Konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk – store endringer?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Odd Handegård.

Som kjent vedtok regjeringen nylig å gjenoppta konsesjonsbehandlingen av mer vindkraft i Norge. Det har vært pause et par år – bl.a. for at myndigheten skulle utforme bedre regler for den lokale saksbehandlingen. Kommunene skulle få mer innflytelse og mer av eventuelle inntekter, i tillegg til at naturhensyn skulle ivaretas bedre. Det siste er kommet på plass på mange områder – flaggermus har fått et helt avsnitt i det forslaget til nye retningslinjer NVE la fram på onsdag – for de som er interessert i flaggermus. Det mest interessante i NVEs nye forslag til retningslinjer, er dessverre det negative i forslaget.

Enkelte husker kanskje at det tiltaket som særlig skulle styrke kommunenes innflytelse, var at planleggingen av nye vindkraftprosjekter skulle behandles etter plan- og bygningsloven, i stedet for etter energiloven (der Storting og regjering har all makt). Dette punktet om plan- og bygningsloven er sløyfet i NVEs nye retningslinjer. Skummelt, dersom Stortinget ikke retter på dette.

Et annet punkt i de nye retningslinjene, er at tallet på vindturbiner som skal kunne reises uten konsesjonsbehandling er økt fra 5 turbiner til det 10-dobbelte (og fra 1MV til 10 MV). Dette SV-forslaget (?) er det lite å gjøre med på Stortinget – her må nok andre instanser reagere.

Konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land

Her er de viktigste detaljene:

Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land

Mer surr fra NVE

NVE og direktøren Kjetil Lund, har i flere år preiket og skrevet at «effektbalansen» i Norge kommer til å bli et økende problem. Strømbruken om vinteren kommer til å bli så høy at vi risikerer både å måtte importere fossil energi fra EU (et klimatiltak?) og å akseptere obligatorisk strømsparing i store områder av landet. Det er vanskelig å få fatt i hvorfor det plutselig er begynt å bli effektproblemer om vinteren i Norge, bortsett fra at strømbruken i Norge visstnok kommer til å øke, ifølge Lund, og at vi bygger for lite vindkraft. Lenger nede i intervjuet sier Lund likevel at balanseproblemene delvis skyldes den «variable kraftproduksjonen», og at det kan bli nødvendig med «mer fleksibilitet i forbruket», altså det NVE håper å oppnå med de nye strøm-målerne og den nye effekt-tariffen.

Hovedspørsmålet for folk flest er noe helt annet enn for NVE: Det Lund oppfatter som «problemer» er noe han selv og resten av energibransjen skaper, nemlig sløsing med vannkrafta (altfor mye eksport, planlagt hydrogenproduksjon, en idiotisk elektrifisering av sokkelen, høyere strømpris m.m.), og utbygging av vindkraft i stedet for mer nyttige energitiltak. Galskapen er faktisk en bevisst, politisk planlegging, der logikken blir at galskap må løses med enda mer galskap. Alle Lundene i bransjen fører Norge direkte ned i avgrunnen. Det er dette som kalles politisk styring i dag.

Her er intervjuet med Lund: Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft

Og for de som er interessert i utredningen: Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030

Les også: Mener ny lovtolkning beviser at de fleste vindkraftverk er ulovlig oppført

Forrige artikkelBBC omskriver historien om Syria
Neste artikkelUkrainas nye lover for arbeidslivet «åpner en Pandoras eske» for arbeiderne