene. Altså USA og SDF er gjensidig avhengig av hverandre.

USA har til hensikt  å utstede en generell lisens for å legge til rette for privat økonomisk investeringsaktivitet i områder i Syria som er befridd fra ISIS, og som ikke er kontrollert av regimet. Som fritar selskaper fra amerikanske sanksjonsbegrensninger i det nordøstlige Syria.

The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today issued Syria General License (GL) 22, authorizing specific economic activities in certain non-regime-held areas of northeast and northwest Syria.  This new authorization supports the Biden Administration’s strategy to defeat ISIS by promoting economic stabilization in areas liberated from the terrorist group’s control.  It comes on the heels of the D-ISIS Ministerial in Marrakesh, Morocco, where the United States announced nearly $110 million in stabilization funds for areas liberated from ISIS in Iraq and Syria and stressed the importance of continued Coalition efforts to erode support for violent extremism through initiatives designed to improve stability. The authorization does not permit any activity with the Government of Syria or other sanctioned persons.

Stabilization efforts – including restoring essential services, bolstering livelihood opportunities to help Syrians return to normal life, and providing support for individuals returning from displacement as well as the communities receiving them – are critical components of our Defeat-ISIS strategy.  Syria GL 22 complements these efforts by authorizing activities in the following economic sectors in specified non-regime-held areas of Syria:  agriculture; information and telecommunications; power grid infrastructure; construction; finance; clean energy; transportation and warehousing; water and waste management; health services; education; manufacturing; and trade.

Idlib

Ikke bare vil disse sanksjonsfrie lisensene gjelde for de kurdiske separatistene, men også de tyrkisk støttede terrorgruppene i Idlib vil også bli inkludert i avtalen.

Dette betyr at syrisk territorium de facto blir annektert.

Norge 2022

Norge støtter USA i å oppheve sanksjonene i de kurdisk/amerikansk-okkuperte områdene og i det terroristkontrollerte Idlib.

Utenriksminister Huitfeldt

Selv om ISILs kontroll over landområder har opphørt, utgjør bevegelsen fortsatt en trussel. ISIL har flere tusen aktive medlemmer i Irak og Syria, og fortsatt et solid fotfeste i rurale sunniarabiske områder. Vi så angrepene i nordøst for noen uker siden. USA er fortsatt engasjert i de kurdisk-kontrollerte områdene som del av kampen mot ISIL.

– For at mennesker rammet av konflikten skal få en bedre tilværelse er det nødvendig med humanitær rehabilitering innen sektorer som er avgjørende for menneskers liv og helse, heter det i pressemeldingen.

Støtten fra Norge vil derfor også gå til tiltak som kan gi mer varige forbedringer innen utdanning, matsikkerhet, helsefasiliteter og vannforsyning i de mest sårbare områdene i Syria.

I tillegg til konflikten, rammes befolkningen hardt av økte priser på mat og drivstoff, som kommer som følge av krigen i Ukraina. Norge har i de siste årene i alt gitt 16 milliarder kroner. Men merk: støtten går ikke til eller via syriske myndigheter

– Konflikten i Syria har vart i elleve år, og den humanitære situasjonen blir stadig mer prekær. Vi må gjøre det vi kan for de 14,6 millioner syrerne som har akutt behov for humanitær assistanse og beskyttelse, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Vi skal derfor i år bidra med 1,5 milliarder kroner til de som er rammet av krigen, både i Syria og nabolandene.

Norge er blant de største bidragsyterne til de som er rammet, og har i løpet av de siste elleve årene bidratt med over 16,5 milliarder kroner.

Huitfeldt sier det jo med rene ord at de 17 milliardene kun går til områder kontrollert av terrorgrupper.  Norge støtter annekteringen av deler av Syria.

Grensekryssende bistand

Norge er også, sammen med Irland, ansvarlig for Sikkerhetsrådets behandling av den humanitære situasjonen i Syria. Sikkerhetsrådsresolusjonen om grensekryssende bistand er nødvendig for at FN skal kunne frakte humanitær bistand over grensa fra Tyrkia til opprørskontrollerte deler av Syria.

Når Norge bruker setet i Sikkerhetsrådet for å reklamere for grensekryssende bistand fra Tyrkia skyldes det at Norge bevisst gir bistand til terrorgruppene i Idlib. Helt i samsvar med amerikansk politikk.

Merk: Norge bruker setet i Sikkerhetsrådet akkurat som USA befaler. Støtter bistand til terroristene i Syria og sanksjoner mot Russland.

https://www.tv2.no/nyheter/14781333/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tale-pa-universitetet-i-oslo-om-norge-i-midtosten/id2911708/?fbclid=IwAR2IwlrseFr7XlKpAOI5J7aSjv766XxOCRrm44VYCXLM7asX_kOiq1063f0

Samtidig som Huitfeldt snakker om bistand med utestemme fortsetter regjeringen å aktivt støtte EUs sanksjoner mot Syria. Sist støttet 12.april.2022 

EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

Artikkel | Sist oppdatert: 13.04.2022

12. april sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria.

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema-norge-eu/utenriks-sikkerhetspolitisk-samarbeid/fusp-erklaringer/2022/eu-erklaring-om-restriktive-tiltak-mot-syria/id2908639/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0242&from=EN

Hvordan skal Rødt forholde seg til dette?

Dette viser jo i all sin gru hvordan amerikansk imperialisme fungerer i virkeligheten. Rødt har jo nå kommet i en tvangssituasjon. Rødt støtter ikke sanksjonene mot Syria. Rødt ber regjeringen i 2014 om at sanksjonene mot de kurdisk-okkuperte områdene oppheves. Nå vil sanksjonene mot disse områdene oppheves samtidig som de opprettholdes i resten av Syria. Den norske regjeringen opphever disse sanksjonene fordi USA ber den å gjøre det.

For at Rødt skal ta sine egne ønsker på alvor og stå ved at de krever sanksjonene mot de kurdiskokkuperte områdene skal oppheves, så må Rødt samtidig støtte USAs annektering av disse områdene.

Det samme gjelder for bistanden.

Regjeringen har heller aldri gitt bistand via eller til syriske myndigheter.

Det er bare det at nå er det så veldig tydelig. Regjeringen har løyet overfor det norske folk. Vi har trodd at 17 milliarder kroner har gått til det syriske folket mens det i realiteten har gått til terrorfinansering.

Amerikansk imperialisme i Ukraina

Den amerikanske utsendingen for Syria James Jeffrey har eksplisitt sagt at USAs nærvær i Syria er  sin   å gjøre Syria til en hengemyr for russerne. Hengemyren i Syria har vart i over 10 år. Og, enda har ikke USA og  NATO klart å bekjempe IS, noe de begrunnet invasjonen i 2014 med. Pussig?

Hva har den amerikanske forsvarsministeren Austin og utenriksminister Blinken sagt om USAs nærvær  i Ukraina? Å gjøre Ukraina til en hengemyr for russerne.  Amerikanerne har opplyst at de regner med at krigen i Ukraina vil bli langvarig. Pussig?

Hva ble sluttsummen? Amerikansk imperialisme kommer i mange forkledninger og den er tilpasningsdyktig.  

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.