Demokratiet avvikles ved hjelp av demokrati

0

Av Kari Elisabet Svare.

Toppmøtene står i kø for tida: Kaksene i WEF møttes i Davos  22.-26. mai. WHO startet sin møteuke i Genève den 23. mai. 28.-30 juni skal militærmakta NATOs topppmøte avholdes i Madrid. 

Globalt helsekupp

Regjeringa har foreslått vedtak om å forlenge reglene for koronasertifikat fram til 30. juni 2023. Hvorfor? Overlege Preben Aavitsland «ser ikke poenget med koronapass for reiser i Europa nå, særlig fordi også vaksinerte blir smittet og kan smitte videre.» Ni jurister oppfordrer i Advokatbladet til «å legge ordningen i skuffen.» 

Forslaget har vært på høring for andre gang. Til tross for kort tidsfrist kom det inn 22339 høringssvar. De negative var dominert av privatpersoner, hvile ble avfeid, mens aktører som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet  Helse Sør-Øst RHF, St. Olavs hospital HF, Helse Bergen HF, YS og Nasjonalforeningen for folkehelsen med flere ble hørt. Samtlige partier støtter regjeringas forslag. Er de klar over hvor inngripende tiltakene er? Isolering, utestengning fra jobb og skole, tvangsvaksinering. Ordninger som ikke hører hjemme i et demokrati.

 Verdens Helseorganisasjon,WHO, har større planer enn digitale koronapass. Helseminister Kjerkol deltok på møtet den 23. mai, og uttrykte stor begeistring over arbeidet med å framforhandle et internasjonalt helseregelverk. Dette skal etter planen være klart innen 2024. Land, som skriver under, overfører suveren makt til WHO, som dermed kan overstyre nasjonale helsetiltak, ja til og med Høyesterett. Ordlyden i pandemitraktaten har blitt utvidet til «helsekriser» eller «public health emergency of international concern» (PHEIC) Det behøver ikke være snakk om smittsomme sykdommer. De som nekter vil være kneblet av juridisk bindende fullmakter og bruk av sensur- og overvåking. Ikke-statlige aktører blir pålagt å samarbeide med regjeringer for å bekjempe desinformasjon. Hvilke aktører? Og hvor langt vil avdemokratiseringa gå?

WHO-traktatens «nulltoleranse for feil oppførsel» applauderes av Kjekhol Heldigvis har hun ikke alle nasjoner med seg. Delegaten fra Botswana formidlet motstand på vegne av 47 afrikanske land. Brasil, Russland, Kina, Sør-Afrika, Iran og Malaysia vil heller ikke at befolkningen underlegges et WHO-regime. Men med Norge er det altså verre. 

«WHO holder de høyeste etiske standarder,» hevder Kjerkol.Hvordankan det da ha segat  pandemien har fostret 40 nye farmamilliandærer? Mens sulten øker blant fattigdommens ofre? Hvor etisk er det at Moderna og Pfizer tjener 1000 dollar hvert sekund grunnet monopol på covid-vaksiner, som de har frasagt seg alt ansvar for i tilfelle bivirkninger. Oxfam forteller at formuen til verdens milliardærer økte med 36 billioner dollar under koronaperioden. Samtidig vil 263 millioner flere av oss rammes av dyp fattigdom innen året er omme. Å avgi nasjonal styring til slike aktører er katastrofalt.

Kari Elisabet Svare


Sivilisasjonens ulver

Forfatter Kari Elisabet Svare

Fortellinga om vår tids siviliserte ulver er basert på realiteter og skrevet inn i tidsramma våren 2015. Selv om personer, steder og plott er diktet, har hendelsene rot i dagens reelle verdensspill om makt og dominans. Er det mulig å utføre eksperimentelle giftdrap i Norge? Og kan man sende levende lik ut av landet? Er slike hendelser totalt usannsynlige? Dette er min første og kan hende eneste krim. Opprinnelig skulle jeg aldri bidra i denne sjangeren der vold er underholdning i og med at det er for mye av den slags allerede. Men nå har jeg altså gjort det. Mitt prosjekt består i å belyse skyggesider og komme med innspill i en verden som kjører i feil fil. «Den ukjente gravør» er utgitt i 2014 på «Liv» forlag. Ei kommenterende og refleterende diktbok. «Drømt virkelighet-virkelig drøm» utgitt i 2016 på «Lyst» forlag. Personlig utvikling som fører til engasjement den ytre verden. «Litt som sola selv» ble utgitt i 2010 på eget initiativ: Et vitnesbyrd over et vennskap, samt en hyllest til nøysomt forbruk. I «Sivilisasjonene ulver» er jeg innom aktuelle temaer som overvåkning, papirløshet, de fattigste utsatthet og viktigheten av at vann forblir i fellesskapets eie samt en profittstyrt og kriminell legemiddelindustri. Ellers har jeg vært en aktiv samfunnsskribent og levert hyppige avisinnlegg i over 10 år.

Forrige artikkelDet statligindustrielle mediekomplekset må bekjempes
Neste artikkelAlvorlige vaksineskader i Norge