82 – 97% økning av aborter hos Pfizer-vaksinerte gravide

0

Av Enigma.

I januar 2022 ble FDA (Food and Drug Administration i USA) dømt til å frigi forskningsdata omkring covid-19 vaksinene. Det var opprinnelig estimert at prosessen skulle ta 75 år – noe dommer Mark Pittman satte en stopper for – hvorpå FDA ble dømt til å frigi 55.000 sider forskningsdata per måned med omgående virkning.

Av i alt 270 kjente tilfeller av eksposisjon for mRNA vaksiner hos gravide finner man at halvparten opplevde bivirkninger, hvorav 58% (75 stk) var av mer alvorlig karakter, herunder ble 25 kodet som spontanaborter/fosterdød. Tallene er omtalt, men er ikke redegjort for i Pfizers graftiske framstillinger.

Pfizer oppgir selv i sine data at de kun besitter sikre utfallsdata for 34 av de 270 eksposisjonstilfellene pr februar 2021. Blant disse 34 er det verdt å merke seg at kun ett tilfelle forløp komplikasjonsfritt hvorav kategorisert som «Normal outcome». De resterende 33 svangerskapene falt under kategoriene:

23 stk «Spontaneous abortion»
(spontanabort)

2 stk «Premature baby death»
(prematur død hos baby)

2 stk «Intrauterine death»
(død i mors liv)

1 stk «Neonatale death»
(nyfødt-død)

1 stk «Normal outcome»
(Normalt forløp)

5 stk «Pending»
(Uavklarte tilfeller)

Disse 34 tilfellene er således det samlede antallet svangerskap med sikker eksposisjon for Pfizers mRNA-vaksine i henhold til deres eget datagrunnlag og kriterier. I hvilke grad de uavklarte tilfellene kategorisert som «pending» får et heldig versus uheldig utfall har ikke framkommet. Uavhengig av sistnevnte forhold befinner raten for fatalt utfall seg på mellom 82% og 97%.

Vesentlige utdrag fra Pfizers egne dokumenter på The Exposé

Forrige artikkelPresser USA/NATO på for en global hungersnød i sør?
Neste artikkelRettssak mot reiserestriksjoner i Canada