Fornebubanen: Ap på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater — haater -Oslo-by!»

0

Av Ove Bengt Berg.

Det er ingen enighet om støtte til å fullføre Fornebubane i Oslo bystyre — foreløpig. Oslo Ap stiller krav om økt økonomisk støtte både fra de velstående i Asker og Bærum og staten (vedlagt). Kravene fører ganske sikkert ikke fram. Det blir heller nok en gang sånn at Oslo Ap må finne seg i hva Arbeiderpartiets representanter fra hele landet mener. Aps stortingsgruppe brøy seg ikke om hva Oslo Ap mente verken om utvida mulighet for matpakkekjøring med elbil gratis i kollektivfeltene fra Asker og Bærum, eller om lokalsjukehusa i byen. Partileder Støre fra nedre Holmenkollåsen, nå også regjeringssjef, har som utgangspunkt: Oslo skal bare overkjøres! Aps stortingsgruppe og Ap-statsrådene jobber etter kampropet «Hater – hater -haater-Oslo-by!».
Og bakom synger bygatene om hvem som skal lede Arbeiderpartiet.

Rett før Oslo Ap holdt på nærmest å innlemme seg det partiet som etter 2019 har gitt Ap mulighet til å lede byrådet, MDG fra drømmenes teater, kom plutselig Oslo Ap på at de skulle ta et sjølstendig standpunkt uten å la seg underordne sin livredder. Bare en måned etter at de blei enige med Viken om en avtale de nå er sterkt imot.

Ved siste kommunevalg i 2019 gikk Oslo tilbake med hele 38 prosent i oppslutning, fra en oppslutning på 32 prosent i 2015 ned til 20 prosent i 2019. Det var forslaget om høyere bompenger særlig i Groruddalen utenom de statsubsidierte elbilene som nærmest knuste Aps oppslutning i Oslo. Det var bare frekt at byrådsleder Raymond Johansen omtalte den voldsomme tilbakegangen i 2019 med orda vi vant valget og beholder byrådsmakta. Oslo Ap har ikke gått fram etter valget, mens Oslo Aps livredder MDG er halvert.

Den nye T-banetraseen skal være ferdig utbygd i 2025. Illustrasjon: Oslo kommune.

«Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» fikk like stor oppslutning i prosent som Venstre, 5, 8 prosent, i 2019. Nå har de 0,2 prosent oppslutning på meningsmålinga fra respons Analyse i mars i år. Det er en ny motstand mot bompengeøkninga som Oslo Ap med god grunn kan frykte om Fornebubanen blir vedtatt som nå foreslått. For nå kan Ap neppe reddes av MDG. De er halvert siden forrige valg, fra en valgoppslutning i 2019 på 15,3 prosent er de i mars i år nede på 8,6 prosents oppslutning, mindre enn både SV, Rødt og Venstre hver for seg. Sjøl om Ap har måttet bøye seg for MDG i snart åtte år, har Fornebubanens kostnader og MDGs tilbakegang vist at Ap i Oslo ikke lenger kan fortsette underkastelsen av MDG. MDG synker trass i at de øker stemmevolumet kraftig og det er ikke måte på hvor mange nye verv de krever i oslopolitikken nå. Med halvert oppslutning.

Men: Arbeiderpartiets stortingsgruppe og nå regjeringsfraksjon
synes ikke noe om Oslo Aps politikk
.
Aps stortingsgruppe og regjeringsgruppe skal ha lokalsjukehus i høyblokk på Gaustad sammen med Rikshospitalet for å frigjøre arealet til Ullevål sjukehus til boliger for de bedre økonomisk stilte i Oslo. Regjeringa overkjører Oslo med statlig reguleringsplan. Med støtte fra Senterpartiet som gikk til valg på å ikke legge ned Ullevål. Som Aps stortingsgruppe leda av Jonas Gahr Støre i forrige stortingsperiode overstyrte Oslos bystyre og tvang gjennom en tilrettelegging for økt privatbilisme for Askers og Bærums rikeste inn til Oslo. Gravemaskinene starta ikke mange sekundene etter at Aps støtte i Stortinget blei vedtatt.

Skal denne Oslo-hatende stortingsgruppa til Ap på Stortinget og i regjering nå øke statens bidrag til Fornebubanen? Neppe. En Ap-representant fra Møre og Romsdal bryr seg da overhodet ikke om velgerne fra Stovner velger tommelen ned til Oslo Ap. Ap-gruppa på Stortinget og i regjeringa kommer fortsatt til å overkjøre Oslo Ap. Korleder Støre kommer de bare til å «kjøre på — samma hva vi støter på».

Den kampen Aps stortingsgruppe fører mot Oslo Ap uttrykker også en intern partistrid om ledelsen og politikken i Arbeiderpartiet. Der en rørleggerutdanna østkantgutt fra blokkene på Tveita med bakgrunn i SV står imot en velstående mann fra en villa i Holmenkollen med toppkarakterer i politisk teori fra Europas mest prestisjefylte universitet.

Jeg er ganske sikkert på at det bare blir ubetydelige innrømmelser fra Akershus fylke/Viken og staten til krava fra Oslo, men likevel sånn at Oslo Ap av Oslos innbilte overfylte pengebinge likevel kommer til å bevilge nær 30 milliarder til å hjelpe Bærums ikke akkurat fattige innbyggere med å bygge Fornebubanen. Byrådslederen vil i tradisjonell politisk retorikk si at de har fått gjennom krava sine uansett hvor lite de får, og journalistene vil rutinert nok «i kritisk ånd» støtte dem i påstanden om at smuler er alt.

Det er mindre sannsynlig at varselet fra Oslo Ap om foreløpig skal modne dem til å si tvert nei til et alternativ som er både ekstremt dyrt — og unødvendig dyrt. Fornebubanen kan knyttes til Kolsåsbanen like ved.

Oslo Ap håper kanskje at bompengemotstanderne på østkanten ikke skal orke å yte ny motstand når forslaget fra 2019 gjentas, i verre utgave?

For det er jo ingen grunn til å protestere, kan Fornebubanens tilhengere si. Det er jo bare å kjøpe en statssubsidiert el-bil. Da kan du kjøre så mye bil du bare orker, og samtidig stå i fremste rekke for å få medalje for å ha bidratt til et bedre klima!

* Byrådslederens klubb, Vålerenga, har en heiagjeng
som når fotballklubben Brann fra Bergen kommer til Oslo for å spille kamp,
markerer seg mot Brann med talekoret «Hater – hater – haaater – Bergen- by!»
Bytter vi ut Bergen med Oslo,
får vi essensen i partileder Støres syn på Oslo,
både i forrige stortingsperiode og inneværende.

Sist oppdatert 31.05.22 kl 11.35.

Vedlegg:

Oslo Aps krav for å støtte å fullføre Fornebubanen:

* Oslo mener kommunens kostnader må reduseres. I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Samt at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på prosjektet.

* Utbyggere må bidra mer. Grunneierbidraget må opp, store grunneiere og utbyggere tjener mye og kan bidra med mer.

* Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.

* Viken må ta et større ansvar for framtidige kostnadsøkninger, utover prisen som er kjent per dags dato.

*Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidrag kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.

* Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombyggingen av Majorstua stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.


Denne artikkelen ble først publisert av Politikus.

Forrige artikkelKjære folkevalgte på Stortinget
Neste artikkelUtviklinga på slagmarka