Fagfolk om lege Kaveh Rashidis beskrivelse av immunforsvaret: – Feil!

0

Av Julia Schreiner Benito, hemali.

Lege Kaveh Rashidi hevder at vårt immunforsvar ikke er skapt for å gi oss 80 leveår. Derfor trenger vi vaksiner, skriver han. Helt feil, svarer fagfolk.

Nylig ble den kjente legen Kaveh Rashidi (33) tildelt prisen «Årets allmennlege 2022». Rashidi har snakket mye om hvor viktig han mener det er å vaksinere seg.
Svein Østvik er blant dem som mener at prisutdelingen er en skam fordi Rashidi nylig publiserte en video der han harselerer med vaksineskadede, ifølge Østvik.
Harselerer Rashidi? Vurder selv, denne videoen viser et resymé av konflikten. Rashidi svarer på Østviks kritikk på sin Instagram, der han blant annet skriver:

Lege Kaveh Rashidi

Naturen er ikke skapt for å lage 80-år gamle mennesker, det har historien vist oss.
Lege Rashidi

«Vi mennesker har i mange, mange år forsøkt å leve uten vaksiner. Det førte til flere dødsfall og ekstremt mye sykdom og lidelse som følge av ulike infeksjonssykdommer. Vårt immunforsvar er ikke skapt for å gi oss 80 leveår, dessverre. Naturen er ikke skapt for å lage 80-år gamle mennesker, det har historien vist oss. Alderdom er på den måten unaturlig.»

Dett er faktafeil, uttaler fagfolkene som Hemali kontaktet.

Doktor i immunologi: – Rashidi tar feil

Charlotte Johanne Haug
Dr. med. Charlotte Haug

Charlotte Haug har en doktorgrad i immunologi. Hun arbeider ved SINTEF og i The New England Journal of Medicine.
– Vi er laget for å leve 80 år, kanskje mer. Det ser vi nå, og det har det alltid vært mulig å gjøre. Når vi ser kortere levealder, så er det mange grunner til det. Som infeksjonssykdommer, sosiale forhold, krig og barnedødelighet. Det er rett og slett feil at vårt immunsystem ikke er laget for å bli 80 år, den uttalelsen er uinformert. Jeg ble overrasket da jeg så den, dette er fake news.

Molekylærbiologen: – Kan Rashidi dokumentere det?

Eivind Hovig er molekylærbiolog og genetiker. Han er leder av Senter for bioinformatikk ved UiO. Hovig er også forskningsgruppeleder for Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet.

– Med den uttalelsen sier Rashidi at samfunnet ikke har utviklet seg siden steinalderen, det har det jo. Og det har medført at en i større grad kan realisere en levealder som vi er programmert for. Det skyldes ikke primært vaksinering, men forbedring av samfunnsordenen.

– Jeg vil gjerne høre Rashidis dokumentasjon på at menneskets immunforsvar ikke er skapt til å leve i 80 år, det tror jeg ikke at han har et godt fundament for å uttale. Immunsystemet eldes, ja, men kan Rahsidi empirisk belegge at det ikke fungere til du er 80 år med nogen lunde funksjon? Det har ikke jeg sett dokumentasjon på.

Molekylærbiolog Eivind Hovig

Evolusjonsbiologen: – Mennesket har klart seg fint uten vaksiner

Iver Mysterud er biolog fra UiO med dr.philos. på temaet evolusjon. Han jobber som fagredaktør i Helsemagasinet, vof.no – Vitenskap og fornuft.

– Mennesker har i årtusener klart seg fint uten vaksiner. Ved et liv som jegere og sankere – med et ”naturlig” kosthold, mye fysisk aktivitet utendørs og et liv uten moderne kjemisk forurensning og stråling, har folk generelt god helse. Det er mer eller mindre fravær av alle de kroniske sykdommene vi sliter med i moderne tid, selv om de lever med en del lavgradige infeksjonssykdommer.

Evolusjonsbiolog Iver Mysterud

– I noen miljøer dør en del personer, og det har vært konstant naturlig seleksjon for å takle de infeksjonene som har vært i miljøet. I takt med at mennesket ble bofaste, begynte å dyrke jorda og etter hvert begynte å leve i byer og steder med mye høyere tetthet enn de har gjort tilbake i forhistorien, ble de rammet av stadig flere infeksjonssykdommer. Disse er forårsaket av patogener som krever en mye høyere befolkningstetthet enn de patogenene jegere og sankere blir syke eller påvirket av.

– Takket være faktorer som mindre trangboddhet, bedre hygieniske forhold (kloakk og drikkevann godt atskilt), bedre ernæring og mindre kjemisk forurensning, begynte forekomsten av de store og farlige infeksjonssykdommene å gå ned mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Først kom økt levealder, siden kom vaksinene

– Da de ulike vaksinene kom på markedet senere på 1900-tallet, var det kun lave nivåer av disse infeksjonssykdommene igjen. Blant mange fagfolk i dag framstilles det som om vaksinene utryddet de store infeksjonssykdommene, men det er ikke historisk riktig. Vaksinene kom på banen etter mange tiårs nedgang i forekomsten av infeksjonssykdommer og har i beste fall vært med å få disse infeksjonene under kontroll helt på tampen.

Uansett har mennesket klart seg godt uten vaksiner så lenge de fysiske levekårene har blitt bedre.

– En annen mulighet er at vaksinene ikke har hatt noe å si for å bli kvitt disse sykdommene fordi de uansett ville blitt borte av seg selv grunnet at folks livsvilkår ble bedre. Å skille mellom disse mulighetene i ettertid er ikke lett. Uansett har mennesket klart seg godt uten vaksiner så lenge de fysiske levekårene har blitt bedre. Merk at disse argumentene gjelder i vestlige land (Europa, Nord-Amerika).

Faglig feil

– Rashidi påstår også at naturen ”ikke er skapt for å lage 80-år gamle mennesker”. Det er faglig feil ut fra de dataene vi faktisk har om jegere og sankere som lever på gamlemåten ute i naturen. Det er altså et liv som jegere og sankere som er ”naturtilstanden” for mennesker og det som er relevant i denne sammenhengen. For å få en pekepinn på hvordan levealder var før mennesket ble bofaste, har en rekke forskere studert nålevende jegere og sankere med opprinnelig livsstil. Denne viktigste artikkelen som tar opp dette, er skrevet av de erfarne evolusjonsantropologene Michael Gurven og Hillard Kaplan.

Medianalderen for død hos jegere og sankere er 72 år, med et spenn på 68-78 år.

– I denne artikkelen går det fram at medianalderen for død hos jegere og sankere er 72 år, med et spenn på 68-78 år. Grunnen til at gjennomsnittlig levealder hos jegere og sankere er lavere enn hos oss, er at de har en høy barnedødelighet som trekker snittet ned.


Denne artikkelen ble først publisert på hemali.

Forrige artikkelDen tyske regjeringa vurderer å innføre maskeplikt fra oktober til påske hvert år
Neste artikkelPrøver USA å provosere til en ny krig med Russland via Litauen?