Ukrainas nye lover for arbeidslivet «åpner en Pandoras eske» for arbeiderne

0
Ukraina, arbeidere på gasstasjon

Parlamentet i Ukraina skal stemme over arbeidslivslover som «setter fagbevegelsen tilbake til 1800-tallet». Dette skriver OpenDemocracy på sine nettsider. Her bringer vi et utdrag:

«Med ett brev sendte [arbeidsgiveren vår] oss bort, og dialogen vår ble til en monolog,» sier Anton Gorb, en fagforeningsrepresentant ved Ukrainas største private posttjeneste, New Post.

Gorb tjenestegjør for tida i Ukrainas væpnede styrker mens landet kjemper mot den russiske invasjonen. Men han representerer fortsatt sine fagforeningsmedlemmers interesser, og forteller til Open Democracy om hvordan Ukrainas arbeidslovgivning i krigstid påvirker folk i landet.

«Vi kommer ikke til å gi opp, vi prøver å vinne noe tilbake, men forholdet vårt til arbeidsgiveren vår kan ikke lenger gjenopprettes,» sier Gorb.

I mars vedtok det ukrainske parlamentet krigstidslovgivning som sterkt begrenset fagforeningenes mulighet til å representere medlemmene sine, innførte «suspensjon av ansettelse» (som betyr at ansatte ikke får sparken, men at deres arbeid og lønn er suspendert) og ga arbeidsgivere rett til ensidig å suspendere tariffavtaler.

Dette, forklarer Gorb, er det som skjedde i New Post (Nova Poshta), en gang et flaggskip for gode arbeidsforhold mellom ukrainske fagforeninger og ledelse.

Men utover dette midlertidige tiltaket sikter nå ei gruppe ukrainske parlamentsmedlemmer og tjenestemenn seg inn på å «liberalisere» og «avsovjetisere» landets arbeidslover ytterligere. I henhold til et lovutkast vil personer som jobber i små og mellomstore bedrifter – de som har opptil 250 ansatte – i realiteten bli fjernet fra landets eksisterende arbeidslover og dekket av individuelle kontrakter forhandlet med arbeidsgiveren. Mer enn 70 % av den ukrainske arbeidsstyrken vil bli berørt av denne endringa.

Dette er arbeidsslaveri

Vitaliy Dudin, en ekspert på arbeidsrett og en representant for Social Movement-organisasjonen, sier den foreslåtte nye loven er den «mest radikale tilnærminga til å ødelegge modellen for sosialt partnerskap».

For Dudin er den mest ødeleggende delen av den nye lovgivninga innføringa av Ukrainas sivilrett i arbeidsforhold. Ifølge ham er Ukrainas sivilrett basert på ideen om at to parter er like, mens forholdet mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker ikke er det – arbeidsgiveren er alltid i en mer fordelaktig posisjon. «Dette er en tilbakeføring til 1800-tallet. Ved å introdusere sivilrett i arbeidsforhold kan vi åpne Pandoras eske, sier han.

Ukrainas parlamentariske komité for EU-integrasjon har tidligere uttalt at den foreslåtte lovgivninga «svekker nivået av arbeidsbeskyttelse, begrenser omfanget av arbeidsrettigheter og sosiale garantier for ansatte, sammenlignet med gjeldende lovgivning», og dermed i motstrid til Ukrainas forpliktelser i henhold til tilknytningsavtalen med EU. Lovforslaget ble også sterkt kritisert av ILO i Ukraina.

«Hvis dette lovforslaget blir stemt over i andre omgang, vil ikke lenger arbeidere ha noen beskyttelse mot vilkårlige handlinger ved oppsigelse,» sa en tidligere minister for sosialpolitikk, Andriy Reva.


OpenDemocarcy er finansiert av vestlige filantropiske milliardærer som Ford Foundation, Oak Foundation, Luminate og Rockefeller Brothers, samt stiftelsen Fritt ord i Norge.

Forrige artikkelKonsesjonsbehandlingen av vindkraftverk – store endringer?
Neste artikkelWHO vil ha overnasjonal makt og sette nasjonalt sjølstyre til side