Kjære folkevalgte på Stortinget

0
Med baseavtalen kan USA bruke Norge som utgangspunkt for å bombe Russland fra strategiske bombefly.

Si NEI til baseavtalen med USA!

Av Kristin Jacobsen LegangerAntikrigsinitiativet.

Dette brevet har Kristin Jacobsen Leganger sendt på e-post til alle stortingsrepresentantene som skal stemme over Baseavtalen fredag 3. juni.

Jeg skriver til dere igjen, i fortvilelse og med håp om at hver og èn av dere vil sette dere sågrundig inn i SDCA-avtaleteksten at dere virkelig ser og forstår hva den innebærer. 
Jeg, en vanlig norsk kvinne, spesialpedagog/lærer og aktiv i fredsbevegelsen (IKFF og AKI), har lest den knappe 37-siders SDCA-teksten om AFA (Agreed Facilities and Areas, på norsk kalt “omforente områder”) gjentatte ganger, og er dypt sjokkert.

Vedlegg – utdrag fra SDCA – baseavtalen med USALast ned

Har dere lest den, dere som skal ta dette skjebnevalget på vegne av alle oss som bor i Norge? Vet dere hva som står i den?
Når jeg hører på nyheter og i debatter hva våre fremste politikere sier om SDCA tror jeg ikke mine egne ører: De regelrett benekter at SDCA handler om etablering av fire faste, militære USA-baser, med til dels omfattende avståelse av norsk jord, norsk suverenitet, norsk jurisdiksjon, norske arbeidsvilkår, norske regler for skatt og avgifter, og ikke minst:
avståelse av norsk base- og forsvarspolitikk, som gjennom tidene har ivaretatt en fredelig, ikke-truende relasjon til vår store nabo i øst. 

SDCA representerer det motsatte av denne politikken. SDCA er ikke en avtale, men et diktat, er det noen som sier. Det er USA som har bedt om avtalen, og Solberg-regjeringen som uten å blunke har godkjent den, inntil noen heldigvis sa at her må Stortinget se på saken. Å bøye av for en slik avtale vil være å krype for en stormakt som allerede har verdens største militære budsjett, med over 800 baser rundt om på kloden vår, og ambisjoner om enda større makt – militær makt med våpen i hånd. Deres out-of-area-strategi kjenner ingen grenser, noe sivilbefolkningen i Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Libya og flere andre land har fått smake på. 

Jeg ber dere alle om i det minste å lese utdragene fra Avtaletekst og Høringsnotat som jeg her sender som vedlegg. Og så ber jeg dere om å vise integritet og ansvarlighet.
Jeg vil si det slik: 

IKKE gjør som mora di sier i denne saken!
IKKE følg partiet ditt uten først å lese og tenke selv!
Denne avtalen er så ille at den bør vekke folkevalgte over hele den politiske linjen til samlet protest. 

SDCA er nemlig svært omfattende og alvorlig. Den gjelder for 10 år av gangen, og begrenser seg ikke til de fire AFA (omforente områder). Det kan i tillegg gis – og vil garantert bli gitt – tilgang til hele det norske territorium (unntatt Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya) for en varighet av ett år om gangen (se artikkel XI) – og både øvelser og forhåndslagring kan også foregå på andre områder enn AFA (omforente områder) (se artikkel III og IV). Artikkel XI slår også fast at vi ikke kan kontrollere hva USA transporterer og lagrer av våpen og annet materiell – ja, her i vårt eget land – uten deres godkjenning!

Hvordan i alle dager kan vi gå med på en slik avtale?
Hvordan kan vi stole på dette USA, som stadig blir mer splittet og ustabilt?
Et USA som med sin blinde tro på våpenmaktens fortreffelighet hvert år tar tusenvis av sivile liv, både i inn- og utland?
Hvor er USA om 5 -10 år? Hvem blir USAs neste president? Det aner vi ikke!  


Og det er vel ingen som tror at USA vil trekke seg stille og rolig ut etter 10 år, dersom vi ser at dette ikke var så lurt? På den japanske øya Okinawa har USA nå 32 baser, og fredsaktivistene der har protestert i flere tiår. For USA vil ha “all makt i himmel og på jord” – selvsagt også i Sør-Kina-havet. Dette kan bl.a. professor Tormod Heier ved Norges Forsvarshøyskole bekrefte. 

USAs strategi for Nord-Atlanteren, med det poetiske navnet “A Blue Arctic”, slår fast at USA ønsker å øke sin makt også her – på bekostning av vår sikkerhet. 
For hvilke mål vil Russland da stille inn sine missiler mot? Svaret gir seg selv: USA-basene på norsk jord vil bli et opplagt bombemål dersom en væpnet konflikt mellom USA/NATO og Russland skulle oppstå i det nordiske området. Og ikke glem dette:
Alle basene skal legges til områder med norske byer, fulle av sivilbefolkning, tett på:
Rygge: Østfold-byene og Oslo – Sola: Stavanger/Sandnes – Evenes: Bodø – Ramsund: Tromsø. 

Så kjære alle folkevalgte:

VIS ANSVAR OG INTEGRITET!
LES AVTALETEKSTEN MED EGNE ØYNE –
OG SI NEI TIL BASEAVTALEN MED USA! 

Vennlig, ustoppelig fredshilsen fra
Kristin Jacobsen Leganger


Dette brevet er publisert av Antikrigsinitiativet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBiden justerer Ukraina-fortellingen
Neste artikkelFornebubanen: Ap på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater — haater -Oslo-by!»