Pressens etiske «domstol» skal behandle forsker Elvevolds klage om Faktisk.no nå

0

Etter et intervju på Hemali med forsker Kjetil Elvevold, ble han «dømt» av Faktisk.no. Overskriften lød: «Feil på feil om vaksiner fra norsk forsker i viralt intervju.» Pressens faglige utvalg (PFU) behandler klagen i dag, 22.6.

Av Julia Schreiner Benito, hemali.

Jeg er ikke spesielt optimistisk, men jeg skal ikke gi meg. Redaksjonen i Faktisk skal vite at jeg tar igjen om de skriver stygt om meg, sier Elvevold.
Ingressen i «dommen» fra Faktisk lød slik: «Forskeren, som ikke er ekspert på vaksiner, fremmer en rekke påstander som tilbakevises av eksperter på feltet.»
Elvevold har doktorgrad i leverfysiologi fra Universitetet i Tromsø. Tidligere var han forsker hos Biotec Pharmacon. Siden 2015 har han forsket på lipide nanopartikler med mRNA. Det er den samme teknologien som brukes i vaksinene fra Moderna og Pfizer.

Håper at PFU er uhildet

– Jeg er en liten mann uten ressurser i ryggen, Faktisk har veldig mye ressurser. Det er noe av grunnen til at jeg er pessimistisk med tanke på fellelse i PFU. Jeg synes at samfunnet beveger seg i retning av at vi skal innfinne oss med det som blir bestemt fra høyere hold. Jeg kjenner på maktesløshet. Jeg håper at PFU er helt uhildet, men hva vet vi? Jeg liker ikke at PFU har samme adresse i Oslo som Faktisk.no – mens jeg sitter 160 mil unna i Tromsø. Jeg mener ikke å insinuere korrupsjon, men jeg liker ikke tanken.

Mangelfull forskning på vaksinene

I intervjuet med Elvevold på Hemali viste han at forskningen og dokumentasjonen for utviklingen av mRNA-vaksinene er mangelfull. Elvevold uttrykker derfor skepsis mot vaksinene, og sa blant annet:
– Dette er teknologi som aldri før har vært brukt på mennesker. Du må se på effekter over tid før du vet om behandlingen er sikker. Av kortidseffekter ser vi nå tre ganger flere alvorlige skader som av vaksinen mot svineinfluensa, og elleve ganger flere dødsfall.

Dette handler om en ny uprøvd teknologi som i tillegg gir dårlige resultater i forhold til presentasjonen.

– Det tristeste er at redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no argumenterer at min kompetanse ikke er relevant fordi jeg ikke forsker på vaksine. Litt merkelig at en uten vitenskapelig erfaring kan påstå noe sånt. Jeg har forsket på teknologien som brukes i vaksinene, det vil si mRNA i lipide nanopartikler. Teknologien har potensiale innen flere medisinske felt. Hverken Egeberg eller noen andre kan bevise at denne nye teknologien er ufarlig. Man må i såfall ha ei krystall kule for å se hva som skjer i løpet av de neste 10 årene, for det er den normale tiden det tar for å utvikle en ny medisin. Dette handler om en ny uprøvd teknologi som i tillegg gir dårlige resultater i forhold til presentasjonen.

Kjetil Elvevold har doktorgrad i leverfysiologi fra Universitetet i Tromsø. Tidligere var han forsker hos Biotec Pharmacon. Siden 2015 har han forsket på lipide nanopartikler med mRNA. Det er den samme teknologien som brukes i vaksinene fra Moderna og Pfizer.

Her kan du se Elvevolds foredrag hva RNA terapi er.

Egeberg skriver: «Når et samlet fagfelt med eksperter er uenige i det en person som ikke er ekspert hevder, mener vi dette gir oss tilstrekkelig dekning til å hevde at vedkommende tar feil. Vi lener oss på vitenskapen».
Faktisk.no «dømte» artikkelen med henvisning til professor og immunolog Anne Spurkland og vaksineforsker Even Fossum.

I den omfattende klagen skriver Elvevold blant annet: «Jeg mener Geir Molnes (journalist i Faktisk, red.anm.) har brutt god presseskikk ved at han ikke har tilstrebet bredde i valg av kilder. Han har tilsynelatende bare valgt kilder som støtter opp om hans egen påstand om faktafeil og at han har valgt bort kildene som støtter meg.»

Vitenskap handler ikke om sannheter

I tilsvaret til faktisk.no skrev Elvevold: 
– Det eneste vi vet som en sannhet er at «vitenskap» ikke handler om sannheter. Da er det nemlig ikke vitenskap lenger, men et dogma. Vitenskap lever av dissens, utforskning, spørsmålstegn, hypotese-antitese-syntese-diskusjon, og det samme om igjen. Det ligger i forskningens natur å alltid stille spørsmål. Egeberg skrev i en tidligere kommentar: «Tvert om dreier det seg om uttalelser som det er bred vitenskapelig konsensus om at er feil. Dette er derfor ikke en reell vitenskapelig debatt mellom likeverdige parter med tilsvarende kompetanse. Dette dreier seg om elementære feil, og det som ofte omtales som konspirasjonsteorier, som blir plukket fra hverandre av forskere med spisskompetanse på feltet».

Konsensus er det motsatte av vitenskap. Vitenskap skal alltid utfordres.

– Konsensus er det motsatte av vitenskap. Vitenskap skal alltid utfordres. Egeberg lefler også om at det jeg holder på med er konspirasjonsteorier. Er det? I så fall er vi titusenvis av forskere og leger som faller inn under Egebergs definisjons av konspirasjonsteoretiker. Disse organisasjonene er opprettet for å få fram sannheter i pandemi-håndteringen:

 • Frontline Covid-19 Critical Care Alliance
 • Doctors for Covid Ethics
 • The Nordic Covid Declaration
 • The Rome Declaration – International Alliance of Physicians and Medical Scientists
 • America’s Frontline Doctors
 • The Barrington Declaration
 • Panda
 • Public Health and Medical Professionals for Transparency mm.

Dette er organisasjoner av titusenvis av uavhengige leger og forskere fra hele verden som stiller spørsmål.

«Dømt» av Faktisk

– Jeg ser hva som har skjedd med forskningen og ytringsfriheten, begge har fått seg en knekk. Nå koster det mer enn det burde koste å si det vi vil. Egeberg skriver at jeg har møtt motbør, men støtten han vært formidabel, den kommer fra nær og fjern, sier Elvevold.

Dorothea Gilbert har en doktograd i økotoksologi og analytisk kjemi, hun hjalp Elvevold med å forfatte klagen til PFU.
– Jeg har ingen presseerfaring, og tenkte at dette kunne være en fin anledning til å rydde opp i «faktasalaten». Men kommunikasjonen ble vanskelig, mangelfull og preget av tidspress. Jeg forventet at Faktisk.no leste hele svaret vårt, i stedet gjenga de en meningsløs og forfalskende oppsummering. Kommunikasjonen med Faktisk.no var så dårlig som den kunne være.

– Statistisk har jeg liten forventning til at Faktisk.no blir felt i morgen, de har aldri vært felt før. På den annen side mener jeg at det er vanskelig for PFU å se forbi dette. Hvis PFU er uavhengige, legger Gilbert til.


Referanser

 • Her ser du saken belyst fra begge sider hos PFU
 • Overdødeligheten vi nå ser gis mange forklaringer, men ingen sier høyt at det kan skyldes de nye vaksinene basert på genteknologi. Den eneste måten å finne ut av det på, er å gjøre obduksjon. Patologen Arne Burkhardt har gjennomført flere obduksjoner på mennesker som har dødd uventet. Konklusjonen hans er at de har dødd av vaksinene
 • Elvevold har påpekt at vi vet ikke om vaksinenes mRNA kan integreres i vårt genom/DNA. I ettertid har det kommet studier på humane cellelinjer som viser at det kan skje.
 • Elvevold påpekte at resultater fra rotte-studier i Japan viste at lipidene hoper seg opp i genitaliene på forsøksdyrene, i særdeleshet i eggstokkene. Fakatasjekkere tilbakeviste dette, men da Pfizer ble lovpålagt å frigi sine egne dokumenter, viste de nettopp dette.
 • En fersk israelsk studie viser redusert sædkvalitet hos vaksinerte menn. Men i abstraktet «Long-term prognosis remains good» presenteres noe annet enn i selve artikkelen:
  Tabell 2 viser at «sperm concentration» går ned hele veien. Altså har de skrevet det motsatte i konklusjonen enn det resultatene deres viser.

Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Les mer fra Hemali

Faktisk.no snudde etter at politiker Susanne Heart ba om dokumentasjon på «feil».
Faktisk.no «dømmer» Hemali og Facebook «straffer». Men sentrale politikere slipper unna «straff» fra Facebook.
Styremedlem i Bayer innrømmer at mRNA likevel er genterapi.
Fagfolk om lege Kaveh Rashidis uttalelser om immunforsvaret: Feil!

Forrige artikkelForbundsrepublikken Nye Normalen Tyskland
Neste artikkelLars Birkelunds krigsdagbok