Nyhetsbyråer som propagandakrigere

0

Reuters, BBC og Bellingcat deltok i skjulte programmer finansiert av det britiske utenriksdepartementet for å «svekke Russland», avslører lekkede dokumenter

Av Max Blumenthal., The Grayzone.

Max Blumenthal.

Lekkede dokumenter viser Reuters og BBCs engasjement i skjulte britiske FCO-programmer for å bevirke «holdningsendring» og «svekke den russiske statens innflytelse», sammen med etterretningsleverandører og Bellingcat.

UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) har sponset Reuters og BBC til å gjennomføre en serie skjulte programmer med sikte på å fremme regimeskifte i Russland og undergrave regjeringen i Øst-Europa og Sentral-Asia, ifølge en serie lekkede dokumenter.

Det lekkede materialet viser hvordan Thomson Reuters Foundation og BBC Media Action deltar i en skjult informasjonskrigføringskampanje rettet mot Russland. Medieorganisasjonene jobbet gjennom en skyggeavdeling i den britiske FCO kjent som Counter Disinformation & Media Development (CDMD), sammen med en samling etterretningsaktører i en hemmelig enhet kjent som «konsortiet».

Gjennom opplæringsprogrammer for russiske journalister overvåket av Reuters, forsøkte det britiske utenriksdepartementet å produsere en «holdningsendring hos deltakerne», og fremme en «positiv innvirkning» på deres «oppfatning av Storbritannia.»

«Disse avsløringene viser at når parlamentsmedlemmer klagde på Russland, brukte britiske agenter BBC og Reuters til å iverksette nøyaktig samme taktikk som politikere og mediekommentatorer anklaget Russland for å bruke,» sa Chris Williamson, en tidligere britisk Labour-parlamentsmedlem som forsøkte å få til en offentlig gransking av CDMDs hemmelige aktiviteter, men ble blokkert på grunn av nasjonal sikkerhet, til The Grayzone.

«BBC og Reuters fremstiller seg selv som en upåklagelige, upartiske og autoritative kilder til verdensnyheter,» fortsatte Williamson, «men begge er nå enormt kompromittert av disse avsløringene. Dobbeltstandarder som dette bringer bare etablissementspolitikere og pressen i ytterligere vanry.»

Talsmann for Thomson Reuters Foundation, Jenny Vereker, bekreftet implisitt ektheten av de lekkede dokumentene i et e-postsvar på spørsmål fra The Grayzone. Imidlertid hevdet hun at, «Konklusjonen om at Thomson Reuters Foundation var engasjert i ‘hemmelige aktiviteter’ er unøyaktig og gir en feilaktig fremstilling av vårt arbeid i allmennhetens interesse. Vi har i flere tiår åpent støttet en fri presse og har jobbet for å hjelpe journalister globalt med å utvikle ferdighetene som trengs for å rapportere med uavhengighet.»

Samlingen av lekkede filer ligner mye på britiske FCO-relaterte dokumenter utgitt mellom 2018 og 2020 av et hackerkollektiv som kaller seg Anonymous. Den samme kilden har krevd æren for å ha fått tak i de siste dokumentene nå.

Grayzone rapporterte i oktober 2020 om lekket materiale utgitt av Anonymous som avslørte en massiv propagandakampanje finansiert av den britiske FCO for å dyrke støtte til regimeskifte i Syria. Like etter hevdet utenriksdepartementet at datasystemene deres hadde blitt penetrert av hackere, og bekreftet dermed ektheten deres.

De nye lekkasjene illustrerer i alarmerende detalj hvordan Reuters og BBC – to av de største og mest fremtredende nyhetsorganisasjonene i verden – forsøkte å svare på det britiske utenriksdepartementets oppfordring om hjelp til å forbedre dets «evne til å reagere og fremme vårt budskap over hele Russland», og for å «motvirke den russiske regjeringens fortelling.» Blant FCOs uttalte mål, var ifølge direktøren for CDMD, «å svekke den russiske statens innflytelse på sine nære naboer.»

Reuters og BBC ba om kontrakter på flere millioner dollar for å fremme den britiske statens intervensjonistiske mål, og lovet å dyrke russiske journalister gjennom FCO-finansierte turer og treningsøkter, etablere innflytelsesnettverk i og rundt Russland, samt å fremme pro-NATO-fortellinger i russisktalende regioner.

I flere forslag til det britiske utenrikskontoret skrøt Reuters av et globalt påvirkningsnettverk med 15 000 journalister og ansatte, inkludert 400 i Russland.

De britiske FCO-prosjektene ble utført i det skjulte og i samarbeid med påstått uavhengige, høyprofilerte nettmediesteder inkludert Bellingcat, Meduza og det Pussy Riot-grunnlagte Mediazona. Bellingcats deltakelse inkluderte hva ser ut som en britisk FCO-intervensjon i Nord-Makedonias valg i 2019 på vegne av pro-NATO-kandidaten.

Etterretningskontraktøren som hadde tilsyn med denne operasjonen, Zinc Network, skrøt av å ha etablert «et nettverk av YouTubere i Russland og Sentral-Asia» mens de «støttet deltakere til å foreta og motta internasjonale betalinger uten å være registrert som eksterne finansieringskilde». Firmaet hevdet også sin evne til å «aktivere flere typer innhold» for å støtte anti-regjeringsprotester i Russland.

De nye dokumentene gir avgjørende bakgrunnsinformasjon om rollen til NATO-medlemsstater som Storbritannia i påvirkning av fargerevolusjon-lignende protester holdt i Hviterussland i 2020, og reiser foruroligende spørsmål om intrigene og urolighetene rundt den fengslede russiske opposisjonsfiguren Alexei Navalnyj.

Videre sår materialet alvorlig tvil om uavhengigheten til to av verdens største og mest prestisjefylte medieorganisasjoner, og avslører Reuters og BBC som tilsynelatende etterretningsenheter i den britiske sikkerhetstjenesten, noe deres nyhetsavdelinger er stadig mer uvillige til å se nærmere på.

Reuters ber om hemmelig kontrakt med det britiske utenriksdepartementet for å infiltrere russiske medier

En serie offisielle dokumenter som ble avklassifisert i januar 2020 avslørte at Reuters i hemmelighet ble finansiert av den britiske regjeringen gjennom 1960- og 70-tallet for å hjelpe en anti-sovjetisk propagandaorganisasjon drevet av etterretningstjenesten MI6. Den britiske regjeringen brukte BBC som en formidler for å skjule betalinger til nyhetsbyrået.

Avsløringen fikk en talsmann for Reuters til å erklære at «ordningen i 1969 [med MI6] ikke var i tråd med våre ‘Trust-prinsipper (tillitsprinsipper)’, og vi ville ikke gjøre dette i dag.»

Trust-prinsippene skisserer et mål om å «bevare [Reuters] uavhengighet, integritet og frihet fra partiskhet i innsamling og spredning av informasjon og nyheter.»

I sin egen verdierklæring proklamerer BBC: «Tillit er grunnlaget for BBC. Vi er uavhengige, upartiske og ærlige.»

Imidlertid ser de nylig lekkede dokumentene analysert av The Grayzone ut til å avsløre at både Reuters og BBC igjen er engasjert i et uklart forhold til Storbritannias utenriksdepartement for å motvirke og undergrave Russland.

I 2017 leverte den ideelle avdelingen til Reuters medieimperium, Thomson Reuters Foundation (TRF), et formelt anbudstilbud om å «inngå en kontrakt med utenriksministeren, representert ved den britiske ambassaden i Moskva, for levering av et prosjekt til ressursbygging i russisk media (Capacity Building in Russian Media).» Brevet ble signert av Reuters administrerende direktør Monique Ville den 31. juli 2017.

Reuters anbud var et svar på en oppfordring fra FCO, som søkte hjelp til å implementere «et program med tema-turer til Storbritannia for russiske journalister og andre påvirkere på nettet».

Ved å jobbe gjennom den britiske ambassaden i Moskva, forsøkte FCO å produsere en «holdningsendring hos deltakerne», og fremme en «positiv innvirkning» på deres «oppfatning av Storbritannia.»

I 2019 fremmet FCO et lignende initiativ, denne gangen med en enda mer aggressiv plan for å «motvirke den russiske regjeringens fortelling og dominans av media og informasjonsrom.» Faktisk forsøkte den britiske regjeringen å infiltrere russiske medier og formidle sin egen fortelling gjennom et påvirkningsnettverk av russiske journalister utdannet i Storbritannia.

Reuters svarte på begge oppfordringene fra FCO med detaljerte anbud. I sitt første bud skrøt mediegiganten av å ha etablert et globalt nettverk av 15 000 journalister og bloggere gjennom «ressursbyggende intervensjoner». I Russland hevdet den at minst 400 journalister var blitt dyrket gjennom sine opplæringsprogrammer.

Reuters hevdet å ha utført 10 tidligere treningsturer for 80 russiske journalister på vegne av den britiske ambassaden i Moskva. Den foreslo åtte til, og lovet å fremme «britisk kulturelle og politiske verdier», samt å «skape et nettverk av journalister over hele Russland» bundet sammen av en delt «interesse i britiske anliggender».

Reuters anbud synliggjorde de institusjonelle fordommene og den intervensjonistiske agendaen som lå til grunn for treningsprogrammene. I beskrivelsen av en serie britiske FCO-finansierte programmer dedikert til å «bekjempe russisk statsfinansiert propaganda», koblet Reuters russiske myndigheters fortellinger sammen med ekstremisme. Ironisk nok refererte den til sin egen innsats for å svekke dem som «objektiv journalistikk».

Samtidig så det ut til at Reuters anerkjente at det skjulte samarbeidet med den britiske ambassaden i Moskva var svært provoserende og potensielt ødeleggende for diplomatiske forbindelser. Ved å fortelle om en britisk FCO-finansiert tur den arrangerte for russiske journalister midt i Sergei Skripal-saken, etter at den britiske regjeringen anklaget Moskva for å ha forgiftet en russisk etterretningsoffiser som spionerte for Storbritannia, sto det i anbudet: «[Thomson Reuters Foundation] var i konstant kommunikasjon med den britiske ambassaden i Moskva, for å vurdere risikonivåer, inkludert omdømmerisiko for ambassaden.»

Reuters omtale av den hviterussiske TV-stasjonen Belsat, og dens spesielle relevans «for den britiske regjeringsstrategiens kapasitet til å oppdage og motvirke spredning av russisk informasjon» var bemerkelsesverdig. Mens stasjonen beskriver seg selv som «den første uavhengige TV-kanalen i Hviterussland», er Belsat, som Reuters-anbudet gjør klart, et organ for NATO-innflytelse.

Basert i Polen og finansiert av det polske utenriksdepartementet og andre EU-regjeringer, spilte Belsat en innflytelsesrik rolle i å fremme protestene som i fargerevolusjonstil brøt ut i mai 2020 for å kreve at den hviterussiske presidenten Alexander Lukashenko ble kastet.

Til syvende og sist ser det ut til at Reuters bud har vært vellykket, ettersom det mottok en kontrakt fra juli 2019 med FCOs Conflict, Stability & Security Fund (CSSF). Men ingen av aktørene så ut til å ønske at publikum skulle få vite om deres samarbeid i et prosjekt konstruert for å motarbeide Russland. Kontrakten ble merket «Strengt konfidensiell.»

«Svekke den russiske statens innflytelse»

Programmene avslørt gjennom den siste lekkasjen av dokumenter opererer i regi av en skyggefull avdeling av Foreign and Commonwealth Development Office kalt Counter Disinformation & Media Development (CDMD). Ledet av en etterretningsagent ved navn Andy Pryce, har programmet vært innhyllet i hemmelighold.

Faktisk har den britiske regjeringen avvist forespørsler om innsyn i divisjonens budsjett, og hindret parlamentsmedlemmer som Chris Williamson da han søkte data om budsjett og agenda, med henvisning til nasjonal sikkerhet som grunn for å blokkere kravet om informasjon.

«Da jeg prøvde å undersøke videre,» sa tidligere parlamentsmedlem Williamson til The Grayzone, «nektet ministrene å la meg få tilgang til dokumenter eller korrespondanse relatert til denne organisasjonens aktiviteter. Jeg ble fortalt at frigivilse av denne informasjonen kunne «forstyrre og undergrave programmets effektivitet.»

Under et møte innkalt i London 26. juni 2018, skisserte Pryce et nytt FCO-program «for å svekke den russiske statens innflytelse på sine nære naboer». Han oppfordret en sammenslutning av firmaer til å hjelpe den britiske staten med å etablere nye og tilsynelatende uavhengige medier for å motvirke russiske regjeringsstøttede medier i Moskvas umiddelbare innflytelsessfære, og for å forsterke budskapet til NATO-vennlige regjeringer.

Rettferdiggjort på grunnlag av Russlands antatte intensjon om å «så splid og forårsake forstyrrelse i demokratiske prosesser», var kampanjen Pryce la ut mer aggressiv og vidtrekkende enn noe Russland har blitt tatt for å gjøre i Vesten.

Pryce understreket at hemmelighold var essensensielt, og advarte om at «noen bevilgningsmottakere vil ikke ønske å bli knyttet til FCO.»

Et år senere skisserte FCOs CDMD-divisjon et program som skulle løpe ut 2022 til en kostnad på 8,3 millioner dollar for den britiske skattebetaleren. Det hadde som mål å etablere nye utgivere og støtte allerede eksisterende medieoperasjoner «for å motvirke Russlands forsøk på å så splid» og «øke motstandskraften mot fiendtlige Kreml-meldinger i de baltiske statene».

Derfor satte den britiske regjeringen i gang sammen med en rekke etterretningsentreprenører for å dominere baltiske medier med pro-NATO-meldinger – og kanskje så litt splid selv.

Som vist nedenfor la BBC inn et tilsynelatende vellykket bud om å delta i det skjulte baltiske programmet gjennom sin ideelle gren, kjent som BBC Media Action.

BBC foreslo også å delta i et eget britisk FCO-ledet propagandaprogram i Ukraina, Moldova og Georgia. Den navnga Reuters og en nå nedlagt etterretningsentreprenør kalt Aktis Strategy, som deltok i tidligere FCO CDMD-programmer, som nøkkelalliert i konsortiet.

BBC identifiserte lokale partnere som Hromadske, et Kiev-basert kringkastingsnettverk som startet midt i den såkalte «Ærefulle Revolusjonen» på Maidan i 2014 som stolte på ultranasjonalistiske krefter for å fjerne den demokratisk valgte presidenten og installere et pro-NATO-regime. Hromadske oppsto nesten over natten med oppstartmidler og logistisk støtte fra US Agency for International Development (USAID) og mediemogulen Pierre Omidyars ‘Network Fund’.

BBC Media Action foreslo å jobbe gjennom Aktis for å dyrke pro-NATO-medier i konfliktområder som Donbass-regionen i det østlige Ukraina, hvor en stedfortrederkrig har rast siden 2014 mellom det veststøttede ukrainske militæret og pro-russiske separatister. Det var klassisk informasjonskrigføring, som bevæpnet kringkastingsmedier for å snu kampen i en langvarig, grusom konflikt.

Den britiske FCO-propagandakampanjen advarte om at «Kreml-tilknyttede aktører» kunne undergrave prosjektet hvis det ble avslørt. For en medieorganisasjon som hevder å ha tillit som en av sine kjerneverdier, opererte BBC under høy grad av hemmelighold.

Den britiske FCOs innblanding i Øst-Europa og Baltikum skapte stor iver blant entreprenører som ønsket å bidra med «ressursbygging» og medieutviklingshjelp i Russlands periferi. Blant budgiverne var Reuters og veteran FCO-entreprenører som hadde deltatt i en rekke informasjonskrigføringskampanjer fra Syria til den britiske hjemmefronten.

Konsortiet

Blant etterretningsentreprenørene som bød på å delta i det britiske FCO-finansierte konsortiet var Zinc Network og Albany Communications. Som journalist Kit Klarenberg bemerket i en rapport fra 18. februar om de nye FCO-lekkasjene, kan disse firmaene «skryte av ansatte som har [sikkerhets] godkjenninger, personer som tidligere tjenestegjorde på de høyeste nivåene av regjeringen, militæret og sikkerhetstjenestene. De har dessuten lang erfaring med å gjennomføre informasjonskrigføringsoperasjoner på Londons vegne over hele verden.»

Zinc var tidligere kjent som Breakthrough, og har inngått kontrakt med det britiske innenriksdepartementet for å i det skjulte implementere medieprosjekter som propaganderer britiske muslimer i regi av initiativer opprettet for å hindre radikalisering. I Australia ble Zinc tatt i å drive et hemmelig program for å fremme støtte til regjeringens politikk blant muslimer.

Ben Norton rapporterte for The Grayzone om hvordan Albany hadde «sikret deltakelsen til et omfattende lokalt nettverk av over 55 frilansere, reportere og videografer» for å påvirke mediefortellinger og fremme vestlige regimeendringsmål i Syria, og utføre PR-tjenester på vegne av ekstremistiske syriske militser finansiert av NATOs medlemsland og Gulf-monarkier for å destabilisere landet.

I sitt bud på det britiske FCO-medieprogrammet i den baltiske regionen foreslo Albany en serie satiriske «interaktive spill» som «Putin Bingo» for å oppmuntre til motstand mot den russiske regjeringen og utnytte «frustrasjoner som russere opplever i EU».

Albany presenterte en Latvia-basert utgiver kalt Meduza som «en ledende markedsfører for disse spillene». Meduza er et kjært nettsted blant russiske opposisjonssupportere, og har mottatt økonomisk støtte fra den svenske regjeringen og flere milliardærstøttede pro-NATO-stiftelser.

Den britiske FCO-entreprenøren Zinc Network sa det «leverte publikumssegmentering og målrettingsstøtte» ikke bare til Meduza, men også til Mediazona, en angivelig uavhengig mediesatsing grunnlagt av to medlemmer av den anti-Kremlske performancekunstgruppen Pussy Riot.

En av Mediazonas grunnleggere, Nadya Tolokonnikova, delte scene med USAs tidligere president Bill Clinton på Clinton Foundations konferanse i 2015. Året etter slo Tolokonnikova ned på den nå fengslede Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange, og hevdet: «Han er knyttet til den russiske regjeringen, og jeg føler at han er stolt av det.»

I tillegg til å levere «målrettingsstøtte» for «uavhengige» utgivere som kjører riktig linje mot Kreml, foreslo Zinc å utnytte britiske FCO-finansiering til et program med direkteutbetalinger og rigge Googles søkeresultater til deres fordel. Etterretningskontraktøren var eksplisitt i ønsket om å redusere søkesynligheten til den russiske regjeringsstøttede kringkasteren RT.com.

Storbritannia finansierte og administrerte i det skjulte et nettverk av russiske YouTubere og «aktiverte» innhold som protesterte mot regjeringen

I et dokument merket «privat og konfidensielt» avslørte Zinc konsortiets rolle i å sette opp et «YouTuber-nettverk» i Russland og Sentral-Asia for å formidle budskapet til Storbritannia og dets NATO-allierte.

I følge Zinc støttet konsortiet aktører som utførte og mottok internasjonale betalinger uten å være registrert som eksterne finansieringskilder, antagelig for å omgå russiske registreringskrav for utenlandskfinansierte medieutgivere.

Zinc hjalp også YouTube-influenserne med å «utvikle redaksjonelle strategier for å levere nøkkelbudskap» mens de jobbet «for å holde engasjementet deres konfidensielt.» Og den gjennomførte hele sitt program for skjult propaganda i den hensikt «å fremme medieintegritet og demokratiske verdier.»

Den kanskje mest fremtredende russiske YouTube-påvirkeren er Alexei Navalnyj, en tidligere marginal nasjonalistisk opposisjonsfigur som ble nominert til en nobelpris etter å ha blitt mål for en høyprofilert forgiftningshendelse som brakte forholdet mellom Russland og Vesten til sitt laveste punkt etter den kalde krigen.

Den russiske regjeringens idømmelse av Navalnyj til 2,5 års fengsel for å ha unngått prøveløslatelse har inspirert en ny bølge av anti-regjeringsprotester. Tilbake i 2018 var Navalny personlig medsponsor av nasjonale demonstrasjoner mot forbudet av den krypterte meldingsappen Telegram.

I sitt bud på en britisk FCO-kontrakt avslørte Zinc at det spilte en rolle i kulissene for «å aktivere en rekke innhold innen 12 timer etter de nylig avholdte telegramprotestene.» Hvorvidt disse aktivitetene involverte Navalnyj eller hans umiddelbare nettverk var uklart, men den private avsløringen av Zinc synes å bekrefte at britisk etterretning spilte en rolle i protestene i 2018.

Russiske etterretningstjenester har gitt ut skjulte videoopptak som viser Vladimir Ashurkov, administrerende direktør for Navalnyjs anti-korrupsjonsorganisasjon FBK møte i 2013 med en mistenkt britisk MI6-agent ved navn James William Thomas Ford, som opererte fra den britiske ambassaden i Moskva. Under møtet kan man høre Ashurkov be om 10 til 20 millioner dollar for å framstille «et ganske annerledes bilde» av det politiske landskapet.

I 2018 dukket Ashurkovs navn opp i lekkede dokumenter som avslørte et skjult, britisk FCO-påvirkningsnettverk kalt Integrity Initiative. Som The Grayzone rapporterte, opererte Integrity Initiative bak dekket til en tankesmie kalt Institute for Statecraft, som skjulte sin beliggenhet gjennom et falskt kontor i Skottland.

Les: Den britiske regjeringa driver et hemmelig medieprogram for å sverte Russland

Drevet av en gruppe militære etterretningsoffiserer, arbeidet den hemmelige propagandagruppen gjennom klynger av medier og politiske påvirkere for å eskalere spenningen mellom Vesten og Russland. Oppført blant London-klyngen av anti-russiske påvirkere var Ashurkov.

Les: «Klyngelederne» til Integrity Initiative

Integrity Initiatives militære ledere skisserte agendaen deres i sterkt, utvetydig ordelag. Som det lekkede notatet nedenfor illustrerer, hadde de som mål å utnytte media, tankesmier og deres påvirkningsnettverk for å vekke så mye hysteri om Russlands antatt onde innflytelse som mulig. Siden de tok fatt på sin skjulte kampanje, har nesten alle deres ønsker gått i oppfyllelse.

Bellingcat slutter seg til Zinc Network, og blander seg angivelig i Nord-Makedonias valg

Etter Alexei Navalnyjs forgiftning, samarbeidet han med den britiske journalistgruppen Bellingcat for å koble forbrytelsen til Russlands etterretningstjeneste FSB. Selv om det er vel etablert at Bellingcat er finansiert av National Endowment for Democracy, en amerikansk regjeringsenhet som støtter regimeendringsoperasjoner over hele kloden, har det faktum aldri blitt dekket i den smiskende tradisjonelle pressen, inkludert Reuters.

Bellingcats rolle som partner i Zinc Networks britiske FCO-finansierte EXPOSE Consortium gjør at det kan tillegges enda mer mistro til utgiverens påstander om uavhengighet.

Faktisk ble Bellingcat oppført i lekkede 2018-dokumenter som et sentralt medlem av Zincs «nettverk av ikke-statlige organisasjoner». Blant medlemmene i nettverket var Institute for Statecraft, fronten for Integrity Initiative.

Bellingcat-grunnlegger Eliot Higgins har på det sterkeste benektet at han har akseptert finansiering fra den britiske FCO, eller har samarbeidet med organisasjonen. Men etter at Zink-dokumenter ble lekket tidlig i 2019, innrømmet Higgins at en versjon av Zink-forslaget hadde fått grønt lys fra utenriksdepartementet.

Christian Triebbert, en Bellingcat-medarbeider som av Zinc-dokumentene ble avslørt som en mulig instruktør, og som nå leder New York Times’ videoetterforskningsenhet, hevdet at programmet besto av velmenende arbeidsgrupper i «digital forskning og verifikasjonsferdigheter.»

Det han og Higgins imidlertid ikke nevnte, var at Bellingcat tilsynelatende hadde blitt sendt av Zinc Network for å «agere» i parlamentsvalget i 2019 i Nord-Makedonia. Innsatsen var viktig da valget sannsynligvis ville avgjøre om det lille landet ville gå inn i NATO og bli med i EU. Pro-NATO-kandidaten vant, og ikke uten litt hjelp fra det britiske utenriksdepartementet og dets allierte.

I følge Zinc-anbudet ga Bellingcat opplæring til Most Network, en makedonsk medieutgiver. Den fikk selskap av DFR Lab, et prosjekt fra NATO- og USAs regjeringsfinansierte Atlantic Council i Washington, DC.

Etter tilsynelatende å ha deltatt i den skjulte britiske FCO-finansierte intervensjonen i Nord-Makedonia, publiserte Bellingcat en artikkel i forkant av landets parlamentsvalg i 2020 med tittelen «Russlands innblanding i Nord-Makedonia.»

Flere dokumenter fra Zinc Network viser Reuters som aktør i det britiske FCO-finansierte konsortiets medieinnblanding i de baltiske statene.

På spørsmål fra The Grayzone hvordan Reuters deltakelse i britiske FCO-finansierte programmer rettet mot Russland var i samsvar med nyhetsorganisasjonens Trust (tillit)-prinsipper, uttalte talsmann Jenny Vereker: «Denne finansieringen støtter vårt uavhengige arbeid for å hjelpe journalister og journalistikk over hele verden, som en del av vårt oppdrag å styrke et fritt og levende globalt medieøkosystem for å støtte en flerfoldighet av stemmer og bevare flyten av nøyaktig og uavhengig informasjon. Dette er fordi nøyaktig og balansert nyhetsdekning er en avgjørende bærebjelke i ethvert fritt, rettferdig og informert samfunn.»

De siste årene har BBC og Reuters spilt en stadig mer aggressiv rolle i å demonisere regjeringene i land der London og Washington søker regimeskifte. I mellomtiden har høyprofilerte granskingsenheter som Bellingcat dukket opp tilsynelatende over natten for å hjelpe denne innsatsen.

Med utgivelsen av de britiske FCO-dokumentene må det reises spørsmål om hvorvidt disse anerkjente nyhetsorganisasjonene virkelig er de uavhengige og etiske journalistiske enhetene de hevder å være. Mens de hamrer løs på «autoritære» stater og ondsinnede russiske aktiviteter, har de lite å si om manipulasjonene til de mektige vestlige regjeringene som de står nære. Kanskje de ikke vil bite hånden som mater dem.

Denne artikkelen er oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.

Originalen finner du her: Reuters, BBC, and Bellingcat participated in covert UK Foreign Office-funded programs to “weaken Russia,” leaked docs reveal

Forrige artikkelNATOs selvmordspakt
Neste artikkelUkraina-krigen: Ukrainas «demokratiske» revolusjon
Max Blumenthal er sjefredaktør for The Grayzone, en prisvinnende journalist og forfatter av flere bøker, inkludert bestselgende republikanske Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War og The Management of Savagery. Han har publisert artikler for en rekke publikasjoner, mange videoreportasjer og flere dokumentarer, inkludert Killing Gaza. Blumenthal grunnla The Grayzone i 2015 for å kaste et journalistisk lys over USAs tilstand av evig krig og dens farlige hjemlige konsekvenser.